Nominasjonskomiteen foreslår Ingrid Kielland som Tromsø SVs ordførerkanidat

Tromsø SVs forslag til kommunevalgliste er nå klar. Nominasjonskomiteen foreslår Ingrid Marie Kielland på førsteplass. Ingrid er en dyktig politiker med fire års fartstid i kommunestyret (Finans og næringskomiteen) og utfordrer de andre partikandidatene på en offensiv måte. Med sin brede erfaring både fra politikken og Universitetet i Tromsø, mener komiteen hun er den beste kandidaten i dag.

Dette er et førsteutkast fra komiteen. De vil gjerne ha eventuelle innspill innen 1. desember til jens.revold@gmail.com. Endelig forslag fra komiteen kommer rundt 5. januar og vil bli behandlet på års- og nominasjonsmøtet 24. januar. Sett av datoen.

 

Hele listeforslaget fra komiteen:

Tromsø SVs kommunevalgliste for 2015 – Høringsutkastet

Plass, Navn, Født, Gateadresse, Valgkrets, Tromsø
1.         Ingrid Marie Kielland,  f. 1977, Finnseterveien 7c, Kaldfjord, Tromsø
2.         Pål Julius Skogholt, f.1971, Dramsvegen 549, Breivika, Tromsø
3.         Gunhild Johansen, f. 1950, Tomasjordnes 137, Tomasjord, Tromsø
4.         Benjamin Arvola Notkevich, f. 1993, Bekkevollvegen 19b, Sommerlyst, Tromsø
5.         Åsne Øysteinsdotter Høgetvedt, f. 1985 , Prestvannsvegen 3, Sommerlyst, Tromsø
6.         Terje Håkstad, f. 1975, Tusenfrydveien 37, Kvaløysletta, Tromsø
7.         Tonje Braaten,  f. 1962, Løvesvingen 16, Kaldfjord, Tromsø
8.         Bjarne Rhode, f. 1980, Utsikten 311, Stakkevollan, Tromsø
9.         Reidun Heggen, f.  1992, Storgata 125, Sentrum, Tromsø
10.       U Odén Singarajah, f.1966, Skolegt. 33, Sentrum, Tromsø
11.       Ellen Herland, f. 1946, Skattøra 123, Stakkevollan, Tromsø
12.       Leif-Petter Hansen, f. 1977, Stakkevollvegen 304, Breivika, Tromsø
13.       Cornelia Andreassen, f. 19.., , ? ,  Tromsø
14.       Mathias Kjærstad, f. 1993, Alfheimvegen 9c, Bjerkaker, Tromsø
15.       Ida Kongsnes, f. 1994,  ?,  ?,  Tromsø
16.       Anders Lind, f. 1986, Storgata 14 b, Sentrum, Tromsø
17.       Ida Løken Killie, f. 1984, Vestavinden 73/Bo i Nord, Mortensnes, Tromsø
18.       Martin Sollund-Krane. f 1979, Hagavegen 43,  Sommerlyst , Tromsø
19.       Bi Haavind, f.1953, Ersfjorden, Kaldfjord, Tromsø
20.       Jørund Jørgensen, f.1980, Hjalmar Johansens gt. 98C,  Sentrum, Bjerkaker, Tromsø
21.       Grethe Hoel, f.1951, Edderdunveien 337, Fagereng, Tromsø
22.       Stein Valkoinen, f.1964, Kapteinvegen 49,  Mortensnes, Tromsø
23.       Elsa Sundsvold, f.1955, Vestavinden 41, Mortensnes, Tromsø
24.       Stian Rokkstad, Tromsø
25.       Sølvi Bangsund, f. 1967, Klimavegen 9, Mortensnes, Tromsø
26.       Hallvard Tjelmeland, f.1952, Skogåsveien 25, Breivika, Tromsø
27.       Trine D. Kielland, f. 1952, Finnhvalvegen 45, Kvaløysletta, Tromsø
28.       Gerard Meijers, f. 19? , Straumsbukta, Straumsbukta, Tromsø
29.       Torstein Låg, f. 1972, Granittvegen 19, Krokelvdalen, Tromsø
30.       Kristel Høie Nilsen, f.1981, Midtre Solligården 15,  Reinen, Tromsø
31.       Odd Almås, f.1950, Brattbakken 138, Stakkevollan, Tromsø
32.       Gerd Bjørhovde, f. 1943, Brinkveien 41, Sommerlyst, Tromsø
33.       Tony Winkler, f.1980, Skarvegen 47b, Tromsdalen, Tromsø
34.       Ingrid Hovda Lien, Fjæreplyttvegen 8, Krokelvdalen, Tromsø
35.       Paul Jensen, f.1955, Ersfjorden,  Kaldfjord, Tromsø
36.       Gry Gaard, f.1970, Vestavinden 16, Mortensnes, Tromsø
37.       Tor Stranda, f.1956, Kirkegårdsveien 19, Sentrum, Tromsø
38.       Tone Bjørnsen, f.1947, Synnavinden 21, Mortensnes, Tromsø
39       Marek Cuhra, f. 1965, Aldor Ingebrigtsens vei 11,  Breivika, Tromsø
40.       Rita- Kristin Hansen, f. 1973, Fiskeribølgen 7, Hamna, Tromsø,
41.       Johan Robertsen, Alvevegen 174, Sommerlyst, Tromsø
42.       Åshild Fause, f. 1955, Hagaveien 29,  Bjerkaker, Tromsø,
43.       Stein Sivertsen, f.1952, Kapteinveien 19, Mortensnes, Tromsø
44.       Randi Rønning Balsvik, f. 1943, Isbakken 10, Fagereng, Tromsø
45.       Frode Henriksen, f.1982, Simen Workinnsv. 16, Sommerlyst, Tromsø
46.       Maja-Lisa Løchen, f. 1954, Overlege Meyersv. 10, Fagereng, Tromsø
47.       Peter Olai Stark, f. 1943, Stordalsstrand, Sjursnes/Ullsfjorden, Tromsø
48.       Anniken Annexstad,  f. 1962, Balsfjordgata 12, Bjerkaker, Tromsø
49.       Torgeir Knag Fylkesnes, f. 1975 , Trollbakken  9A, Sentrum, Tromsø

