SVs ARBEIDSGIVERPOLITIKK

Kompetente ansatte med gode lønns- og arbeidsbetingelser er avgjørende for å sikre gode velferdstjenester. Derfor skal vi være garantister for en god arbeidsgiverpolitikk Tromsø kommune.

SVs landsmøte har utstedt følgende arbeidsgivergaranti, som Tromsø SV vil følge opp:

  1. Vi skal arbeide for at alle kommunalt ansatte som ønsker det får tilbud om heltidsstillinger.
  2. Vi skal arbeide aktivt mot alle former for sosial dumping
  3. Vi skal si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester. Velferden skal utføres av det offentlige med ideelle aktører som supplement, ikke av kommersielle selskaper.
  4. Vi skal arbeide for å redusere bruken av midlertidige stillinger og vikarer til et minimum
  5. Vi skal arbeide for økt åpenhet og dialog med de ansatte i kommunen, og for et nært og forpliktende samarbeid med fagbevegelsen.
  6. Vi skal arbeide for å styrke ansattes ytringsfrihet og styrke varslernes stilling, blant annet gjennom å vedta en varslerplakat.
  7. Vi skal arbeide for likelønn i kommuner og fylkeskommuner, blant annet gjennom å foreslå forpliktende planer for likelønn.
  8. Vi skal samarbeide med fagbevegelsen om tiltak for å øke kompetansen og bidra til etterutdanning hos kommunalt ansatte-
  9. Vi skal arbeide for at all vikarbruk i kommunen gjennomgås, for å sikre at all bruk av vikarer og midlertidige ansatte er i tråd med lovverk og tariffavtaler.
  10. Vi skal arbeide for forsøk med sekstimersdagen

Tromsø kommune har nærmere 6000 ansatte. For Tromsø SV er det svært viktig å ha et tett og nært samarbeid med de ansatte og deres organisasjoner. Det samarbeidet som er i dag mellom LO lokalt og politikere fra SV og Ap, vil vi videreføre. Tromsø kommune er utnevnt som landets mest likestilte kommune i 2007, 2008 og 2009. Det er en utmerkelse som vi er stolt av og som er resultat av målbevisst arbeid gjennom mange år.

I 2010 tjente kvinner i Tromsø kommune 96.5% av hva menn tjente, mot 88 % på landsbasis. For enkelte lederstillinger tjente kvinner bedre enn menn. En målbevisst satsing på likelønn gir resultater, og Tromsø SV vil jobbe for at Tromsø blir landets første kommune som oppnår likelønn.

SV vil fortsatt prioritere likestilling mellom kjønnene og også sette fokus på integrering av andre grupper i samfunnet som opplever diskriminering på bakgrunn av etnisitet, funksjonsnedsettelser, tro eller seksuell legning. Dette har SV i kommunen en bevisst politikk på både som arbeidsgiver og som leverandør av tjenester til befolkningen.

Gode og trygge ansettelsesforhold er med på å gi bedre tjenester. Gjennom Administrasjonsutvalget har vi målrettet arbeidet for å få bort uønsket deltid. Tromsø ligger godt an, men fortsatt ønsker nesten 40 prosent av de deltidsansatte seg større stilling. Vi vil derfor støtte opp om det arbeidet som er i gang med å fjerne uønsket deltid. På nasjonalt nivå vil SV jobbe for at heltid skal bli en lovfestet rettighet.

Kommunen skal ha nulltolleranse overfor sosial dumping. Kommunen skal i alle anbud gjøre det klart at bare leverandører/ entreprenører som lønner sine ansatte i samsvar med tariff, kan få anbud.

Kommunen skal kreve skatteattest og HMS-erklæring fra alle som leverer varer og tjenester . Vi vil Normalt bør det også stille krav om at leverandør har lærlingordning.

Vikarbruken i Tromsø må ikke føre til dårlige arbeidsvilkår. Tromsø SV går inn for å utnytte ledig kapasitet blant egne ansatte framfor å benytte eksterne vikarer.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

Til kapitlet om kultur, idrett og friluftsliv

Skriv en kommentar

Innholdet er ikke tilgjengelig.
Du må tillate bruk av informasjonskapsler for å se dette innholdet.

Denne nettstaden brukar Akismet for å redusere søppelpost. Lær korleis kommentarane dine vert handsama.

Ved å fortsette å bruke denne sida så aksepterer du bruken av informasjonskapslar. Mer informasjon

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close