Det viktigste

Her finner du programmet til Tromsø SV

Her finner du mer info om kandidatene

Her finner du oversikt over hvordan du kan bidra i valgkampen

Dei seks kummulerte kandidatane i 2019

Høstens valg blir viktig for å få gjennomslag for en politikk for de mange – ikke for de få.

Her er hovedpunktene i programmet:

SV vil at Tromsø skal være en kommune der folk har barnehagen nær der de bor, alle har råd til et godt hjem og det er like enkelt å gå eller ta buss som å ta bilen. Slik skaper vi en kommune for de mange – ikke for de få.

Velferd uten profitt
SV vil ikke privatisere helsetjenestene. Våre skattekroner skal gå til å skape gode tjenester og trygge arbeidsplasser. Tjenestene må være offentlige og det skal være hele og faste stillinger til de som gjør jobben.

Alle skal ha råd til å bo i Tromsø
Boliger skal bos i, ikke spekuleres i. Vi vil at fellesskapet skal bygge flere boliger.

En byvekstavtale som setter barn og unge først
SV vil prioritere trygge skoleveger, gange, sykkel og buss først i en byvekstavtale. Byen vår skal være tilgjengelig og trygg å ferdes i for alle.

En skole som passer til alle
En skole for alle gir mer rom til praktiske fag og lekser blir gjort under kyndig veiledning på skolen. Vi vil ha flære lærere og gratis skolemat til alle.

Lavere klimagassutslipp i Tromsø
SV vil kreve landstrøm for cruiseskip, fossilfrie byggeplasser og bedre busstilbud. Vi må gjøre det vi kan for å bremse klimaendringene.

Vi trenger din hjelp for å få sterke SV-stemmer inn i kommunestyret. Slik kan du hjelpe oss i arbeidet med å gjøre Tromsø til en bedre by å leve i for alle:

Meld deg inn i SV

Send «innmelding [navn] [din e-post] [din adresse]» til 2090. Medlemskontigenten på 100kr trekkes da av telefonregningen. (Det første året som medlem betaler alle 100 kroner. Ordinær kontingent er 350 kr. Pensjonister, studenter og lavtlønnede betaler 100 kr. Vi oppfordrer høytlønnede til å betale 550 kr. ) Du kan også melde deg inn via dette skjemaet.

Bli med i Valgkampen!

Gjennom å jobbe for et størst mulig Tromsø SV kan du bokstavelig talt bidra til at Tromsø blir en by med bedre miljø og lavere klimautslipp. Vi trenger din hjelp for å få sterke SV-stemmer inn i kommunestyrer og fylkesting over hele Norge! Meld din interesse via dette skjemaet!

Helse og omsorg løses best av fellesskapet

Gunhild Glosemeyer Johansen, Tromsø SV, 2.kandidat til kommunevalget 2019.

I både Nordlys og iTromsø har Einar Johansen et leserinnlegg der han kommer med påstander som ikke kan få stå uimotsagt. Som politiker er jeg vant til å forsvare mine synspunkter også når det blåser friskt rundt ørene. Men det hører til sjeldenhetene at jeg blir beskyldt for å føre kommunestyret bak lyset og komme med usannheter og tvilsomme påstander, slik Einar Johansen hevder. Han sier at det vel ikke kan være juridisk riktig, altså antyder han at jeg har begått ulovligheter. Hva jeg har forledet kommunestyret med av usannheter, sier han imidlertid ikke noe om. Det er faktisk ganske drøyt.

Avviklingen av fritt brukervalg er ikke rettet spesifikt mot Privat Omsorg Nord (PON), som har vært eneste private tilbyder av hjemmetjenester i Tromsø det siste året. Samarbeidspartiene var sterkt imot da fritt brukervalg ble vedtatt like før valget i 2015. Vi fikk allerede i 2016 hindret årlige utlysninger av nye tjenestekonsesjoner, slik det borgerlige byrådet la opp til.

