Kommunevalgprogram for 2015 til 2019

Her kan du lese hva som er Tromsø SVs program for den kommende perioden i kommunestyret. Programmet viser retning for politikken, og dekker ikke alle saker eller politikkområder. Noe du savner, ta kontakt med oss og spør hva vi mener.

Trykk på lenka for å laste ned pdf

Program 2015-2019