Nominasjonskomiteen sitt forslag til Tromsø SVs kommunevalgliste for 2015

Nominasjonskomiteen har hatt 5 møte og har bestått av

  • Jens Revold, leder
  • May-Britt Ellingsen
  • Kristin Meløe
  • Sigurd Norderval (SU)
  • Torgeir Knag Fylkesnes

Etter at høringsutkastet var sendt ut i november, kom det rundt 10 tilbakemeldinger samt ett leserinnlegg. Flertallet av disse argumenterte for Gunhild på 1. plass.

Både Ingrid Kielland og Gunhild Johansen har gitt beskjed om at kun 1. plassen er aktuell.

I nominasjonskomiteen er 2 for Gunhild på 1. plass og 3 for Ingrid. Nominasjonskomiteen vil legge vekt på at vi har 2 veldig gode kandidater til 1. plassen. Skillet mellom å sette enten Ingrid eller Gunhild på 1. plass er dermed hårfint.

Nominasjonskomiteen overlater til Nominasjonsmøtet i Tromsø SV å bestemme antallet forhåndskumulerte.

Presentasjon av de 10 første på lista

Plass, Navn, Født, Gateadresse, Valgkrets, Tromsø

 

1. Ingrid Marie Kielland, f. 1977, Finnseterveien 7c, Kaldfjord, Tromsø

Ingrid har representert SV i kommunestyret og i Finans- og næringskomiteen inneværende periode. Hun har tidligere vært vara til kommunestyret og Kultur- og næringsutvalget i 1995-1999. Hun har også vært kommunal representant i samarbeidsutvalgene ved Storelva og Slettaelva skole, og hun har vært vara til styret for Stiftelsen Kommunale Boliger. Ingrid har bakgrunn fra Sosialistisk Ungdom der hun blant annet var landsstyrerepresentant og leder for Troms SU. Ingrid er samfunnsforsker og jobber ved UiT, Senter for kvinneforskning

1. Gunhild Johansen, f. 1950, Tomasjordnes 137, Tomasjord, Tromsø.

Gunhild er nestleder i Tromsø SV, gruppeleder for SV i kommunestyret, medlem i Byutviklingskomiteen og Forretningsutvalget. Hun er utdannet bioingeniør og samfunnsviter. Forrige periode var hun varaordfører i Tromsø. Gunhild har vært 1. nestleder i Fagforbundet sentralt og har hatt en rekke verv i nasjonal og internasjonal fagbevegelse. Er styremedlem i Palestinakomiteen i Tromsø, Krafttak for Gaza og Støttegruppa i Tromsø.

 

2. Pål Julius Skogholt, f.1971, Dramsvegen 549, Breivika, Tromsø

Er i dag ansatt på Senter for fjernmåling Han er født i 1971 opprinnelig fra Lofoten, men bosatt i Tromsø fra 1991 . Han har møtt som vara i kommunestyret denne perioden. Pål Julius har tidligere vært fylkesråd for utdanning,  statssekretær i Næringsdepartementet og er nå leder i Tromsø SV.

3. Tonje Braaten, f. 1962, Løvesvingen 16, Kaldfjord, Tromsø

Tonje er født på Eidsvolds Verk i Akershus og arbeider med epidemiologi ved UiT og er også kantor i Den norske kirke. Hun er en typisk ur-SVer. Hun har tidligere sittet i kommunestyret i Fauske for SV. Tonje interesserer seg spesielt for kultur og helse/sosialspørsmål.

4. Benjamin Arvola Notkevich, f. 1993, Bekkevollvegen 19b, Sommerlyst, Tromsø

Benjamin er fra Kirkenes. De siste tre årene har han vært profesjonell sjakkspiller, men deltar nå bare i eliteserien for Tromsø Sjakklubb. Av andre ting sitter han i sentralstyret til Sosialistisk Ungdom, jobber for Norsk Folkehjelp ”Demokrati og menneskerettigheter” og deltar på SVs kandidatprogram «Halvorsenprogrammet». Til neste år skal han studere jus ved Universitet i Tromsø.