Utviklingen i Norge er at store konsern og kapitalfond vokser på bekostning av små og ideelle aktører. I stedet for økt mangfold i hjemmetjenesten får vi en monopolisering der tjenestene leveres av noen få, store selskaper. Det er dette som har skjedd i Tromsø. For 4 år siden var Privat Omsorg Nord et nordnorsk selskap eid av Trude Wester. I dag er PON en del av Helsepartner Nord-Norge som har Nord Small Cap Opportunities AS som hovedeier (endret fra Nord Kapitalforvaltning AS). Dette selskapet eies av Ciaj Hn AS som igjen eies av Camar AS. Camar AS er et eiendomsselskap som eies av familien Ertevåg i Stavanger. Da oppkjøpet av PON startet, skrev Nord Kapitalforvaltning AS i sin strategi at «målsettingen er å bli store aktører i Nord-Norge, til potensialet er nådd og vi kan selge oss ut».

Det er dette vi ikke vil ha inn i hjemmetjenesten i Tromsø. Kommunen bruker mye ressurser på å utvikle omsorgstjenesten slik at vi skal kunne gi gode tilbud til befolkningen i ei tid der regjeringa sier at kommunene må være forberedt på mindre penger i årene som kommer. Vi har mange prosjekt på gang som skal gjøre tjenestene mer robuste og bærekraftige. Det handler om tidlig innsats, hjemmerehabilitering, kompetanseheving og utvikling av en heltidskultur, blant mye annet. I en slik situasjon kan vi ikke ha et todelt system – ett som kommunen selv styrer og ett utenfor kommunes kontroll, finansieres av kommunen og der alt som skjer i selskapene betegnes som bedriftshemmeligheter.

Einar Johansen betviler min påstand om at kommunen kan overta brukerne som i dag benytter privat omsorg, til samme pris som kommunen i dag betaler til PON. Kommunens administrasjon har beregnet at det kommer til å gå helt fint. At direktør i Helsepartner Nord Trude Wester påstår at det vil koste kommunen 20 millioner kroner mer, får stå for hennes regning. Spenstig er det i hvert fall. Einar Johansen mener det er utrolig at jeg stoler mer på beregningene til kommunen enn Trude Wester sine. Det må han få lov til å mene.

Avtalen som ble inngått mellom Tromsø kommune og PON i 2015 ble utarbeidet av det borgerlige byrådet og jeg har ikke hatt noen innflytelse på innholdet. PON får en timespris som skal dekke driften, ellers hadde vel ikke Trude Wester skrevet under på den? Dersom hun er misfornøyd med kontrakten hun har inngått, er det på en måte hennes problem. Men jeg lurer på hva som menes når Einar Johansen sier at PON må dekke sykefraværet selv. Ingen bedrifter som leverer varer og tjenester til kommunen, kan sende regningen for sykefraværet i egen bedrift til kommunen!

Einar Johansen gjør seg til talsperson for privat omsorgs overlegenhet både når det gjelder service, økonomi og ledelse. Det er flott at han er fornøyd med de tjenestene han får. Kommunens målsetting er at alle skal ha det godt i Tromsø. Og selv om bestemmelsen om å avvikle tjenestekonsesjonene i hjemmetjenesten ville skjedd uansett hvilke firma som hadde hatt kontrakt med kommunen, tillater jeg meg å helle litt malurt i begeret. Det er ikke slik at alle er like godt fornøyde med PON. Jeg har fått henvendelser fra flere (nå tidligere) ansatte som har vært fortvilet og forbannet over måten bedriften ledes på.

En erfaren sykepleier som fikk nok etter 3 mnd. i PON skriver til Trude Wester som forklaring for hvorfor hun sa opp:

“Jeg som menneske og sykepleier har verdier og integritet. Min faglige integritet har aldri vært satt så negativt på prøve som de siste 3 mnd. Jeg kan ikke på noen måte være ansvarlig for at mennesker som er hjelpetrengende ikke får den hjelpen og oppfølgingen de trenger. Jeg kan ikke på noen måte lage en prioriteringsliste på hvem som skal få hjelp. Og jeg kan ikke på noen måte se på at personalet kjøres i senk på grunn av altfor stort arbeidspress på jobb. Det vil jeg ikke være ansvarlig for.”

