Vedtak fra Tromsø SVs årsmøte 2020

Bilde av Torgeir Knag Fylkesnes. Foto: Marius Nyheim Kristoffersen

Innledning

Takk til alle som deltok på årsmøtet 23. januar 2020. Mange engasjerte mennesker hadde stort og smått å dele om hvordan SV kan bli bedre, slik at vi i Tromsø kan fordele goder og byrder mer rettferdig og kutte klimagassutslipp.

Gunhild Johansen, leder av Helse- og omsorgsutvalget holdt en innlending om den økonomiske situasjonen i kommunen, mens Torgeir Knag Fylkesnes, nestleder i SV og stortingsrepresentant, innledet om folkets grønne skifte og Nord-Norge-banen.

Styret behandlet i møte mandag 3. februar hva som skulle skje med uttalelsene, både de som ble vedtatt og om de som årsmøtet ikke fikk tid til å behandle. Alle de vedtatte uttalelsene ble oversendt kommunestyregruppen. Uttalelsene Et aldervennlig Tromsø og På demokratiet løs sendte lokallaget også til fylkesårsmøtet i omarbeidet form. Uttalelsene Tromsø SV vil regulere forsikringsmarkedet for dyrevelferd og Tromsø SV vil ha mindre søppel i postkassene ble sendt til SVs programkomité for stortingsvalgprogrammet.

Vedtatte uttalelser

Et aldervennlig Tromsø (også vedtatt av fylkesårsmøte, se her)
På demokratiet løs (også vedtatt av fylkesårsmøte, se her)
Tromsø SV krever fornuftig klimapolitikk NÅ
Tromsø SV vil forby fyrverkeri i Tromsø
Tromsø SV vil ha mindre søppel i postkassene
Tromsø SV vil regulere forsikringsmarkedet for dyrevelferd
Samisk hus i Tromsø
Punkter om helse- og omsorg

Andre vedtak

Underskrevet protokoll fra årsmøtet 2020
Vedtatt regnskap 2019. Vedlagt revisjonsberetning
Vedtatt årsmelding fra styret i Tromsø SV 2019
Godkjent årsmelding fra kommunestyregruppen til Tromsø SV 2019
Vedtatt budsjett 2020
Vedtatt årsplan 2020
Her finner du en oversikt over alle som ble valgt på årsmøtet

Uttalelser som ble oversendt til styret, men ikke vedtatt

Vi har ikke råd til å bygge ny Stakkevollveg (Styret mente det var for tidlig å ta et standpunkt)

Grunnleggende dokumenter

Tromsø SVs vedtekter
SVs nasjonale vedtekter
Trygge møteplasser og rutiner ved håndtering av seksuell trakassering

Ved å fortsette å bruke denne sida så aksepterer du bruken av informasjonskapslar. Mer informasjon

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close