Forslaget til liste ved kommunevalget neste høst

I dag presenterte nominasjonskomiteen i Tromsø SV sitt forslag til kommunevalgliste til valget neste høst.Lista avgjøres endelig på nominasjonsmøtet 28. november. På nominasjonsmøtet møter alle medlemmene Tromsø SV med forslags og stemmerett.

Bilde av Gunhild Johansen, Benjamin Notkevich og Pål Julius Skogholt
Gunhild johansen (til venstre), Benjamin Notkevich og Pål Julius Skogholt er foreslått på de tre første plassene på lista.

På førsteplass foreslår de Pål Julius Skogholt. Skogholt er i dag gruppeleder i kommunestyret og leder i Tromsø SV. Han har tidlegare vært fylkesråd for utdanning og statssekretær i næringsdepartementet. Han er utdanna Master of Marine Management og har jobba i Eksportutvalget for fisk (nå Sjømatrådet), Senter for fjernmåling og som nordnoregrådgiver i SV.

Gunhild Johansen er foreslått på andreplass. Ho har tre perioder bak seg i kommunestyret, varaordfører 2007 til 2011 og byråd i 2015-16. Johansen har lang fartstid i fagbevegelsen. Ho var nestleder i Norsk Kommuneforbund (nå Fagforbundet) nasjonalt i ni år. Johansen er bioingeniør, men er nå formannskapsmedlem.

Benjamin Notkevich er foreslått på tredjeplass. Han er medlem av kommunestyret i innevørende periode og jusstudent i tillegg til å vere aktiv sjakkspiller.

Åsne Høgetveit er stipendiat på Universitetet i Tromsø i russisk kultur. Arbeider med russisk film, makt og moral, og kvinner. Sat på fylkesinget for SV i Telemark i 2003 og var då den yngste fylkestingsrepresentanten i landet. Ho er vara til kommunestyret i Tromsø i denne perioden, og foreslått på fjerdeplas av komiteen.

På femteplass foreslår komiteen Abdalla Ali Mohammed. Han jobbar med IKT i StatPed, nestleder i Tromsø kommunes integreringsråd og er medlem av styret i Tromsø SV.

På sjetteplass foreslår komiteen SUeren Maja Sandvik Lockert. Lockert er lærarskolestudent på UiT.

Heile listeforslaget er som følger:

Plass Navn Krets Født år Yrke Mrk
1 Pål Julius Austrem Skogholdt Mortensnes 1971 Politiker Kumulert
2 Gunhild Johansen Sommerlyst 1950 Pensjonist Kumulert
3 Benjamin Arvola Notkevich Sommerlyst 1993 Student Kumulert
4 Åsne Høgetveit Sentrum 1985 Stipendiat Kumulert
5 Abdalla Ali Mohammed Reinen 1968 IKT-rådgiver Kumulert
6 Maja Sandvik Lockert Bjerkaker 1998 Student Kumulert
7 Leif Petter E. Hansen Mortensnes 1977 Organisasjonsarbeider  
8 Marie Hella Lindberg Bjerkaker 1990 Rådgiver  
9 Mathias Hogne Kjerstad Sommerlyst 1993 Jurist  
10 Reidun Heggen Sentrum 1992 Student  
11 Tonje Braathen Kvaløysletta 1962 Førsteamanuensis  
12 U. Oden Singarajah Sentrum 1966 Avdelingsleder  
13 Johanne Lunde Hamna 1992 Barne- og ungdomsarbeider  
14 Anders Lind Sentrum 1986 Førstekonsulent  
15 Birgitte Laksforsmo Hamna 1999 Elev vgs  
16 Martin Sollund Krane Fagereng 1979 Demokratiforsker  
17 Jeanine Ringstad Mortensnes 1983 Butikkleder  
18 Stein Valkoinen Mortensnes 1964 Selvstendig næringsdrivende  
19 Bi Haavind Kaldfjord 1953 Rådgiver  
20 Bjarne Rohde Stakkevollan 1980 Rådgiver  
21 Ingrid Hovda Lien Kroken 1974 Rådgiver  
22 Elias Crogh Kvaløysletta 2001 Elev vgs  
23 Norun Kristine Kjerstad Sommerlyst 2000 Elev vgs  
24 Frode Haugsvedt Henriksen Sommerlyst 1982 Redaksjonssekretær  
25 Gerd Bjørhovde Sommerlyst 1943 Professor  
26 Hallvard Tjelmeland Sentrum 1952 Professor  
27 Heidi Marie Helberg Stakkevollan   Vernepleier  
28 Stein Sivertsen Mortensnes 1952 Arbeidsleder  
29 Julie Wilhelmsen Fagereng 1988 Fagforeningsleder  
30 Helge Theodor Christiansen Breivika 1998 Student  
31 Johanne Østengen   1996 Protesemaker  
32 Isak Kjerstad Sommerlyst 2000 Elev vgs  
33 Sølvi Bangsund Mortensnes 1967 Klinikkleder  
34 Jan Cato Pedersen Kvaløysletta 1983 Rørlegger  
35 Ida Wood Aasland Mortensnes 1986 Helsesekretær  
36 Jon Lund Machlik Sommerlyst 1996 Kampanjesekretær  
37 Rita-Kristin Hansen Hamna 1973 Prosjektleder  
38 Laila Ingelin Jakobsen Hamna 1991 Bilmekaniker  
39 Jørund Jørgensen Bjerkaker 1980 Seniorrådgiver  
40 Åshild Fause Bjerkaker 1955 Førsteamanuensis  
41 Leif Magne Tangen Sentrum 1978 Kurator  
42 Elsa Sundsvoll Mortensnes 1955 Tannlege  
43 Marek Cuhra Breivika 1965 Forsker  
44 May-Britt Ellingsen Sentrum 1956 Forsker  
45 Paul Jensen Kaldfjord 1955 Fisker  
46 Randi Rønning Balsvik Fagereng 1939 Professor  
47 Trygve Kristoffersen Sommerlyst 1996 Mekanikerlærling  
48 Sigrid Bjørnhaug Hammer Kvaløysletta 2001 Elev vgs  
49 Torgeir Knag Fylkesnes Sommerlyst 1975 Stortingspolitiker  
           
