Dei seks kummulerte kandidatane i 2019

Rapport frå kommunestyret i april

Her er rapporten frå siste kommunestyremøte. Eg beklagar at eg er litt seint ute med denne rapporten, men dokker har sikkert fått med dokker det aller viktigaste gjennom media og facebook. Det var Tromsøs aller første digitale kommunestyremøte og den uvante forma får ta litt av skulda for at vi rakk veldig få av sakene på sakslista.

Arctic Center var den saka som skapte mest problem. Det er ei utfordrande sak. På den eine sida er det snakk om eit alpinanlegg mange har lyst på og potensiale for mange arbeidsplassar. På den andre sida står store og viktige naturverdiar. SV gruppa landa på at omsynet til natur, klima reindrift og friluftsliv måtte vektas høgast i denne saka. Vil du ha meir informasjon om korleis gruppa tenkte rår eg til å lese dette innlegget. Saka var kompleks og tok lang tid, også fordi Ap skulle ha eit to timars gruppemøte midt inne i kommunestyret. Til sjuande og sist vart resultatet at kommunestyret sa nei til reguleringsplanen for hyttelandsbyen på Finnheia.

Men, tru det eller ei det var andre viktige saker som vi rakk å handsame i kommunestyret. Med stort fleirtal sa kommunestyret ja til å sende ein søknad om å doble drivstoffavgifta i Tromsø frå dagens 106 øre per liter til 212 øre per liter. Det vil anslagsvis gje inntekter på 30 millionar i året. 15 millionar skal brukast på trygge skolevegar og 15 millionar skal gå til ny Stakkevollveg.

Denne drivstoffavgifta vil sjølvsagt bli avslutta om det skulle bli ein byvekstavtale. Vi skal ikkje ha både bompengar og drivstoffavgift. Vi har og sagt at vi må ta ei nærmare vurdering av økonomien i etterkant av koronakrisa før den endelege beslutninga om å innføre ei auke i drivstoffavgifta faktisk blir gjennomført.

Utanom den ordinære salslista gjorde kommunestyret viktige vedtak om Moria. Tromsø har no bedt regjeringa om å ta sin del av flyktningane i Morialeiren i Hellas og at Tromsø er villig og har kapasitet til å ta mot flyktningar.

Her er sjølve teksten som kommunestyret vedtok med 34 mot ni stemmer:

EVAKUER BARNA FRA MORIALEIREN NÅ

 Mange tusen barn er i en fortvilet situasjon innestengt i flyktningleirer i Hellas. Barna lever  under forhold som bryter med menneskerettighetene. Alvorlig syke barn står uten medisinsk  hjelp, og mange lider av alvorlig angst og depresjon etter år på flukt. Flere europeiske land har nå sagt seg villig til å hente noen av disse barna ut. Finland, Luxemburg, Frankrike,  Irland, Kroatia, Portugal og Tyskland tar et tydelig humanitært ansvar og skal hente ut barn  fra leirene.  

Også EU-parlamentet har nå bedt om at asylsøkere straks evakueres fra de overfylte leirene i Hellas, av fare for et koronautbrudd. Tromsø kommunestyre stiller seg bak oppfordringene som kommer fra en rekke tidligere ministre, kommunestyrer, helsearbeidere og frivillige organisasjoner om at den norske regjering må bidra til at barnefamilier og enslige mindreårige raskt evakueres fra flyktningleirene i Hellas.     

At Norge henter ut noen av de mindreårige fra leirene står ikke i motsetning til arbeidet med å finne en felles europeisk løsning. Kommunestyret i Tromsø støtter kravet om at Norge raskt bidrar til at barnefamilier og enslige mindreårige evakueres fra flyktningleiren i Moria. Tromsø kommune er beredt til å ta vår del av dette ansvaret.

Maja Lockert frå SV hadde og ein viktig interpellasjon om status for Nordnorsk kunstmuseum og kva rolle kommunen kan ha framover. Du kan lese interpellasjonen her.

Dei som møtte i kommunestyret for SV denne gongen var: Gunhild Johansen, Benjamin Notkevich, Åsne Høgetveit, Abdalla Mohammedali, Maja Lockert, Sigrid Hammer og Pål Julius Skogholt.

Det var alt for denne gongen. Ha ein fin dag!

Mvh

Pål Julius Skogholt

Ved å fortsette å bruke denne sida så aksepterer du bruken av informasjonskapslar. Mer informasjon

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close