5. Åsne Øysteinsdotter Høgetvedt, f. 1985 , Vollgrava 9, Sentrum, Tromsø

Åsne er fra Vinje i Telemark Jobber nå som studiekonsulent på HSL fak. på UiT.

Fra februar av trer Åsne inn i stillinga som stipendiat på Institutt for kultur og litteratur med et prosjekt om makt og moral i Russland. Bor i Hansjordnesbukta. Har vært styremedlem ved UiT og leder/nestleder i studentparlamentet.

Hun har vært fylkestingsmedlem for SV i Telemark fylkeskommune og har på samme måte som de øvrige et bredt engasjement for SV.

6. Terje Håkstad, f. 1975, Tusenfrydveien 37, Kvaløysletta, Tromsø

Terje er født i Tromsø og arbeider for Tromsprodukt. Fra midten av januar 2015 starter han som SVs JA til Nord-Norgesekretær.

Terje har tidligere representert SV i kommunestyret, samt miljøkomitéen og byutviklingskomitéen. Terje er en glimrende kommunikator, og har også jobbet med å engasjere våre medlemmer i valgkamp, som valgkampsekretær sist Stortingsvalg. Terje er utdannet som sosialantropolog. Terje er småbarnsfar, og veldig glad i å løpe.

7. Reidun Heggen, f. 1992, Storgata 125, Sentrum, Tromsø

Reidun er fra Sandvika og studerer statsvitenskap ved UiT. Hun er leder i Tromsø SU og sitter i Studentparlamentet for Sosialistisk studentlag. Reidun har jobbet aktivt i flere aksjoner, blant annet til fordel for de streikende havnearbeiderne. Hun er også medlem i styret i Tromsø SV.

8. Bjarne Rohde, f. 1980, Utsikten 311, Stakkevollan, Tromsø

Bjarne er født i  Snåsa i Nord-Trøndelag og arbeider som personalkonsulent ved Torghatten Nord hvor han også er tillitsvalgt. Han har vært leder for LO i Tromsø, og er i dag nestleder i Troms Handel og Kontor. Han har en rekke andre verv i fagbevegelsen, og er aktiv i EØS-opposisjonen innenfor LO. Han bor på Stakkevollan og sitter i styret for Tromsø SV. Han er naturlig nok svært opptatt av arbeidslivsspørsmål.

9. Ellen Herland, f. 1946, Skattøra 123, Stakkevollan, Tromsø

Ellen er oppvokst i Bergen. Har bodd 6 år i Tromsø. Er pensjonist. Har arbeidet 40 år i statlig og kommunalt byråkrati som saksbehandler/konsulent. Har også vært hovedtillitsvalgt i vel 20 år. Kommunestryrerepr. i perioden 1999-2003 i Vågsøy kommune (nordvestlandet). Er styremedlem i Tromsø SV. Opptatt av likestilling, fordeling og arbeidslivsspørsmål.

10. U Odén Singarajah, f.1966, Skolegt. 33, Sentrum, Tromsø

Odén er opprinnelig fra Sri Lanka og arbeider som avdelingsleder i Tromsø kommune. Han har sittet/vært vararepresentant i kommunestyret for SV siden 2003 og er spesielt opptatt av helse/sosialspørsmål og innvandringspolitiske spørsmål.