  Kvinner 25      
  Menn 24      
           
  Forhåndskummulert 6      

Vi tar forbehold om at det kan vere mindre feil på lista med tanke på yrkestittel og alder.

Ingrid Kielland nominert som Tromsø SVs ordførerkandidat

Ingrid Kielland nominert som Tromsø SVs ordførerkandidat

Nominasjonsmøtet i Tromsø SV valgte i dag Ingrid Kielland som ordførerkandidat og førstekandidat ved kommunevalget til høsten. Kielland vant kampvotering mot Gunhild Johansen, som ble nominert på andreplass. Videre står Pål Julius Skogholt og Benjamin Notkevich. Notkevich er ungdomskandidat.

— Jeg er veldig klar for en lang og spennende valgkamp. Tromsø er overmoden for et nytt politisk flertall. Tromsø trenger en politikk som gir flere og billigere boliger, bedre skole og en mye sterkere satsing på miljø. Og byen trenger en billigere og mer demokratisk styringsform enn parlamentarisme. Det skal SV kjempe for, sier Ingrid Kielland.

Kielland er 37 år og har representert SV i kommunestyret og i Finans- og næringskomiteen inneværende periode. Hun har tidligere vært vara til kommunestyret og Kultur- og næringsutvalget i 1995-1999. Hun har også vært kommunal representant i samarbeidsutvalgene ved Storelva og Slettaelva skole, og hun har vært vara til styret for Stiftelsen Kommunale Boliger. Ingrid har bakgrunn fra Sosialistisk Ungdom der hun blant annet var landsstyrerepresentant og leder for Troms SU. Ingrid er samfunnsforsker og jobber ved UiT, Senter for kvinneforskning.

 

Heile lista til Tromsø SV er:

