Å gå til tannlegen skal ikke koste mer enn å gå til andre leger

Ved valget til høsten skal vi gripe muligheten til å stemme for et flertall som vil at det skal koste det samme å gå til tannlegen som til andre leger. Dårlig råd må ikke forbli den viktigste grunnen til at folk som trenger behandling ikke får det.

De fleste av oss har kjent på hvor begrensende til og med kortvarige munn- og tannsmerter kan være for spisefunksjon og livskvalitet. Sykdom i munnhulen kan påvirke sykdomsrisiko og immunrespons også andre steder i kroppen. Ubehandlet vil tilstander som i utgangspunktet er enkle å forebygge kunne utvikle seg til kroniske helseplager. Å finansiere tannhelse i felleskap handler om å bedre folks helse og livskvalitet.  I dag er den vanligste grunnen til at folk som trenger behandling likevel ikke får det, dårlig råd. Slik trenger det ikke å fortsette å være.

Nå er det på tide med forandring. Høyresiden har i mange år forsøkt å lure folk til å tro at de eneste satsningene som er mulig å gjøre i vår tid, er skattekutt til de som har mest fra før. Regjeringen har fjernet tannskrekkordningen og gjort livet vanskeligere for folk med frykt for å gå til tannlegen. De store utbyggingene av velferden vår, skal visstnok ligge bak oss. Vi vet at å feste vår lit til felleskapet, ikke står i veien for trygging av arbeidsplasser og utvikling av næringsliv og industri. Et samfunn som har små forskjeller og sterke felleskap er målet vårt, og det er slike samfunn der folk tar vare på hverandre, som klarer seg best.

I fremtiden skal ingen måtte betale mer for tannbehandling enn annen helsehjelp. Tannhelse skal til slutt endelig bli en del av folketrygden. Finansieringen skal vi sikre ved at skatt på arbeid blir lavere, mens skatt på formue, arv og eiendom blir høyere. SV har i sine alternative statsbudsjett redusert den samlede skatten for de som tjener under kr 650 000,- og økt skattene for de som tjener mer. Vi har vist hvordan det er mulig fordele byrdene og godene i samfunnet vårt mer rettferdig. Det er mye vi kan få til dersom også de på toppen, betaler sin andel. Diskusjonen om tannhelse handler ikke om hvorvidt vi skal betale for tannlegebesøkene, men om hvem skal betale og om alle skal ha råd. En økt veksttakt og et mer produktivt samfunn, kan ikke bare føre til mer privat forbruk for de få. Det må også skape et sterkere fellesskap for de mange.

SV har samarbeidet i regjering med andre partier før, og vet at forandring krever hardt arbeid. Målet er en stor tannhelsereform, men vi skal starte med å gjøre behandlingen rimelige for de under 30 år, sikre et godt tilbud for barn med behov for regulering og sikre gratis tannhelsesjekk for de over 75 år. Den endringen vi skal gjennom – der tennene endelig blir behandlet som andre deler av kroppen – vil ta tid. Å utvide velferden vår er ikke enkelt, men vi har gjort før, og vi skal få det til igjen. Det største hullet i velferden, skal fylles. Sammen med gratis SFO er rimeligere tannhelse én av to store velferdsreformer Norge trenger nå, og som SV går til valg på.

Regjeringen har ført en politikk som har gjort koronapandemien til en forskjellskrise. Krisen har rammet skjevt og hardt, og har forsterket ulikhetsproblemene vi hadde fra før. Løsningen er nytt flertall og en ny retning som reverserer regjeringens mange velferdskutt og gjør krisetiltakene mer sosiale og rettferdige. Men det holder ikke å rette opp det som har gått galt. Det nye flertallet må også bygge ut felleskapsløsningene våre, slik at hver og en av oss er mindre sårbare for krisene som kommer. Når SV vinner valget, skal vi utvide og utvikle velferden vår videre. Å gå til tannlegen skal koste like mye som å gå til andre leger.

Skrevet av Matias Hogne Kjerstad. Leserinnlegget var på trykk i en rekke aviser.

Bilde av Matias Hogne Kjerstad

Ved å fortsette å bruke denne sida så aksepterer du bruken av informasjonskapslar. Mer informasjon

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close