Invitasjon til medlemsmøte

Vi inviterer til medlemsmøte i Tromsø SV tysdag 21. oktober klokka 1900 i Søndre Tollbugate 17

Saker

 1. Gjennomgang av kva som har skjedd i Tromsø med tre års høgrestyre
 2. Parlamentarismen – vi treng rettleiing frå medlemmane om korleis vi skal tenkje fram mot valkampen
 3. Partiet sentralt skal vedta nytt prinsipprogram til våren. Prinsipprogramkomiteen har bedt om innspel på fire tema og vi starter debatten:
  1. SVs teknologipolitikk, herunder personvern og teknologi for et mer miljøvennlig samfunn.
  2. En oppdatert sosialistisk analyse basert på hvordan kapitalismen ser ut i dagens Europa.
  3. Internasjonal politikk og sikkerhetspolitikk.
  4. Hvordan skal vi forholde oss til stadig økende vekst i det materielle private forbruket?

Det blir korte innleiingar på alle tema.

Håper verkeleg å sjå mange av dokker på møtet.

Med venleg helsing
Pål Julius Skogholt

Liten rapport fra kommunestyret i september

1. ”Byrådet har ikke gjort en dritt”

Frps gruppeleder ble hyppig sitert fra talerstolen på sin karakteristikk av byrådsleders og tidligere finansbyråds rolle i Otiumsaken. Byrådet på sin side skylder enten på
administrasjonen eller at vi ikke gjorde nok forarbeid i forrige periode. Å være villig til å påta seg ansvar for egen misære sitter helt tydelig veldig langt inne. Om H har tillit til Frp etter dette, fikk vi ikke noe skikkelig svar på. Men at alliansen har slått alvorlige sprekker, er klart for alle.