1. Ingrid Marie Kielland, f. 1977, Finnseterveien 7c, Kaldfjord, Tromsø

2. Gunhild Johansen, f. 1950, Tomasjordnes 137, Tomasjord, Tromsø.

3. Pål Julius Skogholt, f.1971, Dramsvegen 549, Breivika, Tromsø

4. Benjamin Arvola Notkevich, f. 1993, Bekkevollvegen 19b, Sommerlyst, Tromsø

5. Åsne Øysteinsdotter Høgetvedt, f. 1985 , Vollgrava 9, Sentrum, Tromsø

6. Bjarne Rohde, f. 1980, Utsikten 311, Stakkevollan, Tromsø

7. Reidun Heggen, f. 1992, Storgata 125, Sentrum, Tromsø

8. Terje Håkstad, f. 1975, Tusenfrydveien 37, Kvaløysletta, Tromsø

9. Tonje Braaten, f. 1962, Løvesvingen 16, Kaldfjord, Tromsø

10. U Odén Singarajah, f.1966, Skolegt. 33, Sentrum, Tromsø

11. Ellen Herland, f. 1946, Skattøra 123, Stakkevollan, Tromsø

12. Leif-Petter Hansen, f. 1977, Stakkevollvegen 304, Breivika, Tromsø

13. Cornelia Andreassen, f. 1996, M. Urdals veg 15, Sommerlyst, Tromsø

14. Matias Kjerstad, f. 1993, Alfheimvegen 9c, Sommerlyst, Tromsø

15. Ina Kongsnes, f. 1994, Blårevsvingen 4 , Bjerkaker Tromsø

16. Anders Lind, f. 1986, Storgata 14 b, Sentrum, Tromsø

17. Ida Løken Killie, f. 1984, Vestavinden 73/Bo i Nord, Mortensnes, Tromsø

18. Martin Sollund-Krane. f 1979, Hagavegen 43, Sommerlyst , Tromsø

19. Bi Haavind, f.1953, Ersfjorden, Kaldfjord, Tromsø

20. Jørund Jørgensen, f.1980, Hjalmar Johansens gt. 98C, Sentrum, Bjerkaker, Tromsø

21. Grethe Hoel, f.1951, Edderdunveien 337, Fagereng, Tromsø

22. Stein Valkoinen, f.1964, Kapteinvegen 49, Mortensnes, Tromsø

23. Elsa Sundsvold, f.1955, Vestavinden 41, Mortensnes, Tromsø

24. Hallvard Tjelmeland, f.1952, Skogåsveien 25, Breivika, Tromsø

25. Sølvi Bangsund, f. 1967, Klimavegen 9, Mortensnes, Tromsø

26. Gerard Meijers, f. 1951 , Straumsbukta, Straumsbukta, Tromsø

27. Trine D. Kielland, f. 1952, Finnhvalvegen 45, Kvaløysletta, Tromsø

28. Torstein Låg, f. 1972, Granittvegen 19, Krokelvdalen, Tromsø

29. Kristel Høie Nilsen, f.1981, Midtre Solligården 15, Reinen, Tromsø

30. Odd Almås, f.1950, Brattbakken 138, Stakkevollan, Tromsø

31. Gerd Bjørhovde, f. 1943, Brinkveien 41, Sommerlyst, Tromsø

32. Tony Winkler, f.1980, Skarvegen 47b, Tromsdalen, Tromsø

33. Ingrid Hovda Lien, Fjæreplyttvegen 8, Krokelvdalen, Tromsø

34. Gry Gaard, f.1970, Vestavinden 16, Mortensnes, Tromsø

35. Tone Bjørnsen, f.1947, Synnavinden 21, Mortensnes, Tromsø

36. Paul Jensen, f.1955, Ersfjorden, Kaldfjord, Tromsø

37. Rita- Kristin Hansen, f. 1973, Fiskeribølgen 7, Hamna, Tromsø,

38. Tor Stranda, f.1956, Kirkegårdsveien 19, Sentrum, Tromsø

39. Åshild Fause, f. 1955, Hagaveien 29, Bjerkaker, Tromsø,

40. Marek Cuhra, f. 1965, Aldor Ingebrigtsens vei 11, Breivika, Tromsø

41. Randi Rønning Balsvik, f. 1939, Isbakken 10, Fagereng, Tromsø

42. Johan Robertsen, Alvevegen 174, Sommerlyst, Tromsø

43. Maja-Lisa Løchen, f. 1954, Overlege Meyersv. 10, Fagereng, Tromsø

44. Stein Sivertsen, f.1952, Kapteinveien 19, Mortensnes, Tromsø

45. Anniken Annexstad, f. 1962, Balsfjordgata 12, Bjerkaker, Tromsø

46. Frode Henriksen, f.1982, Simen Workinnsv. 16, Sommerlyst, Tromsø

47. Peter Olai Stark, f. 1943, Stordalsstrand, Sjursnes/Ullsfjorden, Tromsø

48. May-Britt Ellingsen, f. 1956, Skogåsveien, 25, Breivika, Tromsø

49. Torgeir Knag Fylkesnes, f. 1975 , Trollbakken 9A, Sentrum, Tromsø

Nominasjonskomiteen sitt forslag til Tromsø SVs kommunevalgliste for 2015

Nominasjonskomiteen har hatt 5 møte og har bestått av

  • Jens Revold, leder
  • May-Britt Ellingsen
  • Kristin Meløe
  • Sigurd Norderval (SU)
  • Torgeir Knag Fylkesnes

Etter at høringsutkastet var sendt ut i november, kom det rundt 10 tilbakemeldinger samt ett leserinnlegg. Flertallet av disse argumenterte for Gunhild på 1. plass.

