Det nærmer seg et valg og et skifte

Rapport fra kommunestyremøtet i april.
av Gruppeleder Gunhild Johansen

Denne kommunestyreperioden nærmer seg slutten og byrådspartiene skal stå til ansvar for det de har prestert for byen. Kommunestyremøtet bar preg av en litt sliten borgerlig allianse. Og det skal bli verre. I mai vil regnskapet for 2014 bli lagt fram.

Hjelp Tromsø SV i valgkampen. Gi et bidrag
Trykk på knappen

Det var tre interpellasjoner:

1. Ingrid Kielland (SV) fikk gjennomslag for at Tromsø kommune skal ønske minst 140 syriske flyktninger velkommen til Tromsø 2015-16, i tillegg til øvrige flyktninger vi tar imot. Dette skjedde med ordførerens dobbeltstemme, mot Høyres benkeforslag om at vi skal ta imot de flyktningene regjeringa ber oss om.

2. Jeg hadde en interpellasjon om krav om åpenhet i TISA og TTIP-forhandlingene. Det ble enstemmighet om å støtte kravet om mest mulig åpenhet og offentlighet omkring forhandlingene. Derimot ville ikke kommunestyret stille seg bak kravet om en offentliggjøring av rammeverket for TISA eller at KS skulle få nødvendig informasjon om forhandlingene slik at de kan informere kommunene om konsekvensene for innbyggerne.

3. Kristin Røymo (AP) hadde en interpellasjon med spørsmål om hvorfor byrådet har fraveket forutsetningene i tjenestekonsesjonsgrunnlaget som arbeidsgruppen der de tillitsvalgte også var representert, var enige om. Her var man enige om en gjensidig oppsigelsesrett med frist på 6 mnd ved innleie av private tilbydere i omsorgstjenesten, noe byrådet har fjernet. Byrådets svar var at dette var det enighet om i gruppa, og at det er helt vanlig å inngå kontrakter uten oppsigelsesrett i kontraktsperioden. Saken vil bli fulgt opp.

Av andre saker som skapte debatt kan nevnes:
Oppfølging av parlamentarismerapporten fra Marcus Buck m. fl. Vedtaket ble at forretningsutvalget skal fungere som en hurtigarbeidende gruppe som skal legge fram forslag til junimøtet. Det blir spennende å se om den borgerlige fløy vil endre noen av de mest udemokratiske bestemmelsene og betingelsene for opposisjonen, nå når de ser ut til å kunne havne der selv.

SV fikk gjennomslag for at kommunen skal følge Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne når det skal bygges boliger for denne gruppen slik at hjemmene deres ikke skal få institusjonspreg.

Tromsø kommune skal overta Frp’s valgkamptiltak med trivselsreiser for eldre til varmere strøk. Kommunen skal tilrettelegge og stille med sykepleiere, mens deltakerne skal betale alt selv. Det skal ifølge Frp nesten ikke koste kommunen en krone. En meget samlet opposisjon stemte mot! Deretter stemte byrådspartiene mot at eldre med dårlig råd skal kunne søke kommunen om tilskudd for å kunne være med på turene.

Skolestruktursaka endte med at Skogvik skole blir lagt ned fra høsten av og at 5.-7. trinn på Kattfjord skole flyttes til Brensholmen. SV hadde et forslag om at elevene ved Skogvik skulle få undervisning ved Hansnes skole 2-3 dager pr uke og at en lærer skulle pendle til Skogvik de øvrige dagene. Vi hadde også forslag om å bevare Kattfjord som skole 1.-7. trinn. Våre forslag ble nedstemt av posisjonen. Elevene på Rebbenesøya må busse mer enn to timer hver vei – hver dag. Det er rett og slett ikke tilrådelig.

I samme slengen la den borgerlige alliansen ned Strimmelen og Åsgård barnehager, til tross for grundig dokumentasjon på at det vil lønne seg å drive videre. SV hadde slikt forslag sammen med AP, men det fikk bare opposisjonens stemmer.

SV har tidligere tatt opp det urimelige i at barn mister barnehageplassen hvis foreldrene ikke betaler. Byrådet har nå laget et forslag til løsning, og fikk gjennomslag for at plassen kunne sies opp dersom det ikke lyktes å få inndrevet foreldrebetalingen med de midler kommunen har til rådighet. Rødt foreslo fjerning av bestemmelsen i barnehagevedtektene og SV støttet dette.

Byrådets høringsuttalelse til Tveteråsutvalgets innstilling gikk igjennom med et tillegg fra Rødt om at sjømatnæringen må ses i en helhetlig sammenheng med resten av fiskerinæringen. AP, SP, MDG og Eduardo da Silva støttet SVs helhetlige forslag til høringsuttalelse, som var en tilpasset versjon av forslaget vi hadde i fylkestinget, heri inntatt tilslutning til Tromsøerklæringa. Dessverre ble det nedstemt. Realiteten er at Tromsø kommune støtter Tveteråsutvalget med få unntak.

Oppsummering:
Det var mange viktige saker til behandling, og det er helt tydelig at byrådspartiene har det travelt med å få gjennomført valgprogrammene sine. De binder opp framtidige kommunestyrer ved å inngå langsiktige kontrakter med private leverandører av tjenester, samtidig som de legger ned kommunale tilbud. Samtidig skal kommunen overta Frp’s PR-stunt med sydenturer for eldre.

Tromsø kommunes innbyggere fortjener bedre.

Ved å fortsette å bruke denne sida så aksepterer du bruken av informasjonskapslar. Mer informasjon

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close