2. Byrådet tar ikke bestilling fra komiteene

På spørsmål fra SV om hvor saken om de 200 kommunale utleieboligene som ble vedtatt av Finanskomiteen for 2 år siden står, sa byrådet at de ikke hadde gjort noen ting fordi de ikke tar bestilling fra komiteene, bare fra kommunestyret. Dette kommer etter at saken er purret på flere ganger, også i avisene. Kommunestyrets totale mangel på sekretariat er årsaken til at slikt kan skje. Byrådet har all makt i kommunen og kan skalte og valte slik de selv vil.

3. Vag støtte til syriske flyktninger

SVs interpellasjon om at vi skulle be regjeringa gjøre om sitt skammelige vedtak om avslag til de 123 syriske flyktningene med helseutfordringer som FN ville at Norge skulle ta imot, ble av Krf gjort til en mer uforpliktende uttalelse om at vi vil ta imot de flyktningene som vi blir bedt om, under forutsetning av at det følger penger med. SVs opprinnelige forslag fikk ikke flertall, mens endringen fra Krf ble vedtatt. Bare Frp stemte mot at vi skal vise ansvar i den verste flyktningekatastrofen verden har sett siden 2. verdenskrig.

SV sentralt vil fortsette arbeidet med de syriske flyktningene og gjøre den til en landsomfattende aksjon i kommune-Norge.

4. Kommunereformen

SV argumenterte mot at kommuner skal tvinges til å slå seg sammen. Staten vil spare penger, noe de må gjøre for å finansiere all skatteletten de innfører. I tillegg ber NHO Service om større kommuner slik at det vil lønne seg for de kommersielle selskapene å gå inn i privatiserte tjenester. SV står for en totalt annen politikk overfor lokaldemokratiet, og vi blir ikke mildere stemt selv om det nå brukes flerfoldige millioner for å få oss på bedre tanker…

SV fremmet følgende forslag, som bare fikk opposisjonens stemmer:

 1. Tromsø kommune mener at de økonomiske virkemidlene til kommuner som slår seg sammen, skal gis uten frist for tidspunkt for sammenslåing.
 2. Tromsø kommune mener at engangskostnader og reformstøtte til kommuner som slå seg sammen, skal dekkes utenfor den ordinære inntektsrammen til kommunesektoren.
 3. Uavhengig av kommunereformen mener Tromsø kommune at regjeringa må sikre en inntektsvekst som setter kommunene reelt i stand til å bygge ut og styrke kvaliteten på skole og andre velferdstjenester, og i tillegg fullt ut dekke demografi og pensjonskostnader.

5. Sekretariat for kommunestyret

Ulikt Oslo og Bergen, som har henholdsvis 44 og 23 personer i bystyrets sekretariat, har Tromsø ingen. Selv ordførerens sekretær er ansatt på byrådsleders kontor. Opposisjonen fremmet i fjor et privat forslag om overføring av ressurser fra byrådet til kommunestyrets sekretariat som skal tilrettelegge for kommunestyret og komiteene. Byrådet har sittet på forslaget til nå og da saken kom til kommunestyret, var det private forslaget borte.

Innstillingen fra byrådet var at kommunestyret skulle ta byrådets utredning til etterretning! Det komiske i hele saken er at den illustrerte på en utmerket måte hva vi mener med forslaget! Byrådet har dessuten ingen rett til å overprøve et privat forslag. Det er vårt “§8” og opposisjonens eneste mulighet til å få satt en sak på kartet i kommunestyret. Byrådet har brutt Kommunestyrets reglement §23 om Private forslag. Det verste er at byrådet faktisk tror at de er i sin fulle rett til å gjøre akkurat hva de vil med et slikt forslag.

