Forsvar Arbeidsmiljøloven!

Uttalelse fra årsmøtet i Tromsø SV

Tromsø SV støtter fagbevegelsens kamp mot regjeringas forslag til endringer av Arbeidsmiljøloven som ligger til behandling i Stortinget.

Regjeringa tar ikke hensyn til at en samla fagbevegelse advarer mot de negative følgene forslaget om økt adgang til midlertidige ansettelser vil få for arbeidstakere i Norge. Regjeringa har heller ikke hørt på arbeidsgiverne som ikke ønsker søndagsåpne butikker. Folk flest – dvs. 62 % av Norges befolkning, mener Arbeidsmiljøloven fungerer bra som den gjør og ser ikke behovet for disse endringene.

Arbeidsmiljøloven er kunnskapsbasert og bygger på forskningsresultater og erfaringer om hva som gir et godt arbeidsmiljø. Vi vet mye om hvilke arbeidsbelastninger en arbeidstaker kan utsettes for uten at det går på bekostning av langsiktig helse eller sikkerhet på arbeidsplassen. Midlertidig ansettelse i seg selv bidrar til dårlig helse. Lange arbeidsdager øker faren for å gjøre feil, som igjen kan føre til skader på egen person, kunder, klienter eller arbeidskolleger. Søndagsarbeid er en sosial belastning spesielt for småbarnsforeldre og enslige forsørgere.

Vi har lange tradisjoner for et trepartssamarbeid der partene i fellesskap kommer fram til forbedringer av Arbeidsmiljøloven. Denne gangen bryter regjeringa dette samarbeidet og fremmer endringer uten å ta noen av arbeidslivets organisasjoner med på råd. Regjeringa har heller ikke lyttet til de viktige faginstansene på arbeidsmiljøområdet, som Arbeidstilsynet, Petroleumstilsynet eller Statens arbeidsmiljøinstitutt, som alle klart fraråder endringene. Vi står altså overfor forslag som ikke er kunnskapsbaserte.

Tromsø SV oppfordrer Stortinget til å lytte til folket og avvise regjeringas forslag til endring av Arbeidsmiljøloven.

Tromsø SV oppfordrer alle til å delta i den politiske streiken 28. januar.

 

Les mer

http://mittarbeidsliv.no/

Ved å fortsette å bruke denne sida så aksepterer du bruken av informasjonskapslar. Mer informasjon

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close