Kysten hus er her!

Tromsø får fra høsten et flott prosjekt i indre havneområde. Kysten hus slår alt av etableringer rundt om i landet og blir et forhåpentlig et skikkelig løft for kystens interesser og landsdelen i nord. 

Jens Revold, Tromsø SV

SV har hele tiden fulgt prosjektet, helt fra den spede start på Rådhuset i Tromsø i 2005 da daværende leder i Plan- og næringskomiteen Jens Revold og Ordfører Hermann Kristoffersen tok initiativet. I etterkant fulgte fag- og arkitektmiljøene i byen opp. I første rekke var Bjørn Eirik Olsen hos NOFIMA og Knut Erik Dahl – og kommunens næringsavdeling med Yngve Voktor i spissen helt avgjørende for å få dette til. NOFIMA laget over flere år en nærmest permanent innovasjonsprosess for å vise hva bygget kunne bli. Mange andre fra privat sektor har også deltatt. Norges Råfisklag og Coop Nord har som eiere vært de viktigste driverne bak dette, og uten framsynthet herfra hadde aldri bygget kommet opp.  

Jens Revold, portrettbilde
Jens Revold er vararepresentant i styret i Tromsø SV og har jobbet lenge med Kystens hus.
 Slik bygget nå fremstår kan vi alltid diskutere både utforming og fargevalg, men vi tror at det i ettertid vil stå som et skikkelig byutviklingsmessig tilskudd sett i lys av en aktivitetsmessig noe redusert bykjerne pga av satsingene på Langnes. 

Innvendig i huset ser det lovende ut – vi får et skikkelig fiske- og grøntmarked i første etasje med ny restaurant basert på kortreiste kystressurser. Vi får et fantastisk 18 m langt saltvannsakvarium som viser våre viktigste kommersielle fiskeslag – og vi får permanente og mer skiftende utstillinger i byggets 2.etasje der fagmiljøene i Breivika fra Havforskningsinstituttet, NOFIMA og Norges fiskerihøgskole skal vise eksempler på god marin forskning.

Kystkommunene skal kunne være representerte med sine bidrag. Nordnorske bedrifter i næringa vil gjennomføre sanntids fremvisning av både flåteoperasjoner og akvakulturprosesser vil kunne sees for interesserte.

Det vi vil legge størst vekt på i dette er de mulighetene bygget gir som en tenketank for marin sektor. Det at store aktører som Norges Råfisklag, Norges Sjømatråd og Fiskeridirektoratet er lokalisert på samme sted – sammen med mange små private aktører – gir muligheter for kortreiste ideer og innovasjon. Byer som Bergen, Ålesund og Stavanger – for ikke å snakke om Trondheim – har alle stor aktivitet på det marine området. Bare en by, nemlig Tromsø, klarer å samle mye av dette under et tak.

Prosjektet har ikke bare hatt politisk støtte. I sin tid var det mye skepsis i plansammenheng både fra Arbeiderpartipolitikere og Fremskrittspartiet. Nåværende byrådsleder Hilmarsen uttalte en tidligere debatt om prosjektet i planutvalget – ”Men vi skal ikke skyte det ned”. Dette var en slags svært betinget positiv holdning som idag blir gjort til skamme, forhåpentligvis. Det at Svein Ludvigsen nå leder styret bærer bud om en positiv endring i så måte.

Første september åpner Kystens hus. Fra vår side hilser vi det nye bygget velkommen – og ser det som ledd i en strategi for å understreke Nord-Norges betydning i den nasjonale konteksten. La det også stå som et eksempel på at SV kan være både næringslivs- og distriktsvennlig – for de som ikke hadde trodd det.

Kystens hus i Tromsø fortjener nå stor oppmerksomhet fra sentralt hold og det er ikke for sent for departementene for komme med viktige bidrag i det å utvikle huset.

Ved å fortsette å bruke denne sida så aksepterer du bruken av informasjonskapslar. Mer informasjon

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close