SV vil ha omkamp om Tromsømarka

SV har levert lovlighetsklage etter kommunelovens § 59 på vedtaket om kommuneplanens arealdel. Vi ber om at saken blir tatt opp igjen i kommunestyret slik loven gir anledning til. av Guhild Johansen, grupepleder SV Det har blitt diskusjon om Sandneseiendommen som nå er vedtatt omgjort fra natur- og friluftsformål til boligområde. Den saken er en katastrofe. Men det…

Tar glefs av Tromsømarka

I dag vedtok kommunestyret mot SV sine stemmer å ta store glefs av Tromsømarka. Dette kjem SV til å arbeide for å få omgjort. Tromsømarka er kjempeviktig del av det som gjer Tromsø til ein god by. Dette gjorde tredjekandidat Pål Julius Skogholt så sint at han måtte ut i skogen og lag ein video.…

Kvaløyforbindelsen må legge til rette for miljøvennlig trafikk

Fremtidsrettet vegplanlegging er å gjøre det enkelt å velge kollektiv, gang eller sykkel. Reduserer vi privatbilismen, vil også de som må velge bilen få det lettere å komme fram. Dette er fornuftig både av hensyn til miljø og klima, men også for de mange som har behov for å komme seg til og fra Kvaløya allerede i dag.…

Her er SVs løsning for ny Kvaløyforbindelse

SV vil løse køproblemene til og fra Kvaløya både på lang og kort sikt. Vi vil ha en ny Kvaløyforbindelse, og mener at det er viktig at den skal ivareta både infrastruktur, miljø og byutvikling på en best mulig måte. I hovedsak må den økte kapasiteten som følge av en ny Kvaløyforbindelse brukes til kollektivfelt, og…

SV vil elektrifisere sykkelbyen Tromsø

Tromsø trenger et grønt transportskifte. Vi trenger færre køer, mindre CO2-utslipp og renere luft. Nyere helseforskning viser at svevestøv er enda mer helseskadelig enn vi tidligere har visst. Dette rammer barn og voksne med astma og luftveisplager hardt. På de verste tidene på året (særlig høst og vår) må mange holde seg innendørs, og enda…

Skansen som Tromsøs første miljøbydel

Bilfrie miljøbydeler er blitt en trend i flere land, så også i Norge. Både Oslo, Trondheim og Drammen har etablert bilfrie bydeler. Erfaringene viser at når bilene forsvinner og det blir lagt bedre til rette for fotgjengere og syklister, blomstrer både handel, kafé- og kulturliv. Attraktive byrom fremmer aktivitet. I tillegg viser det seg at…

Ved å fortsette å bruke denne sida så aksepterer du bruken av informasjonskapslar. Mer informasjon

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close