Vi foreslo at det private forslaget skulle oversendes styringsgruppa for evalueringen av det parlamentariske systemet i Tromsø, noe som ble vedtatt.

SV har som vi sa i forrige rapport vedtatt å ikke være med i styringsgruppa fordi byrådet i forkant av hele prosessen har lagt alle premissene for hva som skal evalueres og hvordan.

6. IKT i barnehagene

Det ble en opphetet diskusjon om hvorvidt kommunestyret skulle gi signaler om at vi ikke vil at barnehagebarn skal få tilgang til dataverktøy, for eksempel ipad i barnehagene. Forslaget fra Ap om å prioritere de voksne i barnehagen når det gjelder innkjøp og opplæring, fikk en uventet vending. Til slutt var det bare Rødt og Frp som mente ungene måtte få “følge med i utviklinga” og ha tilgang til ipad o.l. i barnehagen.

Oppsummeringsvis vil jeg si at dette var et kommunestyremøte med relativt høy temperatur og til dels morsomme innlegg. Den dårlige stemningen mellom (deler av) Frp og H gjør møtene litt mer uforutsigbare enn da den borgerlige alliansen var ny og uten sprekker. Men det tragiske er at selv om de skjeller hverandre ut offentlig (vi kan bare ane hva som skjer på de felles gruppemøtene), så holder de på makta for enhver pris. Kamelhårene tyter ut.

Tromsø, 25. 9.14

Mvh
Gunhild Johansen
gruppeleder

Invitasjon til medlemsmøte

Utanrikspolitikk i fokus

Tromsø SV arrangerer medlemsmøte den 18. september klokka 1800-2030 i Søndre Tollbudgate 17

Vi får med oss SVs utanrikspolitiske talsmann og nestleiar, Bård Vegar Solhjell. Han vil innleie til debatt om den utanrikspolitiske situasjoen.

Tema som Ukraina, Syria/Irak med meir vil bli berørt. Kom og sei frå om kva du meiner.

Saksliste

1. Den utanrikspolitiske situasjonen
2. Informasjon frå styret
– kampanje i haust
– nominasjonsprosessen
– programprosessen
– og meir til
3. Innkomne saker

Dersom du har saker du vil ta opp på medlemsmøtet må vi ha dei innan 15. september.

Med venleg helsing
Pål Julius Skogholt, leiar i Tromsø SV

Tromsø SV seier nei til sosial dumping, og ja til eit anstendig arbeidsliv – også på hamna.

Politiet opptrer skamlaust når dei legg streikande hamnearbeidarar og deira sympatisørar i jern.

I over eit halvt år har hamnearbeidarar i Tromsø vore i sympatistreik for Norsk Transportarbeiderforbund sitt krav om tariffavtale i Risavika hamn utafor Stavanger. I den siste tida har konfliktnivået i Tromsø auka gjennom at hamnearbeidarar og sympatisørar har gått til spontane aksjonar på hurtigrutekaia i Tromsø. Grunnen til aksjonane er at transportøren NorLines har sett inn streikebrytarar for å gjere jobben til dei streikande hamnearbeidarane – på oppfordring frå NHO.

Torsdag 12. juni vart 41 arbeidarar som blokkerte for streikebrytarane sitt arbeid arrestert og køyrt bort av politiet. Dette er ei heilt anna, og hardhendt handtering frå politiet si side, enn det som har vore tradisjon ved arbeidskonfliktar i Noreg.

Politiet har på den måten valt side i konflikten – til fordel for streikebrytarane og arbeidsgjevarane. Dette er ei udemokratisk utvikling som det er grunn til å kritisere kraftig. Politiet skal ikkje misbrukast i ei arbeidskonflikt. Streikeretten er ein menneskerett som politiet ikkje har noko med å innskrenke etter sitt eiget innfall.

Om hamnearbeidarane ikkje vinn fram med sin kamp i dei norske hamnene, er det fritt fram for sosial dumping på hamna. Utanlandske sjøfolk, som berre får lønn når dei er i sjøen, må då losse og laste båtane – gratis.

