Helsehuset

Helsehuset er en viktig del av løsningen!

De siste dagene har det blitt skrevet mye i avisene om de økonomiske utfordringene vi har i kommunen og hvilke tiltak som planlegges satt i verk. Ikke alt har et presisjonsnivå som står seg. Det er også viktig for meg, som blir tillagt mange upresise uttalelser for tiden, å få fram hva som er saken.

Av Gunhild Johansen, leder helse og velferdsutvalget

1. Tilbud og etterspørsel passer ikke

Når avisa iTromsø slår opp på førstesida at «vil ikke vil ta imot hjelp fra private», vet redaksjonen selvsagt at det er en overskrift med smell i.  Problemet er at overskrifta ikke gjenspeiler realitetene. Kommunen har flere ganger presisert at kommunens behov for langtidsplass til skrøpelige eldre ikke kan løses med intensiv rehabiliteringstilbdu som er tilbudet fra de private. I intervju med avisa henviser jeg til at administrasjonen har vurdert tilbudene som ikke aktuell akkurat nå som løsning på kommunens behov. Det blir spekulativt å slå stort opp at vi nekter å ta i mot hjelp.

Det finnes ingen private sykehjemsplasser i Tromsø. Kurbadet og Skibotn er rehabiliteringssentre. Tromsø kommune har bygd opp sitt eget rehabiliteringstilbud på Helsehuset. I tillegg jobber  vi med å styrke hjemmetjenesten slik at mange flere enn tidligere får opptrening og rehabilitering i eget hjem.  Vi inngår ikke langsiktige kontrakter med private leverandører om tjenester vi ikke har behov for, selv om noen tydeligvis mener vi skal gjøre det.

Helga Marie Bjerke fra KrF skriver i avisene at undertegnede av ideologiske grunner ikke vil ta i bruk rehabiliteringsplasser fra private aktører for å gi tilbud til de 25 utskrivningsklare pasientene på UNN. Jeg har aldri uttalt noe slikt. Jeg har sagt at det er mulig det blir billigere å ha pasienter boende på Kurbadet eller i Skibotn enn på sykehuset, men verken Kurbadet eller Skibotn har tilbud som svarer til behovene. Ikke mine behov, Helga Marie Bjerke, men pasientenes.

2. Ingen beboere fra Kvaløysletta sykehjem flyttes til Helsehuset

Både administrativ og politisk ledelse har gitt en klar garanti til beboerne på Kvaløysletta sykehjem om at de skal få plass på ett av de andre sykehjemmene i kommunen i restaureringsperioden. Det har aldri vært vurdert å flytte noen fra Kvaløysletta sykehjem til Helsehuset. At det i perioder oppholder seg pasienter på Helsehuset som venter på langtidsplass på sykehjem etter utskrivelse fra UNN, er noe helt annet. Når avisa iTromsø siterer meg på at vi vil gjøre om deler av Helsehuset til sykehjem for å ta imot beboere fra Kvaløysletta, er det grepet ut av løse lufta. Det har naturlig nok skapt frustrasjon og sinne blant involverte både på Kvaløysletta sykehjem og Helsehuset. For det er ikke sant og det har aldri vært tema.

Helsehuset er i kjeden mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Helsehuset har høyt kvalifisert personale som behandler pasienter som er skrevet ut fra sykehuset, men fortsatt er for syke til å kunne reise hjem. Det har ikke vært en aktuell problemstilling å gjøre om deler av Helsehuset til sykehjem. Det som har vært diskutert er hvordan vi kan øke med 10 korttidsplasser ved Helsehuset i form av dobbeltrom for å styrke kommunens kapasitet til å ivareta de pasientene som er utskrivningsklare fra Helsehuset.

Helsehuset i Tromsø er et forbilde for mange kommuner som ønsker å etablere noe lignende selv. Det er derfor viktig å gi et helt klart signal om at Helsehuset er en del av løsningen på utfordringene vi har. Det er ikke på noen måte en del av problemet.

Foto: Jan Fredrik Frantzen, UNN

Skriv en kommentar

Innholdet er ikke tilgjengelig.
Du må tillate bruk av informasjonskapsler for å se dette innholdet.

Denne nettstaden brukar Akismet for å redusere søppelpost. Lær korleis kommentarane dine vert handsama.

Ved å fortsette å bruke denne sida så aksepterer du bruken av informasjonskapslar. Mer informasjon

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close