Valg til tillitsverv i Tromsø SV

Kjære medlemmer i Tromsø SV!
På årsmøtet til Tromsø SV torsdag 13. januar 2022 er det flere spennende tillitsverv som skal bekles. Vi i valgkomiteen håper du er interessert i å stille til valg til noen av disse vervene:
LokallagsstyreValgperioden for styrevervene (både faste medlemmer og varamedlemmer) er normalt på to år, bortsett fra lokallagsleder som velges for ett år. Styret står for den daglige driften av laget, innkaller til møter og vedtar politikk for laget.


Revisorer
Revisorene har ansvar for å godkjenne regnskapet til Tromsø SV og velges for ett år. Revisorene skal sørge for at regnskapet som legges fram for årsmøtet gir et riktig bilde av lokallagets økonomi. Revisjonsarbeidet foregår vanligvis i begynnelsen av januar hvert år.

​​​​
Nominasjonskomité
Nominasjonsmøtet til kommunevalget i 2023 avholdes høyst sannsynlig i november 2022. Årsmøtet velger selv hvor mange medlemmer nominasjonskomiteen skal ha. Nominasjonskomiteen bør ikke ha medlemmer som selv vil eller blir innstilt til kumulerte plasser på kommunevalglista.


Delegater på fylkesårsmøtet
Utfra nåværende medlemstall ligger Tromsø SV an til å få åtte delegater til fylkesårsmøtet. I tillegg bør det velges minst to varaer. Fylkesårsmøtet avholdes 18. til 20. februar 2022 fysisk i Tromsø.

Vi ønsker innspill på gode kandidater til både styre, nominasjonskomité, revisorer og delegasjonen til fylkesårsmøtet. Ta kontakt med oss senest fredag 3. desember 2021 hvis du er interessert!

Hilsen

Ved å fortsette å bruke denne sida så aksepterer du bruken av informasjonskapslar. Mer informasjon

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close