11. Cornelia Andreassen, f. 1996, M. Urdals veg 15, Sommerlyst, Tromsø

12. Leif-Petter Hansen, f. 1977, Stakkevollvegen 304, Breivika, Tromsø

13. Ina Kongsnes, f. 1994, Blårevsvingen 4 , Bjerkaker Tromsø

14. Matias Kjerstad, f. 1993, Alfheimvegen 9c, Sommerlyst, Tromsø

15. Ida Løken Killie, f. 1984, Vestavinden 73/Bo i Nord, Mortensnes, Tromsø

16. Anders Lind, f. 1986, Storgata 14 b, Sentrum, Tromsø

17. Bi Haavind, f.1953, Ersfjorden, Kaldfjord, Tromsø

18. Martin Sollund-Krane. f 1979, Hagavegen 43, Sommerlyst , Tromsø

19. Grethe Hoel, f.1951, Edderdunveien 337, Fagereng, Tromsø

20. Jørund Jørgensen, f.1980, Hjalmar Johansens gt. 98C, Sentrum, Bjerkaker, Tromsø

21. Elsa Sundsvold, f.1955, Vestavinden 41, Mortensnes, Tromsø

22. Stein Valkoinen, f.1964, Kapteinvegen 49, Mortensnes, Tromsø

23. Sølvi Bangsund, f. 1967, Klimavegen 9, Mortensnes, Tromsø

24. Stian Rokstad, f. 1993, Strandveien 119, Bjerkaker, Tromsø

25. Trine D. Kielland, f. 1952, Finnhvalvegen 45, Kvaløysletta, Tromsø

26. Hallvard Tjelmeland, f.1952, Skogåsveien 25, Breivika, Tromsø

27. Kristel Høie Nilsen, f.1981, Midtre Solligården 15, Reinen, Tromsø

28. Gerard Meijers, f. 1951 , Straumsbukta, Straumsbukta, Tromsø

29. Gerd Bjørhovde, f. 1943, Brinkveien 41, Sommerlyst, Tromsø

30 Torstein Låg, f. 1972, Granittvegen 19, Krokelvdalen, Tromsø

31. Ingrid Hovda Lien, Fjæreplyttvegen 8, Krokelvdalen, Tromsø

32. Odd Almås, f.1950, Brattbakken 138, Stakkevollan, Tromsø

33. Gry Gaard, f.1970, Vestavinden 16, Mortensnes, Tromsø

34. Tony Winkler, f.1980, Skarvegen 47b, Tromsdalen, Tromsø

35. Tone Bjørnsen, f.1947, Synnavinden 21, Mortensnes, Tromsø

36. Paul Jensen, f.1955, Ersfjorden, Kaldfjord, Tromsø

37. Rita- Kristin Hansen, f. 1973, Fiskeribølgen 7, Hamna, Tromsø,

38. Tor Stranda, f.1956, Kirkegårdsveien 19, Sentrum, Tromsø

39. Åshild Fause, f. 1955, Hagaveien 29, Bjerkaker, Tromsø,

40. Marek Cuhra, f. 1965, Aldor Ingebrigtsens vei 11, Breivika, Tromsø

41. Randi Rønning Balsvik, f. 1943, Isbakken 10, Fagereng, Tromsø

42. Johan Robertsen, Alvevegen 174, Sommerlyst, Tromsø

43. Maja-Lisa Løchen, f. 1954, Overlege Meyersv. 10, Fagereng, Tromsø

44. Stein Sivertsen, f.1952, Kapteinveien 19, Mortensnes, Tromsø

45 Anniken Annexstad, f. 1962, Balsfjordgata 12, Bjerkaker, Tromsø

46. Frode Henriksen, f.1982, Simen Workinnsv. 16, Sommerlyst, Tromsø

47. Peter Olai Stark, f. 1943, Stordalsstrand, Sjursnes/Ullsfjorden, Tromsø

48. May-Britt Ellingsen, f. 1956, Skogåsveien, 25, Breivika, Tromsø

49. Torgeir Knag Fylkesnes, f. 1975 , Trollbakken 9A, Sentrum, Tromsø

Nominasjonsmøtet blir 24. januar

1 comment

Comments are closed.

Ved å fortsette å bruke denne sida så aksepterer du bruken av informasjonskapslar. Mer informasjon

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close