Både Ingrid Kielland og Gunhild Johansen har gitt beskjed om at kun 1. plassen er aktuell.

I nominasjonskomiteen er 2 for Gunhild på 1. plass og 3 for Ingrid. Nominasjonskomiteen vil legge vekt på at vi har 2 veldig gode kandidater til 1. plassen. Skillet mellom å sette enten Ingrid eller Gunhild på 1. plass er dermed hårfint.

Nominasjonskomiteen overlater til Nominasjonsmøtet i Tromsø SV å bestemme antallet forhåndskumulerte.

Presentasjon av de 10 første på lista

Plass, Navn, Født, Gateadresse, Valgkrets, Tromsø

 

1. Ingrid Marie Kielland, f. 1977, Finnseterveien 7c, Kaldfjord, Tromsø

Ingrid har representert SV i kommunestyret og i Finans- og næringskomiteen inneværende periode. Hun har tidligere vært vara til kommunestyret og Kultur- og næringsutvalget i 1995-1999. Hun har også vært kommunal representant i samarbeidsutvalgene ved Storelva og Slettaelva skole, og hun har vært vara til styret for Stiftelsen Kommunale Boliger. Ingrid har bakgrunn fra Sosialistisk Ungdom der hun blant annet var landsstyrerepresentant og leder for Troms SU. Ingrid er samfunnsforsker og jobber ved UiT, Senter for kvinneforskning

1. Gunhild Johansen, f. 1950, Tomasjordnes 137, Tomasjord, Tromsø.

Gunhild er nestleder i Tromsø SV, gruppeleder for SV i kommunestyret, medlem i Byutviklingskomiteen og Forretningsutvalget. Hun er utdannet bioingeniør og samfunnsviter. Forrige periode var hun varaordfører i Tromsø. Gunhild har vært 1. nestleder i Fagforbundet sentralt og har hatt en rekke verv i nasjonal og internasjonal fagbevegelse. Er styremedlem i Palestinakomiteen i Tromsø, Krafttak for Gaza og Støttegruppa i Tromsø.

 

2. Pål Julius Skogholt, f.1971, Dramsvegen 549, Breivika, Tromsø

Er i dag ansatt på Senter for fjernmåling Han er født i 1971 opprinnelig fra Lofoten, men bosatt i Tromsø fra 1991 . Han har møtt som vara i kommunestyret denne perioden. Pål Julius har tidligere vært fylkesråd for utdanning,  statssekretær i Næringsdepartementet og er nå leder i Tromsø SV.

3. Tonje Braaten, f. 1962, Løvesvingen 16, Kaldfjord, Tromsø

Tonje er født på Eidsvolds Verk i Akershus og arbeider med epidemiologi ved UiT og er også kantor i Den norske kirke. Hun er en typisk ur-SVer. Hun har tidligere sittet i kommunestyret i Fauske for SV. Tonje interesserer seg spesielt for kultur og helse/sosialspørsmål.

4. Benjamin Arvola Notkevich, f. 1993, Bekkevollvegen 19b, Sommerlyst, Tromsø

Benjamin er fra Kirkenes. De siste tre årene har han vært profesjonell sjakkspiller, men deltar nå bare i eliteserien for Tromsø Sjakklubb. Av andre ting sitter han i sentralstyret til Sosialistisk Ungdom, jobber for Norsk Folkehjelp ”Demokrati og menneskerettigheter” og deltar på SVs kandidatprogram «Halvorsenprogrammet». Til neste år skal han studere jus ved Universitet i Tromsø.

5. Åsne Øysteinsdotter Høgetvedt, f. 1985 , Vollgrava 9, Sentrum, Tromsø

Åsne er fra Vinje i Telemark Jobber nå som studiekonsulent på HSL fak. på UiT.

Fra februar av trer Åsne inn i stillinga som stipendiat på Institutt for kultur og litteratur med et prosjekt om makt og moral i Russland. Bor i Hansjordnesbukta. Har vært styremedlem ved UiT og leder/nestleder i studentparlamentet.