SV er for eit anstendig arbeidsliv i Noreg, og støtter derfor hamnearbeidarane i sin kamp for tariffavtale. Vi oppfordrar alle til å bidra i deira kamp for eit anstendig arbeidsliv. Tapar hamnearbeidarane, kan det vere din tur neste gong.

Vedtatt på styremøte i Tromsø SV 15.06.14

Demonteringen av velferden er begynt – rapport fra kommunestyremøtet i mai

Det var kun to saker som skapte debatt i siste kommunestyremøte – Økonomirapport  1 og Kontrollutvalgets rapport om situasjonen ved Brann og Redning.

1. Krisemaksimering fra høyresida

Gunhild Johansen i kommunestyret 28.mai
Gunhild Johansen i kommunestyret 28.mai

Høyrekreftene ønsker å krisemaksimere den økonomiske situasjonen mest mulig for å nedskalere tjenestene. Flere av de forventede budsjettoverskridelsene, som byrådet hadde kalkulert til totalt 66,9 millioner kroner, var basert på synsing. Noe skyldes helt åpenbart underbudsjettering (skole), andre områder er svært dårlig dokumentert (helse og omsorg).

Byrådet nekter å fortelle oss hva prosessen med privatisering innen hjemmesykepleien koster. Vi vet at den utstrakte bruken av private vikarbyråer koster nesten dobbelt så mye som det koster å bruke egne ansatte vikarer. Likevel bruker byrådet private vikarbyråer i stor stil. Høyrekreftene synes det er vel anvendte penger å putte profitt i privates lommer.

Ap, Rødt, Sp og Mdg sluttet seg til SV’s forslag til Øk.rapport I. Vi foreslo at barnevernet skulle skjermes for kutt. Vi gikk imot at Utekontakten og Sosialmedisinsk senter skulle kuttes med en stilling hver. Vi gikk imot at fagutviklingsressursene og kvalitetskontrollene ved sykehjemmene og hjemmesykepleien skulle reduseres. Videre foreslo vi at skolene skulle få de 9 millionene de trenger for å opprettholde skoletilbudet på dagens nivå.

Istedenfor å kutte i barnevernet, foreslo vi at byrådet reduseres fra 12 til 10 stillinger (som var H og Frp’s opprinnelige forslag fra 2011). Vi foreslo også å redusere lukta av asfalt med 2 mill og heller bruke pengene på Utekontakten og SMS. Det kom færre søknader inn til oppreisningsordningen for barnehjemsbarn enn budsjettert, og de 8 mill som her ikke er brukt vil vi overføre til skole.

Forslaget vårt ble i sin helhet nedstemt av H, V, Frp og Krf. Samtidig som de planlegger privatisering i stor stil innen helse- og omsorg, skal de kutte i stillingene som driver fagutvikling og kvalitetskontroll. Samtidig som de blåblå skryter av at de satser på lærerne, må skolene si opp lærere for å komme i budsjettbalanse. Samtidig som barnevernet opplever flere omsorgsoverdragelser, mener de borgerlige at dette må de klare uten mer penger. Samtidig som Utekontakten rapporterer at de fanger opp stadig flere sårbare unge som er i ferd med å miste fotfeste, skal de reduseres med en stilling.
Forstå det den som kan.

Hele forslaget vårt

Pkt. 2:

Styrking og tilpasning av tjenesterammer drift vedtas med følgende endringer (markert med rødt):