Dette er bare ett avsnitt i et langt brev. Kritikken går utelukkende på ledelsen. Jeg har også selv vært i møte med Trude Wester etter invitasjon fra en bruker som ville at jeg som politiker skulle få høre hans lange liste over klager på måten tjenestene han fikk fra PON ble organisert. Det handlet ikke om de ansatte som gjør så godt de kan. Det handlet også her om ledelse og hvilket menneskesyn bedriften styres etter. Denne brukeren ser fram til at kommunen skal overta.

Einar Johansen sier at PON etter hans syn er en mønsterbedrift. Etter 30 år som tillitsvalgt er det lett for meg å konstatere at vi har totalt forskjellig syn på hva en mønsterbedrift er. PON er en uorganisert bedrift uten tariffavtale. Det stiller de ansatte dessverre i en utsatt posisjon når det skjer endringer som dette. De har ingen tillitsvalgte med rettigheter etter Hovedavtalen som kan tale deres sak. Men la det være helt klart – grunnen til at fritt brukervalg avvikles skyldes ikke vårt syn på PON. Vi i SV mener at helse og omsorg ivaretas best av kommunen, ikke av investeringsfond med mål om å nå det økonomiske potensialet før de selger seg ut. Fellesskapets midler skal brukes til beste for de mange, ikke de få.

Innlegget er også publisert i Nordlys og iTromsø

Her kan du finne ut mer om hvordan du kan engasjere deg i Tromsø SV under valgkampen!

Registrer deg gjerne på Zetk.in, som er et verktøy vi bruker for å organisere frivillige. Her finner du oversikt over alle oppgaver. 

Ringesentral

Bli med å ringe velgere direkte og oppfordre de til å stemme SV. Det vil være mat og skolering før selve ringingen. 

Vi har ringesentral mellom kl. 18:00-21:00:

onsdag 28. og fredag 30. august
søndag 1., tirsdag 3., onsdag 4. og torsdag 5. september. 

Om du vil være med på ringesentral, ta kontakt med Matias Hogne Kjerstad, leder av Tromsø SV, på tromso@sv.no eller 416 55 304

Møter

Folkemøte om forskjells-Norge med Audun Lysbakken på Ølhallen torsdag 29. august kl. 18:00-20:00:
https://www.facebook.com/events/494228431331516/

Valgvake 9. september i Garasjen kl. 20:00-00:00:
https://www.facebook.com/events/521811018621714/ 

I tillegg møtes vi hver fredag på Plan tre på Veitasenteret kl. 16:30-18:00 for å snakke om valgkampen:
https://www.facebook.com/events/2365716796816067/

Stand

Morgenaksjon utenfor WiTo-krysset hver dag mellom 07:15-08:00

Torsdagsstand utenfor WiTo-krysset hver torsdag mellom kl. 16:30-18:00:
https://www.facebook.com/events/2321478487973474/

Lørsagsstand på både Jekta og Stortorget hver lørdag mellom kl. 11:00-15:00:
https://www.facebook.com/events/867358030331134/

Debatter

Følg Torgeir Knag Fylkesnes under NRKs debatt på DRIV mandag 19. august kl. 20:00-23:00:
https://www.facebook.com/events/717798795344791/733987040392633/?notif_t=admin_plan_mall_activity¬if_id=1565602046645489

Følg Pål Julius Skogholt under iTromsøs valgdebatt på Verdensteateret tirsdag 20. august kl. 18:00-19:30:
https://www.facebook.com/events/2581645951880856/

Følg Pål Julius Skogholt under NRK og Nordlys debatt på Storgata Camping onsdag 4. september kl.

Om du har spørsmål, kan du ta kontakt med Matias Hogne Kjerstad, leder av Tromsø SV, på tromso@sv.no eller 416 55 304.

Rode

Vil du være med å dele ut løpesedler i postkasser. Vi setter stor pris på om du vil være med å gå rodegang i løpet av valgkampen. Ta kontakt med valgkampsekretær Maja Sandvik Lockert for å få tildelt området og løpesedler. Hun kan bli kontaktet på e-post: maja.lockert@gmail.com eller tlf: 99107306

SVs ordførerkandidat, Pål Julius Skogholt
Maja Sandvik Lockert er ny valgkampsekretær

Maja Sandvik Lockert er ny valgkampsekretær

– Jeg gleder meg til å jobbe for at SV skal gjøre et godt valg i Tromsø, og jeg skal bidra med det jeg kan for at Tromsø skal bli en enda rausere kommune med fokus på miljø og rettferdig fordeling, sier Maja Sandvik Lockert (21).

