De borgeliges budsjettsvik

Rådmannens forslag til kommunebudsjett for 2011 er et svært oppløftende dokument som et flertall i formannskapet har sluttet seg til. Budsjettet er en videreføring av den rødgrønne politikken vi har ført i byen de siste årene, med satsing på barn og unge, eldre, omsorg, kultur og miljø. God økonomistyring har ført til større spillerom og vi kan tilføre friske midler dit hvor behovene er størst. Desto mer nedslående er det at de borgelige partiene i byen i sitt alternative budsjettforslag, benytter denne gyldne anledningen til å svekke forholdene for de svakeste i samfunnet.
Av Varaordfører Gunhild Johansen (SV)

De foregående års budsjettarbeid har vært preget av stram økonomistyring og det har ikke vært mulig å gjennomføre alle de gode tiltakene som vi i SV gjerne hadde sett. Men vi ser at tiltakene har båret frukter og at vi nå kan få et budsjett der vi politikere endelig kan synliggjøre hva vi mener med en god, sosial fordelingspolitikk. SV vil ha en sterkere satsing på blant annet barn og unge som sliter. Vi vil satse på utviklingsmuligheter gjennom satsing på kultur. Vi vil videreutvikle de kommunale tjenestene i offentlig regi. De borgerlige partienes budsjettforslag viser med all tydelighet at de vil det stikk motsatte.

Kutt i tiltak for barn og ungdom
Barn og unge i Tromsø møter utfordringer som vi voksne ikke alltid helt forstår. Ungdom har behov for å reorientere seg og få hjelp når de ikke ser noen løsning selv. Vi vet at ungdom i mye større grad enn tidligere sliter med psykiske problemer knyttet til rus, seksualitet og problemer i hjemmet. Vi har for stort frafall i skolen. Mange utsettes for mobbing. Selvmordsraten blant unge norske gutter er blant de høyeste i verden, til tross for at vi etter de fleste målestokker lever i verdens rikeste og beste land å bo i. Vi må sørge for at ungdommen blir tatt på alvor med det de synes er vanskelig.

Kommunen har de siste par årene hatt et spesielt fokus på tverrfaglig samarbeid for barn og unge. Vi skal gjøre alt vi kan for at barn og unge skal få en så trygg og god barndom og ungdomstid som mulig her i byen. Gjennom ungdomsklubbene, skolene og ungdomshuset Tvibit, har vi også fokusert på helsetjenester for ungdom. SV og Ap ønsker å styrke skolehelsetjenesten, blant annet med en ny stilling for psykolog. Hva gjør de borgerlige? Jo, Frp foreslår å kutte budsjettet for kommunehelsetjenesten med 2 millioner kroner, til tross for at det er dette ungdommen gir oss klarest signaler om å styrke når de møter i ungdommens kommunestyre!

Kutt i sosiale tjenester og rusforebygging
Mange av Tromsøs rusmisbrukere trenger hjelp og bistand fra samfunnet for å kunne leve et verdig liv. Vi har mange tiltak som skal hjelpe de som er motivert til å bli rusfrie og i stand til å ta vare på seg sjøl. For SV er det helt grunnleggende at alle skal få muligheten til å gjøre noe med situasjonen sin. Rådmannens forslag om å etablere e ny type botilbud tilpasset de som har problemer med å bo i en vanlig bolig, er et tiltak vi støtter.

De som ikke har fast inntekt, men er avhengig av sosial stønad for å komme seg gjennom hverdagen, øker i antall i Tromsø. Her befinner det seg også familier med barn. Dette sier oss at vi ikke har fått bukt med fattigdommen og at vi trenger tiltak som monner. Å kutte drastisk i sosialbudsjettet er absolutt ikke veien å gå dersom de som sliter tungt skal få en bedre hverdag. Konsekvensene kan bli fatale. Det er direkte uansvarlig av Frp å foreslå kutt i budsjettet for sosiale tjenester, forebygging rus/psykiatri med hele 3 millioner kroner!

Kutt i morsmålsundervisning
Våre nye landsmenn får i dag tilbud som skal hjelpe dem å finne seg vel til rette i Tromsø. Morsmålsundervisning og norskundervisning er viktige tiltak som letter integreringen.
På Kulturdagen for våre nye landsmenn som Servicetorget, voksenopplæringa og InterInfo arrangerte i Rådhuset for et par uker siden, stilte mange organisasjoner innen idrett og kultur opp for å rekruttere nye medlemmer. Mange kontakter ble knyttet. Tromsø skiller seg positivt ut med at mange av våre nye landsmenn deltar aktivt i kulturlivet og er på den måten med på å tilføre byen positive verdier. Som leder av Internasjonalt utvalg ser jeg hvor mye dette arbeidet betyr for alle i Tromsø. Etter forslag fra Venstre og Frp, med støtte fra Høyre og Krf, ønsker de borgelige å kutte i dette viktige tiltaket med en million.

Frp og Høyre, med oppslutning fra Krf og Venstre, har i sine budsjettforslag vist at de vil at Tromsø skal være en minimumsby, en by der folks kreativitet og entusiasme skal kveles av mangel på støtte. Barn og unge som trenger det vil ikke få den hjelp de har behov for innen helsevesenet. Jeg håper mange setter seg grundig inn i de ulike budsjettforslagene. Sjelden har de politiske skillelinjene vært tydeligere enn nå. I bytte for å få redusert eiendomsskatten en smule, svikter de borgerlige partiene de svakeste i samfunnet. De svikter byen vår.

Gunhild Glosemeyer Johansen

i GUNHILDs BLOGG FOR ET VARMT OG INKLUDERENDE TROMSØ

Fs_13_fc_0262e5_t_2645171

Ved å fortsette å bruke denne sida så aksepterer du bruken av informasjonskapslar. Mer informasjon

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close