Hun har vært fylkestingsmedlem for SV i Telemark fylkeskommune og har på samme måte som de øvrige et bredt engasjement for SV.

6. Terje Håkstad, f. 1975, Tusenfrydveien 37, Kvaløysletta, Tromsø

Terje er født i Tromsø og arbeider for Tromsprodukt. Fra midten av januar 2015 starter han som SVs JA til Nord-Norgesekretær.

Terje har tidligere representert SV i kommunestyret, samt miljøkomitéen og byutviklingskomitéen. Terje er en glimrende kommunikator, og har også jobbet med å engasjere våre medlemmer i valgkamp, som valgkampsekretær sist Stortingsvalg. Terje er utdannet som sosialantropolog. Terje er småbarnsfar, og veldig glad i å løpe.

7. Reidun Heggen, f. 1992, Storgata 125, Sentrum, Tromsø

Reidun er fra Sandvika og studerer statsvitenskap ved UiT. Hun er leder i Tromsø SU og sitter i Studentparlamentet for Sosialistisk studentlag. Reidun har jobbet aktivt i flere aksjoner, blant annet til fordel for de streikende havnearbeiderne. Hun er også medlem i styret i Tromsø SV.

8. Bjarne Rohde, f. 1980, Utsikten 311, Stakkevollan, Tromsø

Bjarne er født i  Snåsa i Nord-Trøndelag og arbeider som personalkonsulent ved Torghatten Nord hvor han også er tillitsvalgt. Han har vært leder for LO i Tromsø, og er i dag nestleder i Troms Handel og Kontor. Han har en rekke andre verv i fagbevegelsen, og er aktiv i EØS-opposisjonen innenfor LO. Han bor på Stakkevollan og sitter i styret for Tromsø SV. Han er naturlig nok svært opptatt av arbeidslivsspørsmål.

9. Ellen Herland, f. 1946, Skattøra 123, Stakkevollan, Tromsø

Ellen er oppvokst i Bergen. Har bodd 6 år i Tromsø. Er pensjonist. Har arbeidet 40 år i statlig og kommunalt byråkrati som saksbehandler/konsulent. Har også vært hovedtillitsvalgt i vel 20 år. Kommunestryrerepr. i perioden 1999-2003 i Vågsøy kommune (nordvestlandet). Er styremedlem i Tromsø SV. Opptatt av likestilling, fordeling og arbeidslivsspørsmål.

10. U Odén Singarajah, f.1966, Skolegt. 33, Sentrum, Tromsø

Odén er opprinnelig fra Sri Lanka og arbeider som avdelingsleder i Tromsø kommune. Han har sittet/vært vararepresentant i kommunestyret for SV siden 2003 og er spesielt opptatt av helse/sosialspørsmål og innvandringspolitiske spørsmål.