Maja er født og oppvokst i Tromsø, og studerer nå for å bli grunnskolelærer. Hun har sin bakgrunn fra Sosialistisk Ungdom, men sitter nå i lokallagsstyret i Tromsø og er ungdomskandidat til kommunestyret.

Som valgkampssekretær er Maja en kjemperessurs for valgkampen til Tromsø SV. Hun skal jobbe med å aktivisere både nye og gamle medlemmer og sørge for en god valgkamp der alle får muligheten til å bidra.

– Vi skal både arrangere stands, folkemøter og gå med løpesedler i postkasser. Vi har fått utrolig mange nye medlemmer, og vi har aldri vært flere. For å aktivere disse skal vi arrangere ny i SV møter og ha skoleringer. Jeg ser virkelig fram til å bli kjent med nye medlemmer og drive en god valgkamp, sier Maja

VI SATSER PÅ HELSE OG OMSORG


Eivind Espenes (Nordlys 11.4.) har lest i avisene at politikerne i Tromsø ønsker å skjære budsjettene for helse, omsorg og utdanning ned til beinet. Vi skal blant annet kutte middagen til beboerne på sykehjemmene, skriver han. I tillegg har han lest om eldre som må bruke bleiene på begge sider.

av Gunhild Johansen, formannskapsmedlem SV

Fantasien må ha løpt fullstendig løpsk for Espenes. Å påstå at vi har tenkt å kutte middagen til beboerne på sykehjemmene er helt hinsides. Like absurd er det å antyde at vi har sagt at bleier skal brukes på begge sider. Det er godt mulig at Espenes blander sammen avsløringene fra 2011 da de ansatte på eldrehjemmene som ble drevet av det private selskapet Carema i Sverige, fikk ordre om å veie bleiene til beboerne. De skulle ikke skiftes før de hadde “utnyttet sin fulle kapasitet”. Det spilte ingen rolle om det var tid for å spise og beboerne hadde gjort mer enn å tisse i bleien. Eierne skulle spare penger. Det ble en gedigen skandale som førte til at svenskene tok et generaloppgjør med velferdsprofitørene.

Har vi politikere kuttet budsjettet inn til beinet, som Espenes påstår? Nei, tvert i mot.  Både i denne og i forrige periode har vi økt budsjettene i takt med de økte utgiftene innen helse og omsorg. Og økningen har vært stor. Faktum er at Tromsø er den kommunen i nettverket av storbyer i Norge (ASSS) som bruker mest penger på helse og omsorg i forhold til beregnet behov.  Vi bruker 26% mer enn gjennomsnittet i ASSS. Siden alle sektorer i kommunen skal dele den samme kaka, sier det seg selv at dersom den ene sektoren øker mye mer enn de har fått tildelt, vil det gå ut over de andre. Kommunen har ingen rik onkel å spørre dersom vi bruker mer penger enn vi har. Da må resten bidra.

Kommuneloven krever at årsbudsjettet skal fastsettes på grunnlag av de inntekter og utgifter som kommunen kan forvente i budsjettåret. Tromsø kommune har over flere år brukt mer penger enn vi har budsjettert med. Dette gjelder spesielt innen helse og omsorg. At vi likevel stort sett har gått med overskudd eller i balanse, skyldes at vi har fått større (skatte)inntekter enn forutsatt, og/eller at andre sektorer har brukt mindre penger enn budsjettert. Det er også et mål å sette av penger i et disposisjonsfond for å kunne møte svingninger i økonomien. Men det er dårlig politikk å satse på at konjunkturene skal berge oss eller at vi skal drifte på sparepengene som skulle gi oss mer handlerom til andre satsinger.

Når budsjettet er vedtatt av kommunestyret, er det bindende for kommunens administrasjon og andre organer. Kommunestyret er lovpålagt å foreta nødvendige endringer i budsjettet hvis vi blir gjort kjent med forhold som kan bety vesentlig svikt i inntektene eller vesentlig økning i utgiftene. Det er en slik situasjon vi er i nå. Administrasjonen varsler om at budsjettet for 2019 med stor sannsynlighet vil bli overskredet med et betydelig antall millioner dersom det ikke blir satt i verk tiltak.

