Mer kreativitet og praktisk kunnskap i skolen

Tromsø SV vil gi elevene i Tromsøskolen en time ekstra med praktisk-estetiske fag i uka.

av Ingrid Marie Kielland og Pål Julius Skogholt

Den store satsinga på basisfagene har gitt en nødvendig styrking av teoretiske ferdigheter. Samtidig har dette har ført til mindre tid til fag som gym, mat og helse, sløyd og musikk. Det er viktig for oss at skolen bidrar til fysisk fostring, til kreativitet og til å skape med hendene.

SVs ordførerkandidat i Tromsø vil gi elevene mer gym, kunt oh håndverk i skolen.
SVs ordførerkandidat i Tromsø vil gi elevene mer gym, kunt og håndverk i skolen.

Derfor vil vi gi elevene en time mer i uka med disse fagene. På barnas kommunestyremøte i april var det mange elever som etterlyste flere timer i blant annet sløyd og tekstilforming.

Ungene ønsket seg også tettere læreroppfølging i disse fagene. Som elevene fra Hamna sa det: Det kan være vanskelig å lære å strikke når det er bare en lærer på 20 elever. SV mener at vi i skolen må utvikle hele mennesket.

En ekstra time i uka løser på ingen måte alle utfordringene i skolen i Tromsø. Men det vil gi skolen mulighet til å prioritere de praktisk-estetiske fagene som er viktigst på hver skole og på hvert klassetrinn. Hvordan Tromsøtimen skal organiseres bør bestemmes lokalt på skolen og på hvert klassetrinn.

Noen skoler vil kanskje gi en time ekstra svømming i uka, noen vil satse på sløyd og dans, andre vil bruke dette for å kunne dele opp grupper og gi bedre undervisning i disse fagene.

Det er viktig å understreke at styrkinga av de praktiske og estetiske fagene ikke skal komme i stedet for de teoretiske fagene men i tillegg. Gjennom fag som mat og helse eller forming får eleven mulighet til å ta i bruk ferdigheter fra de teoretiske fagene på en mer konkret og håndfast måte. Ved å regne ut nye mengdemål til en oppskrift eller måle opp materialer til en fuglekasse demonstrerer man kunnskap i praksis. Praktiske og estetiske fag viser at kunnskap skal brukes, ikke bare testes.

Dermed får man også et godt svar på det evige spørsmålet om ”hvorfor trenger jeg å lære dette?”

Praktiske og estetiske fag er en viktig del av en helhetlig utdanning. Dekan ved musikkutdanninga i Tromsø, Hilde Synnøve Blix, understreket betydning av estetiske og praktiske fag i en kronikk i 2012. Hun viste til at disse fagene er med på å utvikle ferdigheter som elevene vil komme til å trenge i voksenlivet, som nysgjerrighet, mental smidighet og evne til å uttrykke seg muntlig og skriftlig.

Anne Eriksen på UiT viser til Unescoprosjektet Wowfaktoren som på grunnlag av undersøkelser i 35 land slår fast at kunstfagundervisning øker elevenes evne til samarbeid, respekt, ansvarlighet og toleranse.

SV er enige med Tromsø-forskerne. Vi trur kunstfag, matfag, håndverksfag og kroppsøving er med på å utvikle hele mennesket. Derfor foreslår vi Tromsøtimen. I likhet med elevene fra Hamna skole mener vi også at mer tid til disse fagene vil være med på å gi et godt læringsmiljø på skolen.

Tromsøtimen er gjennomførbar. Det vil koste i overkant av 21 millioner å gjennomføre for 1-10 trinn i økte lærerlønninger. I tillegg kommer det noe driftsutgifter. Denne satsinga vil medføre flere lærere på skolen, en mer spennende skoledag og elever som i større grad får tatt i bruk hele seg. Tromsøtimen er en del av SVs visjon for en sekstimers heldagsskole med mer tid til lærerassisterte skolelekser, fysisk aktivitet, praktisk-estetiske fag og skolemat.

Ved å fortsette å bruke denne sida så aksepterer du bruken av informasjonskapslar. Mer informasjon

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close