Frislipp av snøskuter i fjellet – NEI ellers takk!

Stillhet vs motorbrøl i fjellet. Debatt i Nordlys 5.12.13.

Regjeringens forslag til endring av motorferdselloven, som opphever forbudet mot fornøyelseskjøring med snøskuter, får konsekvenser for alle som elsker fredelig friluftsliv i urørt natur. Vi berøves en viktig frihet – friheten til å velge bort støy. Naturopplevelsen reduseres. Det storslåtte ved å gå i fjellet, forringes når naturens egne lyder overdøves av motorbrøl og frisk fjelluft iblandes eimen av eksos.

Folk flest er imot
Byråd Alvarstein (Frp) gleder seg og har allerede planene klare for fornøyelseskjøring på Kvaløya og fastlandet. Hun har følge av noen ivrige skuterentusiaster og selvsagt skuterforhandlerne. Men i denne saken har hun langt fra folk flest med seg. Den Norske Turistforening (DNT) har gjort undersøkelser som viser at hele 75 % av den norske befolkning er imot utvidet skuterkjøring. Det må være lov å spørre om Alvarstein har resten av byrådet med seg? Nasjonalt er Venstre det partiet som har markert seg sterkest imot. Har Venstre i Tromsø gitt etter for Frp i denne saken?

Krigserklæring mot friluftslivet
Turistforeningen oppfatter forslaget som en direkte krigserklæring mot friluftslivet og har sammen med bl.a. FRIFO levert inn klage til Sivilombudsmannen. Reiselivsnæringa frykter konsekvensene for skiturismen. Skuterkjøring er blitt en slags sport der man har de artigste utfordringene utenfor løypene – på samme måte som de tøffeste skiløperne helst kjører på jomfruelig snø utenom de oppmerkede løypene. Få tror at skuterfolket vil holde seg til de regulerte traseene. I Sverige har cross-skuterkulturen fortrengt skikulturen etter at de slapp skuterne fri. Det er rimelig å tro at det samme vil skje her i landet.

Ulovlig lovendring?
Begår regjeringa lovbrudd i sin iver etter å innfri valgløftene sine? Ja, mener jusprofessor Jan Fridthjof Bernt ved Universitetet i Bergen. Han gir friluftsorganisasjonene rett og hevder det er mer enn tvilsomt om Miljøverndepartementet har hjemmel for de nye endringene, ettersom alle som har søkt om å få være med i forsøksordningen har fått tilsagn. Forsøksloven gir bare adgang til begrensede forsøk med hvordan staten, fylkeskommuner eller kommuner organiserer arbeidet sitt. 105 kommuner har søkt om å få være med i forsøksordningen med utvidet motorferdsel. Det er omtrent alle kommunene som har snø nok om vinteren til at det er mulig å etablere skuterløyper. Dermed kan man ikke si at det er et begrenset forsøk som man skal trekke lærdom fra slik forsøksloven forutsetter.

Blir dette konklusjonen, må regjeringen gå om Stortinget for å få loven endret. Der er det ikke sikkert de får flertall. Det er lov å håpe at demokratiet fortsatt fungerer slik at en liten gruppes særinteresser ikke får ødelegge en verdi et stort flertall anser som viktig for god livskvalitet og folkehelse – retten til å nyte naturens skjønnhet i fred og ro.

Gunhild Glosemeyer Johansen

i GUNHILDs BLOGG FOR ET VARMT OG INKLUDERENDE TROMSØ

Fs_13_fc_0262e5_t_7201642

Ved å fortsette å bruke denne sida så aksepterer du bruken av informasjonskapslar. Mer informasjon

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close