I forrige formannskapsmøte la administrasjonen derfor fram ei lang liste med forslag som kan bringe budsjettet i balanse. Ingen av forslagene gikk ut på at middagen på sykehjemmene skulle kuttes eller at tissbleier skulle brukes på begge sider. Selvsagt ikke. Ingen ansatte i Tromsø kommune ville engang komme på tanken om å foreslå noe så dumt.

Hele denne perioden har vi søkt å finne ut hvorfor Tromsø kommune bruker mer penger på helse og omsorg enn andre kommuner. Noe av forklaringen er at vi mangler tilpassede boliger til folk som har behov for det slik at tjenestene blir unødvendig kostbare. Vi har også hatt en høy andel deltidsansatte, høyt sykefravær og lavere andel fagpersoner. Andre kommuner har satset i årevis på forebygging, tidlig innsats og rehabilitering i mye større grad enn vi har. Nå får de igjen for innsatsen ved at folk holder seg friske lengre. Vi kommer etter, men det vil ta tid før vi vil se resultatene av jobben.

I kommunestyremøtet i mai skal vi behandle Økonomirapport 1 med administrasjonens forslag til tiltak for å komme i budsjettbalanse. Gode forslag som lar seg gjennomføre uten at kvaliteten på tjenestene blir forringet, vil bli vedtatt. En rekke forslag vil neppe få politisk oppslutning. Ingen politikere vil gå for tiltak som vil reversere den nødvendige omstillingen som er satt i gang som skal sikre at helse og omsorg kan driftes på en bærekraftig måte i framtida.

Oppturar og nedturar på kommunestyret i mars

Nok eit kommunestyremøte over. Som alltid var det oppturar og nedturar på møtet. Kanskje var den største oppturen vedtaket om satsing på trygge skolevegar gjennom Tenk Tromsø, men og vedtaket om sjølvmordsikring av Sandnessundbrua var bra. Største nedturen var at Ap trakk seg i oppdrettssaka slik at vedtaket vi gjorde i klima, miljø og energiplanen vart utvatna.

I starten av møtet vedtok vi tre uttaler frå kommunestyret. Ein om bevaring av Veterinærinstituttet i Tromsø, Ein om styrka helikopterberedskap i Troms og om situasjonen for lærarar i skolen som bli utsett for vald.

Kroken vest

Vi er veldig glad for at kommunestyret samrøystes avviste reguleringsplanen for Kroken Vest – Søndre del. Her hadde utbyggar søkt om å få bygge høge blokker i fjæra. Ofte har SV vore nesten åleine om å avvise dennne typen prosjekt som øydelegg bumiljøet for dei som allereie bur i området. Men denne planen var. Så valdsam at heile kommunestyret meinte det same.

Oppdrett

Det vart jo eit massivt oppstyr etter at kommunestyret i haust vedtok krav om at alle nye oppdrettsanlegg i Tromsø skulle vere lukka. Kommunestyret skulle i dette møtet fortolke dette vedtaket. Kva betydde det eigentleg. Der viste det seg at vi ikkje lenger var samde med Ap. Vi meinte i hovudsak to ting. 1. At med lukka anlegg meinte vi anlegg som ikkje hadde utslepp av slam eller kjemikaliar, anlegg som hindra påslag av lus og som er sikrare mot rømming, og 2. At kommunestyret skulle kreve reguleringsplan for alle nye oppdrettsanlegg i Tromsø. Det ville gjeve oss grunnlag for å sette miljøkrav til kvart einskild anlegg og til dømes kreve landsstraum i staden for at dei blir drivne av dieselaggregat. Dessverre var det berre Raudt og MdG som var samde med oss i dette. Det vesle lyspunktet var det det ikkje vart fleirtal for Høgre sitt forslag om å oppheve vedtaket om nei til lukka anlegg.

