Årsmøte i Tromsø SV 2021

Velkommen til Tromsø SVs digitale årsmøte torsdag 21. januar 2021 fra kl. 18:00 til 21:00. Stortingsrepresentant Kari Elisabeth Kaski innleder.

Samlede sakspapirer finner du her.

Saksliste

 1. Godkjenning av innkalling og saksliste. Valg av ordstyrer, referent og forretningsorden.
 2. Innledning ved Kari Elisabeth Kaski
 3. Årsmelding fra styret
 4. Årsmelding fra kommunestyregruppen
 5. Regnskap og revisjonsberetning
 6. Arbeidsplan
 7. Budsjett
 8. Valg
  1. valg av styremedlemmer
  2. valg av delegater til fylkesårsmøtet
  3. valg av valgkomiteen
  4. valg av revisorer
 9. Politiske uttalelser
  Redaksjonskomiteens innstilling
  1. U1 Tromsø SV ønsker at sentrum skal bli byens første nullutslippssone for transport
  2. U2 De stille bistandskuttene
  3. U3 Ved en livskrise fortjener alle god psykisk helsehjelp
  4. U4 Tromsø SV krever arbeidstøy eller en høyrere sum i klesgodtgjørelse for ansatte i barnehage og SFO
  5. U5 Vi trenger en underlivsrevolusjon!
  6. U6 Tromsø SV krever fart i kommunedelplanen for naturmangfold
 10. Vedtekter (ingen innkomne forslag)
 11. Innkomne forslag (ingen innkomne forslag før fristen)

Forslag fremmes ved å sende de til tromso@sv.no. Still gjerne spørsmål ved å sende e-post til tromso@sv.no.

Fristen for å sende inn uttalelser var senest tirsdag 12. januar 2021. Andre saker som du ønsker at årsmøtet kunne du ha sendt inn styret senest torsdag 7. januar 2021.

Forklaring til sakene og til noen viktige begreper

Årsmøtet er øverste myndighet i Tromsø SV. Årsmøtet velger styret, vedtar budsjett og regnskap, andre verv og vedtar politikk i form av uttalelser. Alle medlemmer i Tromsø SV har møte-, tale-, forslags- og stemmerett

En uttalelse er et uttrykk for hva Tromsø SV mener. Det kan være innspill til SV sentralt i en nasjonal eller global sak, det kan være rettet til kommunestyregruppen eller fylkestingsgruppen eller det kan være ment til å komme i avisen. Alle medlemmer i Tromsø SV kan foreslå uttalelser fra årsmøtet.

Årsmeldingen skal vise hva som har skjedd i året som har gått. Dette punktet på dagsordenen er vanligvis tiden for kritikk og ros til styret og kommunestyregruppa. Det kan være en plass å påpeke ting som du mener er gjort bra, ting som er gjort dårlig eller ting vi burde gjøre mer av. Vanligvis endrer ikke årsmøtet på årsmeldingene, men tar de til etterretning, eventuelt med tillegg.

Regnskapet viser hva vi har brukt penger på i året som har gått og hvilke inntekter laget har hatt. Årsmøtet godkjenner regnskapet med mindre årsmøtet tror at regnskapet ikke er rett.

Arbeidsplanen er årsmøtets arbeidsordre til styret for året som kommer. Her er det fritt fram å foreslå det du mener er det viktigste vi skal jobbe med i året som kommer. De siste årene har arbeidsplanen til Tromsø SV vært på et overordna plan, og har dermed gitt styret stor frihet til å velge selv hvordan de skal arbeide. Det kan du være enig eller uenig i.

Budsjettet viser hvordan årsmøtet mener styret skal bruke laget sine penger i året som kommer. Her er det fritt fram å foreslå endringer, men husk at dersom du mener vi skal bruke mer penger på noe så må du og vise til hvor de pengane skal komme fra.

ValgStyret står for den daglige driften av laget, innkaller til møter og vedtar politikk for laget. Delegatene til fylkesårsmøtet representerer Tromsø SV på årsmøtet i fylkeslaget. Valgkomiteen skal foreslå medlemmer av styret og andre utvalg på årsmøtet i 2021.

Forretningsordenen er reglene om hvordan møtet skal foregå. Her bestemmer årsmøtet enkelte av reglene om forslagsfrister, taletid og så videre.

Vedtektene til Tromsø SV finn du her

Vedtektene til SV nasjonalt finner du her.

Ved å fortsette å bruke denne sida så aksepterer du bruken av informasjonskapslar. Mer informasjon

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close