Holt er helt avgjørende for nordnorsk landbruk

SV har levert en interpellasjon til kommunestyret neste uke mot forslaget om å legge ned Forsøksgården på Holt. Dette er en svært viktig sak. Framtida til Nord-Norges landbruk står på spill. Den planlagte sentraliseringen av fag- og forskningesmiljøer fra Tromsø til Ås må stoppes. Tromsø kommune må engasjere seg i dette spørsmålet før det er for sent.

Gunhild Johansen og Tromsø SV tar kampen for Holt.
Gunhild Johansen og Tromsø SV tar kampen for Holt.

Planene om å avvikle den eneste teststasjonen som er igjen i Nord-Norge for engvekster, lanseres uten at det foreligger noe alternativ. Dette til tross for at nordnorsk landbruk er helt avhengig av at det foregår et kontinuerlig forskningsarbeid på framtidig plantematerialer og matproduksjon som er tilpasset vårt nordlige klima. Det er veldig dramatisk.

Arealene på Holt har den nødvendige kvalitet og beliggenhet til å representere landbruket i nord. En irreversibel nedbygging av forskningsfasiliteter, samsvarer dårlig med globale klimautfordringer og sannsynlig økt behov for matproduksjon i nordlige områder. Det er også i strid med vedtatt arealpolitikk å legge den beste matjorda ut til boligbygging.

Holt har i dag en unik kombinasjon av laboratorie- og feltstudier, blant annet i samarbeid med klimalaboratoriet ved UiT – Norges Arktiske Universitet. Planene om nedlegging omfatter også Veterinærinstituttets avdeling i Tromsø som etter planen skulle flytte til Holt. Det er altså flere fagmiljøer som blir berørt dersom Holt skulle bli lagt ned.

På spørsmål i Stortinget fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) og Tove Karoline Knutsen (AP) da det i fjor var snakk om å legge ned Veterinærinstituttets avd. i Tromsø, svarte landbruksminister Sylvi Listhaug (Frp) slik: «Regjeringa vil styrke utdanning og forskning i Nord-Norge med Tromsø som et senter. Veterinærinstituttet må derfor legge til rette for å styrke sin forskning i Nord-Norge ved å videreutvikle samarbeidet med landbruks- og matinstituttene og andre forsknings- og fagmiljøer i landsdelen. Tilstedeværelse i Tromsø, for eksempel samlokalisert med Bioforsk, vil være viktig i denne sammenheng». Forslaget fra styret i Bioforsk om å avvikle driften i Tromsø er altså tilsynelatende ikke forankret i departementet.

I tillegg til forskningen er Holt  et viktig opplevelsessenter for barn og unge. Mange har fått sitt første møte med matproduksjon og dyrehold gjennom 4H Læringstun sine aktiviteter. Denne virksomheten har vært støttet av Tromsø kommune i en årrekke og representerer et stort trivselselement for byens befolkning.

SV vil oppfordre Tromsø kommune, UiT, Troms Fylkeskommune, Troms Bonde- og småbrukerlag og andre om å be interimsstyret for det nye instituttet for bioøkonomi (NIBIO) – og til slutt Landbruks- og matdepartementet om at forskningsstasjonen på Holt opprettholdes og sikres videre drift.

Skriv en kommentar

Innholdet er ikke tilgjengelig.
Du må tillate bruk av informasjonskapsler for å se dette innholdet.

Denne nettstaden brukar Akismet for å redusere søppelpost. Lær korleis kommentarane dine vert handsama.

Ved å fortsette å bruke denne sida så aksepterer du bruken av informasjonskapslar. Mer informasjon

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close