Atomubåtar til Tønsnes

Forsvaret har bede/kommandert oss til å ta mot reaktordrivne farty i Tønsnes hamn. I møtet fekk vi ei orientering om dette arbeidet. Vi er bekymra for tre ting i samband med dette. Det eine er kva som skjer om det skulle oppstå eit uhell eller lekasje frå ein av desse atomubåtane, det andre er at vi ikkje kan vere heilt sikre på at desse atomubåtane ikkje vil ha atomvåpen om bord. Noko som ville gjere Tromsø til eit naturleg mål i ein mogleg stormaktkonflikt. Det tredje er at vi kanskje ikkje kan utnytte Tønsnes til industri- og næringsutvikling dersom vi skal motta reaktordrivne farty der. Det er lett å tenke seg at for eksempel fiskeindustri ikkje vil etablere seg i ei slik hamn. På bakgrunn av dette fekk vi med oss fleirtalet på å seie at Tromsø kommune ikkje ønsker å legge til rette for mottak av reaktordrivne farty og om staten/forsvaret insisterer så får dei sanneleg betale for seg. Dessverre er loven slik at det ikkje er kommunen som avgjer dette.

Trafikksikre skolevegar

Vi tar no til å sjå kva vi kan få ut av ein byvekstavtale. Kommunestyret vedtok ei satsing på trygge skolevegar i Tromsø. Vi har fått laga ein skikkeleg gjennomgang av skolevegane rundt alle barneskolane i bybussområdet i Tromsø. Den gjennomgangen ligg til grunn for ei prioritering av dei viktigaste tiltaka for å lage trygge skolevegar slik at fleire kan gå og sykle til skolen. I denne saka vedtok vi å forskottere ein byvekstavtale for å komme i gang med dei 20 aller viktigasrte tiltaka. Denne satsinga må sjølvsagt følgjast opp, men vi er avhengige av ein byvekstavtale for å finansiere dette. Vi brukte og saka til å kreve betre brøyting av fortau og gangvegar.

Sjølvmordsikring av Sandnessundbrua

Kommunestyret vedtok at det må settast i verk sjølvmordsikring av Sandnessundbrua i løpet av 2019. Tromsø Ungdomsråd har jobba med denne saka i mange år, og den kom no på dagsorden via eit privat forslag. Vi berømmer ungdomsrådet for deira innsats for saka. Det vart også gjort eit poeng av betydningen av forebygging av sjølvmord, noko som kommunestyret må ta med seg i andre saker.

OK, eg trur dette får vere nok for denne gongen. Still oss gjerne spørsmål om sakene , eller kom med innspel til saker vi må ta opp. Eg bruker og høvet til å minne om at fristen for å komme med forslag till programmet for neste periode er 4. April klokka 2400. Vi vil gjerne ha dine forslag. Programforslaget finn du her.

Dei som representerte SV i dette kommunestyremøtet var Gunhild Johansen, Pål Julius Skogholt, Benjamin Notkevich og Terje Håkstad.

Mvh
Pål Julius Skogholt, gruppeleiar

Sheida Sangtarash innledet om kampen for selvbestemt abort

Tromsø SV skal yte motstand mot regjeringens angrep på kvinners rett til å bestemme selv på alle måter vi kan. Mandag 04.03.2019 kom Sheida Sangtarash, stortingsrepresentant for SV, og holdt innledning om kampen for selvbestemt abort i vårt land og i verden.

Styret i Tromsø SV hadde sett for seg at det skulle komme færre enn det gjorde da vi inviterte til møtet på Kafeen Globus. Lokalet som har plass til tretti, ble voldsomt fullt når over femti engajserte mennesker møtte opp. Folk satte seg sammen og lagde plass. Det er det er hjerterom er det husrom, som de sier. Det at lokalet er for lite for alle de som har møtt opp, er et av de beste problemene et lokallag kan ha.

Sheida Sangtarash, som er medlem av Stortingets helse- og omsorgskomité, var opptatt av at angrep på kvinners rett til å bestemme selv om de ønsker å ta abort, handler om et mer generelt ønske om å kontrollere kvinner og kvinners kropp. Hun fortalte engasjert om blant annet kvinner i Argentinas kamp for selvbestemt abort og rettet sterkt kritikk mot statsminister Erna Solberg arbeid for å innskrenke kvinners rettigheter her hjemme. Staten svikter sitt ansvar for å kjempe for trygge aborter for kvinner i hele verden ved å innskrenke retten til å ta tvillingabort for kvinner i Norge.

