Rapport frå kommunestyret i januar

Den saka som fekk mest merksemd i kommunestyret i går var interpellasjon en om Kvaløysletta sjukeheim . Dette er ei vanskeleg sak. Gunhild Johansen hadde hovudinnlegget for oss, og sa omtrent dette:

« Forslaget om å ta ned driften ved Kvaløysletta sykehjem midlertidig, har skapt mye uro, fortvilelse og sinne. Det er forståelig. Det ble kommunisert ut feil. Å legge ned eller fase ut sykehjemmet ville aldri bli vedtatt av dette kommunestyret. En bydel med 20000 innbyggere skal ha et sykehjem: Vi hadde aldri kommet til å gått inn for en midlertidig ste n g ing dersom vi ikke samtidig skulle renovere sykehjemmet slik at det kan tilfredsstille dagens krav både for beboerne og de ansatte. Vi kan ikke vente til 2027, som er langtidsplanen. Når saken kommer til politisk behandling i mars, vil vi ha et bedre grunnlag og få en mer opplyst debatt.

I utgangspunktet manglet vi 260 millioner for å få budsjettet i balanse for 2020.  Ved å ta fra disposisjonsfondet, øke utbyttet fra foretakene og redusere budsjettet bl.a. for skole og barnevern, klarte vi å legge inn 118 millioner ekstra til helse og omsorg og på den måten unngå de mest dramatiske kuttene. Fortsatt må driften ned med 140 millioner. Men det var det beste budsjettforslaget – ingen andre partier unntatt Frp, la inn ekstra midler til helse og omsorg . Hvis deres budsjettforslag hadde blitt vedtatt, hadde vi i dag hatt en helt annerledes vanskelig diskusjon.

Alle storbyene i Norge har samme utfordring som oss. KS storbynettverk sender denne uka brev til regjeringa der de karakteriserer det som helt uforsvarlig at kommunene stadig blir tilført nye oppgaver uten at de fullfinansieres. Det er en mager trøst for oss at vi ikke er alene. Men det viser i klartekst at det ikke ene og alene politisk vanstyre av kommunen som er årsak til at vi ikke klarer å få budsjettet i balanse uten å kutte i tjenester. »

Vi stemte sjølvsagt for framlegget f rå Raudt om at saka skal handsamast i kommunestyret. Det har vore intensjonen heile tida.

Den andre interpellasjonen var og interessant . Den handl ar om ny barnehag e på Trondjord. I budsjettet stoppa vi eit prosjekt for ny barnehage på Trondjord. Den barnehagen skulle koste 32,5 millionar. I barnehagen på Trondjord er det seks ungar. I dagens økonomiske situasjon meinte vi ikkje kan bruke så m ykje pengar på ein ny barnehage der. Samstundes må vi sørge for at det er barnehage på Trondjord. Vi må derfor sjå om det finst ein måte å få fornya barnehagen på Trondjord, men til ein meir overkommeleg pris.

Dei resterande sakane i kommunestyret var for det meste grei skuring med lite diskusjon. Saka om forebygging av seksuell trakassering er sjølvsagt viktig, men der var kommunestyret stort sett heilt samstemt. Her er dei resterande sakene. Still gjerne spørsmål om du har.

Dei som representerte SV på dette kommunestyremøtet var Gunhild Johansen, Benjamin Notkevich , Maja Sandvik Lockert, Elias Crogh (som vara for Maja og Benjamin på deler av møtet), Abdalla Mohammedali , Sigrid B. Hammer, Åsne Høgetveit og Pål julius Skogholt.

Med venleg helsing

Pål Julius Skogholt, gruppeleiar

97077457

Møter framover

Det blir stor aktivitet i Tromsø SV i februar.

6. februar blir det temamøte for å diskutere plassering av skytebane og om vi skal gå for eit sentral anlegg eller e in desentralisert modell.

10 . februar blir det stort møte med stortingsrepresentantane Arne Nævra og Lars Haltbrekken . Hovudtema er plasseringa av iskanten. Møtet vil g je innblikk i det faglege grunnlaget for SVs standpunkt. I tillegg skal Arne Nævra, som tidlegare har jobba som nat urfotograf for NRK, vise bilde og film ar frå Arktis. Her blir det både viktig politiske betraktninger og underholdning !

19. februar blir det temamøte om helse og omsorg med fokus på det som skjer med Kvaløysletta sjukeheim.

Det kjem eiga innkalling til de sse møta.

Ved å fortsette å bruke denne sida så aksepterer du bruken av informasjonskapslar. Mer informasjon

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close