11. Cornelia Andreassen, f. 1996, M. Urdals veg 15, Sommerlyst, Tromsø

12. Leif-Petter Hansen, f. 1977, Stakkevollvegen 304, Breivika, Tromsø

13. Ina Kongsnes, f. 1994, Blårevsvingen 4 , Bjerkaker Tromsø

14. Matias Kjerstad, f. 1993, Alfheimvegen 9c, Sommerlyst, Tromsø

15. Ida Løken Killie, f. 1984, Vestavinden 73/Bo i Nord, Mortensnes, Tromsø

16. Anders Lind, f. 1986, Storgata 14 b, Sentrum, Tromsø

17. Bi Haavind, f.1953, Ersfjorden, Kaldfjord, Tromsø

18. Martin Sollund-Krane. f 1979, Hagavegen 43, Sommerlyst , Tromsø

19. Grethe Hoel, f.1951, Edderdunveien 337, Fagereng, Tromsø

20. Jørund Jørgensen, f.1980, Hjalmar Johansens gt. 98C, Sentrum, Bjerkaker, Tromsø

21. Elsa Sundsvold, f.1955, Vestavinden 41, Mortensnes, Tromsø

22. Stein Valkoinen, f.1964, Kapteinvegen 49, Mortensnes, Tromsø

23. Sølvi Bangsund, f. 1967, Klimavegen 9, Mortensnes, Tromsø

24. Stian Rokstad, f. 1993, Strandveien 119, Bjerkaker, Tromsø

25. Trine D. Kielland, f. 1952, Finnhvalvegen 45, Kvaløysletta, Tromsø

26. Hallvard Tjelmeland, f.1952, Skogåsveien 25, Breivika, Tromsø

27. Kristel Høie Nilsen, f.1981, Midtre Solligården 15, Reinen, Tromsø

28. Gerard Meijers, f. 1951 , Straumsbukta, Straumsbukta, Tromsø

29. Gerd Bjørhovde, f. 1943, Brinkveien 41, Sommerlyst, Tromsø

30 Torstein Låg, f. 1972, Granittvegen 19, Krokelvdalen, Tromsø

31. Ingrid Hovda Lien, Fjæreplyttvegen 8, Krokelvdalen, Tromsø

32. Odd Almås, f.1950, Brattbakken 138, Stakkevollan, Tromsø

33. Gry Gaard, f.1970, Vestavinden 16, Mortensnes, Tromsø

34. Tony Winkler, f.1980, Skarvegen 47b, Tromsdalen, Tromsø

35. Tone Bjørnsen, f.1947, Synnavinden 21, Mortensnes, Tromsø

36. Paul Jensen, f.1955, Ersfjorden, Kaldfjord, Tromsø

37. Rita- Kristin Hansen, f. 1973, Fiskeribølgen 7, Hamna, Tromsø,

38. Tor Stranda, f.1956, Kirkegårdsveien 19, Sentrum, Tromsø

39. Åshild Fause, f. 1955, Hagaveien 29, Bjerkaker, Tromsø,

40. Marek Cuhra, f. 1965, Aldor Ingebrigtsens vei 11, Breivika, Tromsø

41. Randi Rønning Balsvik, f. 1943, Isbakken 10, Fagereng, Tromsø

42. Johan Robertsen, Alvevegen 174, Sommerlyst, Tromsø

43. Maja-Lisa Løchen, f. 1954, Overlege Meyersv. 10, Fagereng, Tromsø

44. Stein Sivertsen, f.1952, Kapteinveien 19, Mortensnes, Tromsø

45 Anniken Annexstad, f. 1962, Balsfjordgata 12, Bjerkaker, Tromsø

46. Frode Henriksen, f.1982, Simen Workinnsv. 16, Sommerlyst, Tromsø

47. Peter Olai Stark, f. 1943, Stordalsstrand, Sjursnes/Ullsfjorden, Tromsø

48. May-Britt Ellingsen, f. 1956, Skogåsveien, 25, Breivika, Tromsø

49. Torgeir Knag Fylkesnes, f. 1975 , Trollbakken 9A, Sentrum, Tromsø

Nominasjonsmøtet blir 24. januar

Nominasjonskomiteen foreslår Ingrid Kielland som Tromsø SVs ordførerkanidat

Tromsø SVs forslag til kommunevalgliste er nå klar. Nominasjonskomiteen foreslår Ingrid Marie Kielland på førsteplass. Ingrid er en dyktig politiker med fire års fartstid i kommunestyret (Finans og næringskomiteen) og utfordrer de andre partikandidatene på en offensiv måte. Med sin brede erfaring både fra politikken og Universitetet i Tromsø, mener komiteen hun er den beste kandidaten i dag.

Dette er et førsteutkast fra komiteen. De vil gjerne ha eventuelle innspill innen 1. desember til jens.revold@gmail.com. Endelig forslag fra komiteen kommer rundt 5. januar og vil bli behandlet på års- og nominasjonsmøtet 24. januar. Sett av datoen.

 

Hele listeforslaget fra komiteen:

Tromsø SVs kommunevalgliste for 2015 – Høringsutkastet

Plass, Navn, Født, Gateadresse, Valgkrets, Tromsø
1.         Ingrid Marie Kielland,  f. 1977, Finnseterveien 7c, Kaldfjord, Tromsø
2.         Pål Julius Skogholt, f.1971, Dramsvegen 549, Breivika, Tromsø
3.         Gunhild Johansen, f. 1950, Tomasjordnes 137, Tomasjord, Tromsø
4.         Benjamin Arvola Notkevich, f. 1993, Bekkevollvegen 19b, Sommerlyst, Tromsø
5.         Åsne Øysteinsdotter Høgetvedt, f. 1985 , Prestvannsvegen 3, Sommerlyst, Tromsø
6.         Terje Håkstad, f. 1975, Tusenfrydveien 37, Kvaløysletta, Tromsø
7.         Tonje Braaten,  f. 1962, Løvesvingen 16, Kaldfjord, Tromsø
8.         Bjarne Rhode, f. 1980, Utsikten 311, Stakkevollan, Tromsø
9.         Reidun Heggen, f.  1992, Storgata 125, Sentrum, Tromsø
10.       U Odén Singarajah, f.1966, Skolegt. 33, Sentrum, Tromsø
11.       Ellen Herland, f. 1946, Skattøra 123, Stakkevollan, Tromsø
12.       Leif-Petter Hansen, f. 1977, Stakkevollvegen 304, Breivika, Tromsø
13.       Cornelia Andreassen, f. 19.., , ? ,  Tromsø
14.       Mathias Kjærstad, f. 1993, Alfheimvegen 9c, Bjerkaker, Tromsø
15.       Ida Kongsnes, f. 1994,  ?,  ?,  Tromsø
16.       Anders Lind, f. 1986, Storgata 14 b, Sentrum, Tromsø
17.       Ida Løken Killie, f. 1984, Vestavinden 73/Bo i Nord, Mortensnes, Tromsø
18.       Martin Sollund-Krane. f 1979, Hagavegen 43,  Sommerlyst , Tromsø
19.       Bi Haavind, f.1953, Ersfjorden, Kaldfjord, Tromsø
20.       Jørund Jørgensen, f.1980, Hjalmar Johansens gt. 98C,  Sentrum, Bjerkaker, Tromsø
21.       Grethe Hoel, f.1951, Edderdunveien 337, Fagereng, Tromsø
22.       Stein Valkoinen, f.1964, Kapteinvegen 49,  Mortensnes, Tromsø
23.       Elsa Sundsvold, f.1955, Vestavinden 41, Mortensnes, Tromsø
24.       Stian Rokkstad, Tromsø
25.       Sølvi Bangsund, f. 1967, Klimavegen 9, Mortensnes, Tromsø
26.       Hallvard Tjelmeland, f.1952, Skogåsveien 25, Breivika, Tromsø
27.       Trine D. Kielland, f. 1952, Finnhvalvegen 45, Kvaløysletta, Tromsø
28.       Gerard Meijers, f. 19? , Straumsbukta, Straumsbukta, Tromsø
29.       Torstein Låg, f. 1972, Granittvegen 19, Krokelvdalen, Tromsø
30.       Kristel Høie Nilsen, f.1981, Midtre Solligården 15,  Reinen, Tromsø
31.       Odd Almås, f.1950, Brattbakken 138, Stakkevollan, Tromsø
32.       Gerd Bjørhovde, f. 1943, Brinkveien 41, Sommerlyst, Tromsø
33.       Tony Winkler, f.1980, Skarvegen 47b, Tromsdalen, Tromsø
34.       Ingrid Hovda Lien, Fjæreplyttvegen 8, Krokelvdalen, Tromsø
35.       Paul Jensen, f.1955, Ersfjorden,  Kaldfjord, Tromsø
36.       Gry Gaard, f.1970, Vestavinden 16, Mortensnes, Tromsø
37.       Tor Stranda, f.1956, Kirkegårdsveien 19, Sentrum, Tromsø
38.       Tone Bjørnsen, f.1947, Synnavinden 21, Mortensnes, Tromsø
39       Marek Cuhra, f. 1965, Aldor Ingebrigtsens vei 11,  Breivika, Tromsø
40.       Rita- Kristin Hansen, f. 1973, Fiskeribølgen 7, Hamna, Tromsø,
41.       Johan Robertsen, Alvevegen 174, Sommerlyst, Tromsø
42.       Åshild Fause, f. 1955, Hagaveien 29,  Bjerkaker, Tromsø,
43.       Stein Sivertsen, f.1952, Kapteinveien 19, Mortensnes, Tromsø
44.       Randi Rønning Balsvik, f. 1943, Isbakken 10, Fagereng, Tromsø
45.       Frode Henriksen, f.1982, Simen Workinnsv. 16, Sommerlyst, Tromsø
46.       Maja-Lisa Løchen, f. 1954, Overlege Meyersv. 10, Fagereng, Tromsø
47.       Peter Olai Stark, f. 1943, Stordalsstrand, Sjursnes/Ullsfjorden, Tromsø
48.       Anniken Annexstad,  f. 1962, Balsfjordgata 12, Bjerkaker, Tromsø
49.       Torgeir Knag Fylkesnes, f. 1975 , Trollbakken  9A, Sentrum, Tromsø