Kvaløyforbindelsen må legge til rette for miljøvennlig trafikk

Fremtidsrettet vegplanlegging er å gjøre det enkelt å velge kollektiv, gang eller sykkel. Reduserer vi privatbilismen, vil også de som må velge bilen få det lettere å komme fram. Dette er fornuftig både av hensyn til miljø og klima, men også for de mange som har behov for å komme seg til og fra Kvaløya allerede i dag. Framtidig økning i trafikk må komme uten økt bilbruk, slik både forrige og nåværende regjering legger opp til.

av Bjarne Rohde, leder i Troms SV, Ellen Øseth, fylkesordførerkandidat for SV, Ingrid
Kielland, ordførerkandidat og Pål Julius Skogholt, leder i Tromsø SV

Arbeiderpartiet og byrådspartiene i Tromsø sin måte å tenke langsiktig på er et knefall for den unødvendige privatbilismen. Deres løsninger tilhører fortiden, og åpner ikke for å gjøre hverdagen enklere for de mest folkerike bydelene på Kvaløya. I tillegg koster det dobbelt så mye, og vil ta viktige samferdselskroner fra andre prosjekter i fylket. Det blir vanskelig å få penger til rassikring av Holmbuktura, sikker vei til Tromvika og Tønsvika dersom fylkestinget allerede har blitt tvunget til å bruke milliarder unødig på en veg som ikke løser trafikkproblemene på Kvaløya.

kvaloyfornindelseBeregningene til Statens vegvesen sier at en ny tunnel eller bru til Håkøya maksimalt vil redusere trafikken over Sandnessundbrua med 12%. Det betyr at om vi åpner for mer boligbygging på Kvaløya vil vi i løpet av noen helt få år være tilbake der vi starta. Innbyggerene på Kvaløya vil få valget mellom ei lang omkjøring rundt Håkøya eller å stampe i kø over Sandnessundbrua. Tunnel til Håkøya løser ikke de problemene vi har i dag. Den vil gjøre det raskere for oss som bor på Tromsøya å kjøre til Finnsnes, men vil ikke gjøre det enklere for de som bor på Slettaelva, Kvaløysletta og Storelva å komme seg på jobb i byen.

Det må legges mye bedre til rette for kollektivtrafikk og syklister til og fra Kvaløya. Ei parallell bru vil kunne ha dedikert kollektivfelt og god plass til syklister så lenge det blir tatt høyde for det fra begynnelsen. Ingen vil ta buss eller sykle fra Kvaløysletta via Håkøya til Tromsø sentrum.

Også på Tromsøya er det trafikale utfordringer, spesielt langs Stakkevollvegen, i Breivika og i Sentrum. Tromsø har til tider den dårligste luftkvaliteten i landet, noe som svekker livskvalitet og helse, og i verste fall medfører kortere levetid enn nødvendig. Å legge til rette for økt privatbilisme fra sør på Kvaløya gjør bare trafikken på Tromsøya enda mer pressa.

Vi må løse dagens utfordringer for Kvaløyas og hele Tromsøs befolkning, ikke skape nye. Det betyr at vi må følge Vegvesenet sin anbefaling og bygge bru fra Selnes til Langnes.

 

Enig? Hjelp oss å spre dette til andre. Støtt Tromsø SVs valgkamp med 50 kroner eller mer

Skriv en kommentar

Innholdet er ikke tilgjengelig.
Du må tillate bruk av informasjonskapsler for å se dette innholdet.

Denne nettstaden brukar Akismet for å redusere søppelpost. Lær korleis kommentarane dine vert handsama.

Ved å fortsette å bruke denne sida så aksepterer du bruken av informasjonskapslar. Mer informasjon

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close