Byrådspartienes samarbeidserklæring eller «Keiserens nye klær»?

Byrådspartiene samler seg nå iom. at Krf kommer med på laget. Hva Krf har å vinne på dette er uforståelig, all den tid partiet antakelig har mer å hente på nærmere kontakt med de rødgrønne. Bistand, menneskeverd/rettigheter, asylbarn og asylsøkere – kort sagt solidaritet for de svakeste i samfunnet. Men det er vel idelogi som avgjør her og da er det greit med grensedragninger.

av Jens Revold, Tromsø SV

Samtidig presenterer de blågule nå en erklæring der de langt på vei kvitterer ut 22 av 25 punkter som gjennomførte. Her skal bare kommenteres noen få:

*Fritt skolevalg er gjennomført, rett til å gå på nærskole. Dette er det reneste visvas så vidt jeg kan se, en ideologisk programerklæring der en uskreven undertittel må være «innen kapasitetens grenser». Kapasiteten på skolene setter grenser. Skulle denne formuleringen vært gyldig måtte Tromsøskolene permanent hatt inne 10 % overkapasitet. Mellom 100 og 200 elever flytter av spesielle grunner og det har det hatt anledning til alltid.

*Støtte flerbruksanlegg/svømmefasiliteter. Ser ut for at Badeanleggssatsingen nå er redusert til en svært forsiktig formulering om «støtte». Det har jo alle gjort til alle tider. Betyr dette at det blir med «Badekaret» fra forrige valgkamp?

*Fritt brukervalg sykehjem. Veldig vanskelig fordi også her måtte man ligge inne med overkapasitet. Etter selv å ha hatt kampen med kommunen med to gamle foreldre i to runder er det velkjent at dette er en vanskelig situasjon som var der under de rødgrønne og som også er der under de blågule.

*Nytt sykehjem ikke på plass, ærlig nok. Det kan da nevnes at da de rødgrønne startet sin 2. periode høsten 2003 så var rådmannens forslag å starte bygging av Sør-Tromsøya sykehjem i 2008. Realiteten var at hjemmet sto ferdig i 2006, mer eller mindre samtidig som rådhuset.

*En ja-holdning og enklere saksbehandling hos Byutvikling. Tja, dersom en spør entreprenørene/utbyggerne så går ting omtrent på samme måten som tidligere. Det har alltid vært en ja-holdning hos Byutvikling, men at ting tar tid henger ofte sammen med den demokratiske prosessen. 2008 var et toppår for boligbygging i Tromsø, de fire årene med blåblått styre har vært magert. I noen tilfeller går ting tregere, jmfr. E8- saken i Ramfjorden som står fullstendig i stampe.

*Trekke søknaden for å innlemme Tromsø i samisk språkområde. Ja, men det er samtidig laget en god avtale med Sametinget. Denne bekjempes nå internt i store deler av posisjonen. Som Frp nestoren Holger Raste engang kommenterte til undertegnede: «Jeg skjønner ikke dette hatet mot samene!» Her er det mao. stor uklarhet i hvor Byrådspartiene egentlig står i dette viktige spørsmålet for Tromsø.

*»Åpne kommunen … og stanse ekskluderingen av frivillige organisasjoner og næringsliv.» Komplett u-etterprøvbart og indikerer at de rødgrønne drev med forskjellsbehandling og næringslivsfiendtlighet. Dette er selvsagt bare tull; næringslivet og de frivillige organisasjonene har store oppgaver i denne byen – på samme måten som at de kommunale enhetene har det.

*Redusere eiendomsskatten og fjerne denne på sikt. Ja det må være soleklart for alle at de rundt 120-30 m. kroner man tar inn på denne er helt nødvendig. Ut fra behovene i kommunen burde den antakelig ha vært økt. Poenget her er at lite har skjedd på området ut fra posisjonens egne mål (ned 2.5 % årlig) bare de to siste år. Vi tror veldig lite kommer til å skje. Dette fordi kommuneoverføringene går nå ned, behovene øker og at man for 2014 kom ut med et underskudd på 82 m. kroner.

*Hindre rushtidsavgift/vegprising. Her har man holdt løftet med det resultat at byen ligger etter andre større byer mht miljøvennlig og sikker veitransport. Noe mer asfaltering ja, men en revolusjon i veibygging og vedlikehold??

Oppsummert: Veldig mye svada, til dels bløff – og ting som også de rødgrønne kunne underskrive på. Noen svært negative punkter –noen rett og slett svært skadelige for kommunens situasjon.

På ett område har Byrådet definitivt levert – Grønne tiltak på toppen av øya og sykkel- og turstier. Her har Jonas Stein – med hans gode våpendrager Henrik Romsaas gjort en kjempegod jobb som det står all respekt av. Mer av det, men da må det penger i kassen. Drivstoffavgiften alene blir for svak.

God sommer – folk må ikke la seg lure!

Ved å fortsette å bruke denne sida så aksepterer du bruken av informasjonskapslar. Mer informasjon

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close