KVALØYSLETTA SYKEHJEM

Av ordfører Gunnar Wilhelmsen (Ap) og leder av helse- og velferdsutvalget Gunhild Johansen (SV)

Vi ble møtt av mange engasjerte innbyggere da vi lørdag besøkte Kvaløysletta sykehjem for å fortelle pressa om planene vi har for midlertidig stengning og restaurering av sykehjemmet. Det er helt klart et stort informasjonsbehov, og det skal vi ta på største alvor. Det er også viktig med god involvering av alle ansatte og pårørende gjennom hele prosessen.

Kvaløysletta sykehjem er kommunens eldste. Det ble tatt i bruk i 1981 og bygningsmassen oppfyller ikke de krav som stilles til et moderne sykehjem i dag. Det fysiske arbeidsmiljøet er ikke forsvarlig, noe som gjenspeiles i et til tider urovekkende høyt sykefravær.

Det er laget en tilstandsrapport som beskriver dårlig luftkvalitet, råte i veggene, nedslitte rom og trange bad som hindrer bruk av tekniske hjelpemidler som kunne lette arbeidet til de ansatte. Forfallet beskrives som akselererende på enkelte bygningsdeler og at de bør skiftes ut. Dette er ikke noe vi er stolt av å tilby våre innbyggere.

Til tross for at bygningen er nedslitt og dårlig vedlikeholdt, er Kvaløysletta sykehjem faglig sett et meget veldrevet sykehjem der beboerne blir godt ivaretatt, de pårørende er fornøyde og de ansatte trives. Vi vil berømme innsatsen som gjøres under de svært utfordrende forholdene. Flere aktiviteter er ønsket velkommen inn i hjemmet ut over den vanlige driften. På mange måter er sykehjemmet blitt et bydelssenter for innbyggerne på Kvaløysletta. Det er ikke rart at mange slåss for at det skal bevares!

Og det skal bevares. Men oppgraderingsbehovet akutt. Det er nå bestemt at sykehjemmet skal stenges midlertidig for å oppgraderes til dagens krav. I løpet av første halvår vil inntak stoppes og beboerne overføres til andre sykehjem. Ingen beboere skal miste sykehjemsplassen sin. Vi er fullstendig klar over at det ikke er ideelt å flytte syke mennesker, men det ville også bli en stor belastning å bo på en byggeplass over lang tid.

En arbeidsgruppe bestående av seksjonsleder, lederne av sykehjemmene og de hovedtillitsvalgte anbefalte like før jul å stenge ned hele sykehjemmet i løpet av 2020. Kommunikasjonen er blitt feil ettersom det ikke ble presisert at sykehjemmet blir stengt for å pusses opp. Et nytt Kvaløysletta Bo- og velferdssenter, med sykehjem og omsorgsboliger, ligger inne i kommunens prioriteringsplan for helse- og omsorgsbygg.

Vi blir stadig flere eldre som lever lengre, og behovet for helse- og omsorgsboliger øker år for år. Tromsø kommune har i utgangspunktet stor mangel på omsorgsboliger, både for eldre og andre som har behov for tilrettelagt bolig. Det er en av årsakene til at presset på Helsehuset og kommunens 380 sykehjemsplasser er veldig stort.

Ingen må være i tvil om at vi politikere har innbyggernes beste for øye i alt vi gjør. Noen ganger må vi ta upopulære avgjørelser for å få til noe som er enda bedre. Den faglige vurderingen som er gjort sammen med de tillitsvalgte i denne saken, er vi enige i. Vi skjønner at mange føler at det er vanskelig å forholde seg til en midlertidig stengning. Men vi lover at det som kommer, vil bli mye bedre enn det vi har i dag.

Ved å fortsette å bruke denne sida så aksepterer du bruken av informasjonskapslar. Mer informasjon

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close