Her er SVs løsning for ny Kvaløyforbindelse

SV vil løse køproblemene til og fra Kvaløya både på lang og kort sikt. Vi vil ha en ny Kvaløyforbindelse, og mener at det er viktig at den skal ivareta både infrastruktur, miljø og byutvikling på en best mulig måte. I hovedsak må den økte kapasiteten som følge av en ny Kvaløyforbindelse brukes til kollektivfelt, og sykkelveger. I tillegg vil vi ta i bruk strakstiltak som lysregulering og storstilt kollektivsatsing for å kunne redusere bilkøen fram til ny forbindelse står klar.

SVs ordførerkandidat i Tromsø vil gi elevene mer gym, kunt oh håndverk i skolen.
SVs ordførerkandidat i Tromsø, Ingrid Kielland bor på Kvaløya og arbeider for miljøvennlig og effektiv trafikkavvikling.

Det trengs en ny Kvaløyforbindelse som supplement til Sandnessundbrua. Både for å gi dagens Kvaløyværinger og framtidige beboere i nye boligfelt god nok infrastruktur, og for at beredskapen i forhold til brann, redning og ambulanse skal bli bedre.

Men veksten i trafikk kan ikke bare komme i form av flere biler på veiene. Da får også Kvaløya de problemene vi har på Tromsøya, med svevestøv over anbefalte verdier, og Tromsøs C02-utslipp øker. Så mye som mulig av transportveksten må komme i form av mer miljøvennlig trafikk – som busser og sykler.

Kvaløyværingene som sitter i køen til og fra øya hver dag, har heller ikke tid til å vente de årene det vil ta å få bygd en ny forbindelse. Kø-kjøring er verken god samfunnsøkonomi eller god miljøpolitikk. Når folk blir sittende å stampe i kø i dyrebare minutter som heller skulle vært brukt til å jobbe eller være sammen med familien, stiger både C02-utslippene og irritasjonen. Vi trenger løsninger som kan gjøre noe med køproblemene nå. Derfor mener SV at vi straks må sette i gang tiltak som kan bedre trafikkflyten, og tiltak som kan få flere av oss til å velge kollektive løsninger eller sykkel.

Et forslag er såkalt intelligente lyskryss som bedrer trafikkavviklingen. I København har et slikt forsøk, der kameraer som overvåker trafikken kommuniserer med lyskryssene og fordeler trafikken etter mengde, ført til en 30 prosent forbedring av trafikkflyten. Selv om det praktiseres ”glidelås-kjøring” ved rundkjøringa ved brua, har alle bilene som kommer fra nord forkjørsrett. Det er trafikken sørfra som først og fremst blir stående i kø.

Vi bør utrede om lyskryss etter modell fra København vil kunne bedre trafikkflyten. I Bodø er det et kjørefelt som i rushtida om morgenen går inn mot byen og i rushtida om ettermiddagen går fra byen. Enveiskjøring i korte intervaller over Sandnessundbrua i rushtida bør også utredes. Beredskapsmessig må dette være mulig å overstyre i tilfelle utrykning, og det er selvsagt viktig at også trafikken i motsatt retning av rushet får tilfredsstillende avvikling.

Vi må også gjøre det attraktivt for flere av oss å la bilen stå og i stedet sykle, ta bussen eller samkjøre. Flere og billigere busser, som ikke går innom hver veistubb er nødvendige. Her må fylket og kommunen inngå et samarbeid som premierer de som lar bilen stå. SV mener at man må sette ned bussprisene så det monner. En Park & Ride-løsning med gratis shuttlebusser til sentrum fra parkeringsplasser på Kvaløya er også en mulighet.

Det er mange mulige løsninger som også på kort sikt kan gjøre noe med problemet, og som i tillegg kan hjelpe oss å finne løsninger som vil være nødvendige for at vi skal gjøre Tromsø til en grønnere by som tar sin del av forpliktelsene i forhold til å redusere utslippene av drivhusgasser.

Poenget er at disse må utredes og settes i gang så fort som mulig, samtidig som arbeidet med ny Kvaløyforbindelse skal pågå for fullt. SVhar ikke foreslått å utsette bygging av ny Kvaløyforbindelse, men å ta seg tid til en ordentlig høringsrunde nå som alternativene til traseer og løsninger er lagt fram. Den nye Kvaløyforbindelsen skal holde i mange tiår framover. Løsningen som blir valgt må være gjennomtenkt og framtidsrettet, og alle involverte må få sjansen til å si sin mening.

 

Ved å fortsette å bruke denne sida så aksepterer du bruken av informasjonskapslar. Mer informasjon

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close