Tjenesterammer

Budsjett 2014

Prognose

Avvik

Tilpasning

Budsjettjustering

1001 Politisk styring

34,5

34,5

0

2,4

-2,4

1002 Adm.styring, støtte

147,7

150,4

2.7

1,7

1

2001 Fellesutgifter

61,4

53,4

-8

0

-8

2002 Bygg og eiendom

335,7

345,3

9,6

4,8

4,8

2003 Næringsliv, veiledning, støtte

8,2

8,2

0

0

0

3002 Barnevernstjenesten

120,9

125,6

4,7

0

4,7

3003 Komm/priv barnehager

603,1

598,3

-4,8

0

-4,8

3004 Grunnskole/vo/SFO

665,9

675,6

9,7

0

9,7

4001 Pleie-og omsorgstjenester

892,3

917,3

25

25

0

5001 Kommunehelsetjenester

130,2

130,2

0

0

0

5002 Sosiale tj/forebygg/rus

141,5

139,5

-2

-2

0

6001 Kultur og idrett

99,6

99,6

0

0

0

6003 Kirker og religioøse formål

27,1

27,1

0

0

0

7001 Forebygging/beredskap brann

39,3

39,3

0

0

0

7002 Fysisk planlegging

30,9

32,7

1,8

1,8

0

7003 Samferdsel

71,5

79,7

8,2

3,35

4,85

9701 Renter og avdrag

302,2

314,2

12

0

12

9702 Disponert til avsetning

-6,8

-6,8

0

0

9901 Frie inntekter

-3 461,5

-3 461,5

0

0

0

9902 Motpost renter og avdrag

-243,8

-243,8

0

0

0

Sum

58,9

38,65

21,85

Inndekning på tjenesterammer drift vedtas med følgende endringer:

Prognose

58,9

Tilpasning innenfor tjenesterammene

38,65

Bruk av disposisjonsfond

20,25

Nytt pkt:

Alle konkurranseutsettings- og privatiseringsforberedende tiltak innstilles med umiddelbar virkning. Alle besparelser ved dette tiltaket tilbakeføres tjenesterammene.

Nytt pkt:

Byrådet bes om å øke grunnbemanningen innen enheter med stort sykefravær. Vikarbehovet søkes løst ved å benytte fast ansatte vikarer som organiseres i en vikarpool. Bruken av private vikarbyråer skal begrenses til nivået fra 2010.

Nytt pkt. :

Ingen tjenestetilbud som er rettet mot barn og unge i utsatte posisjoner, eller faglig kvalitetsutvikling ved sykehjem og hjemmebasert omsorg, skal reduseres som følge av tilpasninger for å komme i budsjettmessig balanse.

2. Brann og redning

I saken om Brann og Redning sluttet vi oss til forslaget fra Rødt som gikk mye lenger enn Kontrollutvalgets innstilling. Vårt forslag slo fast at både innkjøpsreglementet, ansettelsesreglementet, de etiske retningslinjene, reglementet for ansattes bruk av kommunens eiendeler til privat bruk og biervervreglementet var grovt misligholdt. Vi ville at saken skulle komme til kommunestyret i august med rapport om hvilke tiltak byrådet hadde satt i verk for å renske opp i forholdene. Vi hadde flere konkrete bestillinger til byrådet. Forslaget ble fremmet som tilleggsforslag til innstilllingen.

Alle punktene opposisjonen ville ha med ble nedstemt av de borgerlige. Denne saken er så grov at den ikke kan passere uten at den får konsekvenser for de ansvarlige. SV og resten av opposisjonen vil gjøre det vi kan for å få det til.

Bedre busser i Tromsø?

Tromsø SV inviterer til åpent møte om kollektivtrafikken.

Vi skal prøve å svare på spørsmålene:

 • Når de får det til i Trondheim, er det fordi de ikke har anbudsutsatt bussene?
 • Er det mulig å få tromsbuss tilbake?
 • Hva kan vi gjøre nå for å få et bedre busstilbud i Tromsø?

Til å hjelpe oss med å svare på disse spørsmålene har vi fått stortingsrepresentant fra Sør-Trøndelag, Snorre Valen og Lars Gundersen fra Fagforbundet i Tromsø

Hvor: Stortorget 5, 3. etasje (Fagforbundet sine lokaler)

Når: Onsdag 7. mai klokka 1900-2100

Velkommen!