Torgeir Knag Fylkesns tar opp leveringsplikt-saken i stortingets spørretime

Torgeir Knag Fylkesnes (SV) tar opp leveringsplikt-saken i stortingets spørretime. Han ber Fiskeriminister Elisabeth Aspaker om å forklare med hvilken begrunnelse Røkke har sluppet å forholde seg til leveringsplikten.
Torgeir Knag Fylkesnes (SV)
– Jeg vil høre Fiskeriministerens begrunnelse for hvorfor det aksepteres at en aktør som har fått store verdier i kvoter og konsesjoner uten at det samtidig forventes at vedkommende leverer fisken til anleggene i nord:

«Norway Seafoods anlegg i Rypefjord, som har 6 trålkvoter knyttet til seg, er planlagt nedlagt. Dette har ført til store protester og fakkeltog i Hammerfest. På tross av forpliktelsene uteblir fisken og landes i stedet på frysehotell for prosessering i Kina. Har statsråden tenkt å påtale overfor selskapet at konsesjonene var gitt med formål om å sikre helkontinuerlig leveranse av råstoff til foredlingsanlegget, og at dersom dette ikke overholdes vil kvotene og konsesjonene bli inndratt?»

 

Stortingsrepresentant Fylkesnes besøker Fjellvegen barnehage

Stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes inviterte seg selv på besøk til Fjellvegen barnehage i Tromsø i dag. Her er hva han selv skriver om besøket på sin Facebookprofil:

«Har hatt en herlig dag i Fjellveien barnehage! Fikk solid innføring av fagleder Siv Darbo, gode samtaler med de ansatte, deriblant Anders Nergaard, som også er lokal tillitsvalgt. Og fikk ikke minst hilst på ungan, en herlig bønsj! Tiden da barnehagene var oppbevaringsanstalter er definitivt forbi. Her står læring og lek i høysetet fagplanene, målet er å møte hver enkelt sine behov for utvikling. Fjellveien er drevet meget faglig profesjonelt, med et engasjement og drive blant de ansatte som er imponerende. I morgen skal gjengen til lavvoen innerst i Tromsdalen for heldags moro og læring, og senere denne uka arrangerer de karneval. Imponert! Og det til tross for en kommune som i budsjett etter budsjett kutter i bevilgningene, og sparer penger til gamle valgløfter. Gleder meg til å følge Fjellveien videre – I’ll be back!»

Torgeir Knag Fylkesnes
Torgeir Knag Fylkesnes

Design Forum

Bjarne Rohde er styremedlem i Tromsø SV. Han har blogget om streiken i Design Forum:

«Design Forum er ein butikk eg antakeleg ikkje hadde kjent til om det ikkje hadde vore for at dei no er i streik.

14 medlemmar i Handel og Kontor har lagt ned arbeidet med krav om tariffavtale på dei sju butikkane dei er tilsett. Dei er no inne i si fjerde veke i streik.

Eigaren av Design Forum har sagt at han ikkje kjem til å skrive under på nokon tariffavtale. Han grunngjev det med at «De har lønn over tariffen, og så skal de ha en hel del andre fordeler oppå», som han seier til avisa Klassekampen.

«De har lønn over tariffen, og så skal de ha en hel del andre fordeler oppå»

For det ikkje lønn dei streikar for i Design Forum. Eigaren har heilt rett i at dei har lønn over tariff. Men dei vil ha rett til å påverke. Dei vil ha rett til drøftingar og forhandlingar. Dei vil ha rett til ein kvardag utan vilkårlege avgjerder frå bedriftsleiinga. Lønn heng nemleg saman med arbeidstid og arbeidsvilkår.

Det er kjerna i ein tariffavtale. Ei erkjenning av at det må to partar til for å drive ei bedrift. Arbeidsgjevar og arbeidstakarar.

Og dei sistnemnte er sterkast.»