Maja Sandvik Lockert, kvinnepolitisk ansvarlig i styret til Tromsø SV og kumulert 6. kandidat på Tromsø SVs kommunevalgsliste, ledet diskusjonen etter innledningen. Mange oppmøtte holdt engasjerte innlegg og stilte kritiske spørsmål. Flere var opptatt av kvinnebevegelsens kår i Norge. Det ble også en god debatt om hvorvidt grensen for kvinners rett til selvbestemmelse skal utvides fra tolv til seksten uker.

Det var en uvanlig god oppladning til kvinnedagen 8. mars på fredag! Vi ses i toget!

Tromsø SV søker Valgkampsekretær

Tromsø SV – Sosialistisk Venstreparti styrker laget inn mot valgkampen og lyser ut en stilling som valgkampsekretær. Utlysningen er i første omgang intern blant SVs tillitsvalgte, medlemmer og samarbeidspartnere, men del gjerne stillingen med aktuelle interessenter.

Søknad sendes inn senest i løpet av 15. mars 2019.

Vi søker noen kan være med å lede skuta.

Tromsø SV og Troms og Finnmark SV deler kontor i Tromsø sentrum. Fylkeslaget skal i valgkampen ha en ansatt, som Tromsø SVs valgkampsekretær vil dele kontor med. Stillingen lønnes etter tariff. Det må regnes med noe arbeid utenfor vanlig kontortid. Når det gjelder stillingens omfang, er det budsjettert med åtte ukers heltidsstilling, men hvordan disse ukene blir fordelt kan avtales nærmere. Vi søker i utgangspunktet valgkampsekretær for perioden fra omtrent midten av juli til noe etter valget. Stillingen er en heltidsstilling de siste fire ukene før valgkampen.

Vi ser etter en person med:

 • et brennende hjerte for SVs politikk.
 • erfaring fra organisasjons- eller partiarbeid.
 • organisasjonskunnskap
 • stå-på-vilje
 • kjennskap til byen

Valgkampsekretæren vil samarbeide tett med Tromsø SVs ledelse, kandidater og frivillige, og til en viss grad Troms og Finnmark SVs valgkampgruppe. Valgkampsekretærens oppgaver vil i stor grad være avhengig av valgkampen, men kan oppsummeres slik:

 • planlegge og gjennomføre valgkamparrangementer, blant annet stands, møter ol.
 • støtte opp om toppkandidatenes arbeid
 • koordinere frivillige
 • gjennomføre valgkampstrategien

Vi tilbyr varierte, spennende og givende arbeidsoppgaver sammen med et fantastisk lag, som sammen vil gjøre Tromsø til en enda bedre by for alle.

For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med leder av Tromsø SV og medlem av innstillingskomiteen Matias Hogne Kjerstad på enten 416 55 304 eller matias.hogne.kjerstad (hos) gmail (punktum) com. Komiteen består videre av Marie Hella Lindberg, nestleder, og Pål Julius Skogholt, 1. kandidat. Styret vedtar ansettelsen.

Søknad sendes til matias.hogne.kjerstad (hos) gmail (punktum) com senest i løpet av 15. mars 2019.

Invitasjon til medlemsmøte

Vi inviterer til medlemsmøte om tillitsreformen og budsjettet i kommunen torsdag 17. november klokka 18-21 på Saga hotell.

Møtet vil bli delt i to.

Frå 1800 til 1930 vil vi snakke om tillitsreformen i kommunen. Gunhild Johansen som er leiar i helsekomiteen og vernepleiar Monica Holmbukt vil innleie til diskusjon.

Ca 1945 vil vi ta fatt på budsjettet for Tromsø kommune. Ingrid Kielland er medlemmet vårt i formannskapet og hun vil dra gjennom budsjettet. Deretter vil det bli diskusjon og innspill til kommunestyregruppa sitt arbeid med budsjettet.

Førstereaksjonen vår på budsjettet som vart lagt fram i dag finn du på www.tromsosv.no

Der finn du og lenke til sjølve budsjettdokumentet.

