Nye kommunestyrerepresentanter

SV fekk 6039 stemmer ved valet i 2019. Ein framgang på 8,1 prosentpoeng til 16% Det var nok til sju mandat og gjer SV til neste største parti i Tromsø.

Desse vart valt inn i kommunestyret

 1. Pål Julius Skogholt
 2. Abdalla Ali Mohammed
 3. Åsne Ø. Høgetveit
 4. Gunhild G. Johansen
 5. Benjamin A. Notkevich
 6. Maja Sandvik Lockert
 7. Torgeir Knag Fylkesnes har søkt permisjon ut stortingsperioden, i melllomtida møter Sigrid B. Hammer som fast representant.

Vararepresentantar

 1. Ingrid Hovda Lien
 2. Marie Hella Lindberg
 3. Frode H. Henriksen
 4. Gerd Bjørhovde
 5. Matias H. Kjerstad
 6. Bi Haavind
 7. Elias Crogh
 8. Birgitte Marie Laksforsmo
 9. Tonje Braaten
Den nye kommunestyregruppa
Den nye kommunestyregruppa