Et solidarisk budsjett fra opposisjonen

Ordfører,
Dette er en historisk dag.
For første gang leverer opposisjonen i Tromsø et samla og felles budsjettforslag.
Det kunne også vært en gledens dag.
Men dessverre, ingen ting tyder på at vårt forslag blir vedtatt.

Les hele innlegget mitt i budsjettdebatten i kommunestyret 12.12.13.

Lærerne har klart og tydelig forklart oss politikere hvor skoen trykker og hva som må gjøres for å bedre situasjonen. Samarbeidspartiene SV, Ap, Rødt, Sp og MDG tar lærerne på alvor. Med vårt budsjett ville Tromsøskolen blitt styrket med 40 lærerstillinger fra neste høst. Det er umulig å videreføre de gode resultatene skolene nå oppnår, når elevtallet øker, gruppene blir større mens tallet på antall lærere blir redusert. Det finnes ingen trylleformel som gir en bedre skole med mindre ressurser, slik byrådet vil ha oss til å tro.

Det kunne også vært en gledens dag for de som sliter mest med livet sitt her i Tromsø. Det ville blitt bygd 200 nye utleieboliger til de som har krav på hjelp til å skaffe seg et sted å bo. Der byrådet skal kutte ventelistene ved å gi endelig avslag for de som trenger bolig mest, vil vi fjerne ventelistene ved å bygge opp et godt botilbud.

I festtalene hylles de frivillige organisasjonene opp i skyene – med rette! Tusenvis av frivillige her i byen gjør en formidabelt jobb på en rekke områder, fra besøkstjeneste i fengsel, aktivisering av beboerne på sykehjemmene, leksehjelp til skolebarn, tilbud til folk som sliter med psykiske lidelser, ensomhet – i det hele tatt tetter de frivillige adskillige hull i velferdsstatens byggverk. Det unike er at de gjør det av omsorg for andre, de gir av sitt overskudd og gode hjerte for å hjelpe andre.

De frivillige vil kunne glede seg over å få sine søknader innfridd helt og fullt dersom opposisjonens budsjettforslag blir vedtatt. Fontenehuset kan utvikle seg videre og ta imot alle som vil bli medlem og få støtte til sin egen rehabilitering, inn på tunet på Holt kan fortsette å gi tilbud til barnehager og skoler, og Kirkens bymisjon kan gi tilbud til mange flere med den millionen vi har plusset på i vårt budsjett. De ansatte på KafeX ville kunne bruke tida si på brukerne av kafeen heller enn å sende søknader i øst og vest.

Ungene i Nansenveien barneboliger ville kunne glede seg over et nytt hjem i løpet av perioden. Det ville bli en ende på de uverdige boforholdene de tilbys.

For ikke å snakke om hvor stor grunn til jubel det ville være i kulturlivet i Tromsø! Vi har funnet rom for en million til kulturformål til barn og unge i bydelene og distriktet. Vi satser på at Kulturhuset fortsatt skal være et hus for all kultur – ikke bare den kommersielle.

Dessverre går det ikke slik. De svakeste i samfunnet er ikke budsjettvinnerne i byrådets budsjettforslag. Det er forsåvidt vanskelig å se hvem som er vinnerne, rent bortsett fra huseierne dersom Frp sitt forslag om å redusere eiendomsskatten blir vedtatt. Det er ikke vanskelig å se hvem som skal finansiere skatteletten for de bemidlede!

Samarbeidspartiene fremmer forslag til nye tiltak og styrkinger på 41 millioner kroner som vi mener innbyggerne i Tromsø kommune fortjener. Og det er viktig å si hvor vi tar pengene fra:

Vi kutter 22 mill av byrådets prioriteringer på drift. Det er direkte umoralsk å holde seg med så mange politiske rådgivere som byrådet gjør, når vi ser hvem det går ut over. Kommunen kan spare mange millioner på å satse på egne ansatte i stedet for å privatisere omsorgen. Konsulentbruken og bruken av dyre, private vikarbyrå har økt siden de blå inntok rådhuset. Her vil vi heller øke antall ansatte.

Samarbeidspartiene har gjennom budsjettforslaget vist en annen retning enn byrådet – der vi satser på barn og unge, på sliterne, på kultur og miljø på bekostning av et oppblåst parlamentarisk system med dyre rådgivere, eksterne konsulenter og kutt i eiendomsskatten.

Gunhild Glosemeyer Johansen

i GUNHILDs BLOGG FOR ET VARMT OG INKLUDERENDE TROMSØ

Fs_13_fc_0262e5_t_7207683

Ved å fortsette å bruke denne sida så aksepterer du bruken av informasjonskapslar. Mer informasjon

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close