Håper å sjå deg på møtet.

Pål Julius Skogholt, leiar i Tromsø SV

Fellesskap for Tromsø

I dag la SV, Raudt og Arbeiderpartiet fram plattformen for samarbeidet mellom partia dei neste fire åra i Tromsø. Kysten hus-erklæringa viser eit tydeleg skifte i tromsøpolitikken. Vi tar no eit farvel med konkurranseutsetting og privatisering, vi vil få eit tydeleg skifte i grønn retning og vi vil få ei satsing på skole og eldreomsorg.

Hovedpunktene i erklæringa:

 • Legge til rette for boligbygging og selv bygge minimum 400 utleieboliger
 • Stoppe privatiseringen av Tromsø kommune
 • Være åpen og tilretteleggende for eksisterende og nye virksomheter
 • Fastsette grenser for Tromsømarka
 • Sette ambisiøse og konkrete klimamål for kommunen
 • Gjennomføre en tillitsreform i helse og omsorgssektoren
 • Ansette minimum 40 nye lærere i Tromsøskolen
 • Innføre to barnehageopptak i året og ikke øke foreldrebetalingen i SFO
 • Samarbeidspartiene skal bygge Tromsøbadet.
 • Bedre tilretteleggingen for gående og syklende, sommer som vinter
 • Bygge E8 og Kvaløyforbindelsen
 • Styrke samarbeidet med våre nabokommuner, region og landsdel
 • Gjenreise Tromsø som solidaritetskommune
 • Vi skal revidere eierskapsmeldingen i Troms Kraft AS for å sikre det offentlige eierskapet og styrke selskapet

Ingrid Marie Kielland
SVs gruppeleiar Ingrid Kielland er strålande nøgd med den erklæringa som samarbeidspartia legg fram. — Det som gjev meg aller størst glede er at vi er samde om å legge fram ein klimaplan med konkrete tiltak for minimum 50% reduksjon av klimagassar innan 2030 og at vi er samde om ein tillitsreform i kommunen.

Tillitsreformen betyr at samarbeidspartia vil legge stor vekt på at det faglege skjønnet skal få ei viktigare rolle. Dette kombinert med at fleire skal få heile faste stillingar vil bety at Tromsø får ein eldreomsorg som er i stand til å lære av dei feila som har blitt gjort og med betre arbeidsmiljø. Det vil gje ein betre eldreomsorg i Tromsø.

Skolane vil få ei etterlengta satsing. Det blir minst 40 nye lærarar og forsøk med skolar der leksane skal gjerast på skolen og ikkje heime. Det vil ikkje bli prisauke i SFO og vi skal «søke å fremskynde den nasjonalt vedtatte bemanningsnormen for barnehager i Tromsø». Samarbeidspartia ønsker heller ikkje å tillate nye kommersielle barnehagar i Tromsø.

Saman med Raudt og Ap lover SV at det skal byggast minst 400 nye kommunale utleigebustader i Tromsø og det er blitt semje om ein høghusplan som ikkje tettar igjen byen mot sjøen.

Saman vil partia ta dei naudsynte grepa for å få ein meir miljøvenleg transport i Tromsø. Partia er samde om at «For å sikre statlig finansiering av veiprosjekter, kollektivtraseer, gang og sykkelveier, samt drift av kollektivtilbud, vil statlige krav om brukerfinansiering og restriktive tiltak bli godtatt.»

Partia er samde om å fastsette grenser for Tromsømarka, starte prosessar for å få kjøpt privateigde delar av tromsømarka og opprette eit markaråd som skal vere med å styre utviklinga av marka. Partia ønsker å utvide tromsømarkaprosjektet til å gjelde dei bynære friluftsområda på Kvaløya og på fastlandet.

Partia er samde om at byen vil bli styrt best gjennom ein formannskapsmodell. Det betyr at den dyre og lukka byrådsmodellen vil bli avskaffa etter ein overgangsperiode fram til 01.07.2016. I overgangsbyrådet vil SV vere representert av Gunhild Johansen.

Dette er berre nokre smakebitar frå erklæringa. Du kan lese heile erklæringa her