Årsmøte i Tromsø SV i 2022

Velkommen til Tromsø SVs digitale årsmøte torsdag 13. januar 2022 fra kl. 19:00 til kl. 21:00.

Stortingsrepresentant Ingrid Fiskaa innleder om Norges forhold til Russland.

Samlede sakspapirer finner du her.

Saksliste

 1. Godkjenning av innkalling og saksliste. Valg av ordstyrer, referent, protokollunderskrivere og forretningsorden.
 2. Innledning ved Ingrid Fiskaa
 3. Årsmelding fra styret
 4. Årsmelding frå kommunestyregruppa
 5. Regnskap og revisjonsberetning
 6. Arbeidsplan
 7. Budsjett
 8. Valg
  1. Valg av styremedlemmer
  2. Valg av revisorer
  3. Valg av delegater til fylkesårsmøtet
  4. Valg av nominasjonskomite
  5. Valg av valgkomiteen
 9. Politiske uttalelser
  1. U1: En storstilt satsning på helse og omsorg i Tromsø
  2. U2: Fiskeriene kan gi arbeid og klimagasskutt
  3. U3: Vi trenger mer politikk rettet mot arbeidere
  4. U4: Stopp nedbygging av vassdrag og myr
  5. U5: Stopp mistillitshysteriet i trygdesystemet
  6. U6: Tromsø trenger en plan for integrering
 10. Vedtekter
 11. Innkomne forslag (Utgår. Ingen innkomet før fristen)

Endringsforslag kan fremmes ved å sende de til tromso@sv.no. Still gjerne spørsmål ved å sende e-post til tromso@sv.no.

Fristen for å sende inn saker som ikke fremgår av sakslisten (innkomne forslag) var senest 30. desember 2021. Fristen for å sende inn uttalelser var senest 4. januar 2022

Medlemmer har mottatt påloggingsinformasjon per e-post. Ta kontakt for å få tilsendt lenken til Zoom på nytt.


Forklaring til sakene og til noen viktige begreper

Årsmøtet er øverste myndighet i Tromsø SV. Årsmøtet velger styret, vedtar budsjett og regnskap, andre verv og vedtar politikk i form av uttalelser. Alle medlemmer i Tromsø SV har møte-, tale-, forslags- og stemmerett

En uttalelse er et uttrykk for hva Tromsø SV mener. Det kan være innspill til SV sentralt i en nasjonal eller global sak, det kan være rettet til kommunestyregruppen eller fylkestingsgruppen eller det kan være ment til å komme i avisen. Alle medlemmer i Tromsø SV kan foreslå uttalelser fra årsmøtet.

Årsmeldingen skal vise hva som har skjedd i året som har gått. Dette punktet på dagsordenen er vanligvis tiden for kritikk og ros til styret og kommunestyregruppa. Det kan være en plass å påpeke ting som du mener er gjort bra, ting som er gjort dårlig eller ting vi burde gjøre mer av. Vanligvis endrer ikke årsmøtet på årsmeldingene, men tar de til etterretning, eventuelt med tillegg.

Regnskapet viser hva vi har brukt penger på i året som har gått og hvilke inntekter laget har hatt. Årsmøtet godkjenner regnskapet med mindre årsmøtet tror at regnskapet ikke er rett.

Arbeidsplanen er årsmøtets arbeidsordre til styret for året som kommer. Her er det fritt fram å foreslå det du mener er det viktigste vi skal jobbe med i året som kommer. De siste årene har arbeidsplanen til Tromsø SV vært på et overordna plan, og har dermed gitt styret stor frihet til å velge selv hvordan de skal arbeide. Det kan du være enig eller uenig i.

Budsjettet viser hvordan årsmøtet mener styret skal bruke laget sine penger i året som kommer. Her er det fritt fram å foreslå endringer, men husk at dersom du mener vi skal bruke mer penger på noe så må du og vise til hvor de pengane skal komme fra.

ValgStyret står for den daglige driften av laget, innkaller til møter og vedtar politikk for laget. Delegatene til fylkesårsmøtet representerer Tromsø SV på årsmøtet i fylkeslaget. Valgkomiteen skal foreslå medlemmer av styret og andre utvalg på årsmøtet i 2023.

Forretningsordenen er reglene om hvordan møtet skal foregå. Her bestemmer årsmøtet enkelte av reglene om forslagsfrister, taletid og så videre.

Vedtektene til Tromsø SV finn du her

Vedtektene til SV nasjonalt finner du https://www.sv.no/partiet/vedtekter/

Ved å fortsette å bruke denne sida så aksepterer du bruken av informasjonskapslar. Mer informasjon

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close