En grønn næringslivssatsing for Tromsø

Framtida kommer. Hva skal vi leve av om 30 år?

Av Ingrid M Kielland, ordførerkandidat Tromsø SVimk

Olje er dinosaurer på boks

Vi vet at 2/3 av verdens kjente reserver av fossile brennstoff må bli liggende i jorda for å kunne begrense klimaendringene til 2 grader. I en slik virkelighet må vi erkjenne at petroleum ikke er en del av framtida i Nord-Norge. Å satse offentlige penger på å tilrettelegge for olje og gass er en uansvarlig gambling med både penger og miljø. Heldigvis er Tromsø mindre oljeavhengig enn mange andre kommuner, og vi blir derfor i mindre grad rammet av de nedskjæringene som nå skjer i oljebransjen. Framtida ligger i de fornybare ressursene: Havet,naturen og hodene våre:

Byen skal lukte fisk!

Tromsø er i ferd med å bli landets største fiskerihavn. I fjor ble det landet fisk for 2,6 mrd kroner i Tromsø, bare så vidt slått av Ålesunds 2,7 mrd kr. Samtidig skapes det langt færre verdier per aktive fisker i Tromsø enn i for eksempel Austevoll kommune. Vi må sørge for at den fisken som transporteres gjennom Tromsø får større ringvirkninger i byen. Kystens hus er en viktig start, men det må gjøres mer på kvalitet, produktutvikling og synliggjøring. Fiskeribyen Tromsø skal også lukte fisk.

Særegenhet er attraktivt

Reiseliv er en vekstnæring, og veksten er størst i nord. Tromsø har en fantastisk natur og en særegen bykultur preget av åpenhet mot verden. Vi må sikre en bærekraftig og lokalt forankret reiselivsnæring i Tromsø, der vi selv har hånd om produktutvikling og verdiskaping. Og vi må sørge for å ta vare på egenarten vår ved å bevare gamlebyen Skansen. Ved å tørre å være oss selv og vise fram noe som er unikt og annerledes vil sentrum kunne være attraktivt både for turister og for fastboende.

Sats på hjernekraft

Tromsø har et stort kunnskapsmiljø knyttet til blant annet Universitetet, Framsenteret, forskningsinstituttene og Holt. Her finnes det kompetanse og unik kunnskap på felt som IKT og telemedisin, biomarine næringer, arktisk landbruk og romteknologi. Utfordringa for framtida er å sørge for at kunnskapsutviklinga får fortsette og at kunnskapen kan tas i bruk for å skape nye tjenester, nye produkter og nye bedrifter. Kommunen bør bidra ved å skape møteplasser og koblinger. SV har også foreslått et grønt næringsfond som kan gi såkorn til nye miljøvennlige kunnskapsbedrifter i Tromsø.

Grønn næringsutvikling på skinner

Vi trenger raskere og mer miljøvennlige måter å frakte både fisk og turister til og fra Tromsø på. SV har ikke gitt opp kampen for Nord-Norgebanen. Tvert i mot mener vi at tida nå er inne for å tenke nytt i forhold til hva slags transportsystem vi trenger for framtida. Et grønt skifte er på vei, både i næringslivet og i internasjonale transportsystemer. Tromsø må melde seg på, og utnytte våre fortrinn og det vi er gode til på best mulig måte. Da kan vi ikke kaste bort tid og krefter på å jage etter en petroleumsnæring som er i ferd med å grave sin egen grav. La oss i stedet gå forlengs inn i framtida.

Ved å fortsette å bruke denne sida så aksepterer du bruken av informasjonskapslar. Mer informasjon

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close