Valgkomiteen: Still til valg i Tromsø SV

På årsmøtet til Tromsø SV torsdag 12. januar 2023 er det flere spennende tillitsverv som skal bekles. Vi i valgkomiteen håper du er interessert i å stille til valg til noen av disse:

Lokallagsstyre
Valgperioden for styrevervene (både faste medlemmer og varamedlemmer) er normalt på to år, bortsett fra lokallagsleder som velges for ett år. Styret står for den daglige driften av laget, innkaller til møter og vedtar politikk for laget. Styret konstituerer seg selv og møtes regulært én gang i måneden.

Revisorer
Revisorene har ansvar for å godkjenne regnskapet til Tromsø SV og velges for ett år. Revisorene skal sørge for at regnskapet som legges fram for årsmøtet gir et riktig bilde av lokallagets økonomi. Revisjonsarbeidet foregår vanligvis i begynnelsen av januar hvert år.

Vi ønsker innspill på gode kandidater til både styre og revisorer. Ta kontakt med oss senest tirsdag 13. desember 2022 hvis du har innspill og/eller er interessert!

Vennlig hilsen

Leif Magne Tangen, leder av valgkomiteen;lmt@vitakuben.net, tlf. 454 10 545
Ingrid Hovda Lien: ingrid.hovda.lien@uit.no
Helle Berle Johnsen:: h.berle.johnsen@gmail.com

Ved å fortsette å bruke denne sida så aksepterer du bruken av informasjonskapslar. Mer informasjon

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close