Vår drøm: Tromsø skal bli en nærby

Ingrid Kielland
Ingrid Kielland er SVs ordførerkandidat i Tromsø
Foto: Marius Nyheim Kristoffersen

SV vil at Tromsø skal utvikle seg til en nærby, der flest mulig skal kunne bo, jobbe, handle, gå på skole og i barnehage uten å være avhengig av bil for å komme seg fram.

Vi kan ikke fortsette å bygge bydeler der vanlige familier er avhengige av to biler for å få hverdagslogistikken til å gå rundt.

Tromsø vokser. Det er fint å bli flere, men vekst kan også skape pressproblemer som kø, økt luftforurensing, lang reisevei, høye boligpriser og tap av friområder. Hvordan kan vi sikre at Tromsøs fremtidige vekst ikke skal gå på bekostning av luft- og livskvaliteten for oss som skal bo her?

SV vil at Tromsø skal utvikle seg til en nærby, der flest mulig skal kunne bo, jobbe, handle, gå på skole og i barnehage uten å være avhengig av bil for å komme seg fram. Vi kan ikke fortsette å bygge bydeler der vanlige familier er avhengige av to biler for å få hverdagslogistikken til å gå rundt. Det er heldigvis enighet blant de fleste, også i forslaget til ny arealplan, om at vi må redusere transportbehovet. SV har i vårt kommunevalgprogram flere gode tiltak som vil bidra til å sette dette ut i praksis.

Kortreiste barn

SV mener at det er viktig at barn og ungdom skal få tilbud om barnehage, skole og fritidsaktiviteter nært der de bor. Vi vil ha kortreiste barn, og derfor vil vi verne nærskoleprinsippet og utvide dette til barnehagesektoren sånn at alle barn skal kunne gå i en nærbarnehage. Det er ikke noen god løsning verken for ungene, foreldrene eller miljøet at barn må kjøres lange avstander hver morgen og ettermiddag.

Buss og sykkel på plass først

Vi må tørre å prioritere sykkel og buss tydeligere. SV vil stille krav om at gode kollektivløsninger og gang- og sykkelstier må være på plass FØR folk flytter inn i nye boligfelt og etablerer bilbaserte vaner. En av grunnene til køproblemene på Kvaløya er at man bygde ut sør for Storelva og på Strand uten å ha kollektivløsningene på plass først. Mange endte opp som tobils-familier før bybussen ble forlenget til Eidkjosen.

Vern friområder og snarveier

Vi må bygge tettere, og vi må gjerne bygge i høyden, så lenge det gjøres på en måte som tar hensyn til naboene. Men en tett by skal fortsatt være en god by å bo i. Vi må ha friområder og grønne lunger som folk kan leke, slappe av og trene i. Det er en av grunnene til at vi ikke vil bygge boliger på Holt. Både matforskninga som foregår der og den verdifulle matjorda er for viktige til det, og vi har andre arealer tilgjengelig. Det er også viktig å bevare lysløypa og Tromsømarka som en grønn gjennomfartsåre. SV vil verne etablerte snarveier mot gjenbygging. Det skal være enklere å komme seg fram med ski, sykkel og til fots enn med bil.

Bolig til alle

Tromsø skal være en by der alle kan bo trygt og godt. Det holder ikke bare å satse på markedet slik som Byrådets boligplan gjør, kommunen må også selv bygge langt flere boliger, og da særlig utleieboliger for de som er nye på boligmarkedet. SV vil omgjøre kommunens eiendomsselskap Arnestedet til et boligbyggeselskap som har til hovedmål å bygge flere boliger, ikke tjene penger på eiendomsspekulasjon. Prisutviklinga kan ikke fortsette som i dag, da blir det for dyrt for ungdom og stadig flere andre grupper å bo her. Et offentlig eid boligselskap kan også bidra til å realisere målet om en grønn og innbyggervennlig nærby.

Ved å fortsette å bruke denne sida så aksepterer du bruken av informasjonskapslar. Mer informasjon

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close