Tromsø som skatteparadisfri sone

Norge mister skatteinntekter på 7,5 milliarder kr fordi multinasjonale selskaper sender penger til skatteparadis. I Oslo drives alle de kommersielle sykehjemmene av selskaper som har forbindelser til skatteparadis. De regnskapsfører underskudd i Norge, samtidig som de overfører store verdier til eierselskapene. Dette er problematisk både av økonomiske og etiske grunner.

Ifølge Økokrim brukes skatteparadis – i tillegg til skatteunndragelse, hvitvasking og korrupsjon – også til terrorvirksomhet, narkotikahandel og menneskehandel. Som lokalpolitiker synes jeg det er frustrerende å bli møtt med at dette er noe vi ikke kan gjøre noe med. Jeg foreslår derfor at kommunestyret i Tromsø kommune skal erklære seg som skatteparadisfri sone.

Lokalt engasjement avgjørende
Skatteparadisenes totale lukkethet og anonymitet for sine kunder gjør arbeidet med å utvikle effektive nasjonale og internasjonale regler for å bekjempe dem vanskelig. Vi husker at Eva Joly allerede i 2002 fikk i oppdrag fra justisminister Einar Dørum (V) å lage en rapport om hvordan bekjempe økonomisk kriminalitet i Norge. I 2006 erklærte Finansdepartementet krig mot skatteparadis, og i 2009 kom Kapitalfluktutvalget med sin rapport. Regjeringa arbeider med å bygge allianser med andre land og institusjoner som ser behovet for et internasjonalt rammeregelverk. Men vi kan også gjøre noe her i Tromsø. Lokale aksjoner i andre land har vist seg å gi de beste resultater.

Skatteparadis årsak til fattigdom
Skatteparadisene er en viktig årsak til finanskrisa som skaper fattigdom og økende forskjeller i verden. Førstestatsadvokat Morten Eriksen i Økokrim hevder at ingen andre kommersielle internasjonale strukturer forårsaker så store skadevirkninger på verdensøkonomien som skatteparadisene. Anslagsvis 1/3 av verdens bruttoproduksjon holdes av selskap med forbindelse til skatteparadis! På de britiske Jomfruøyene med 19 000 innbyggere er det registrert 830 000 selskaper. Men eierne er ikke nødvendigvis så mange. 60 % av verdenshandelen er internhandel datterselskaper imellom som gjør det vanskelig å spore verdiene. På Cayman Island huser ett lite kontorbygg 18 000 firmaer, noe som fikk president Obama til å uttale at enten må det være verdens største bygning eller verdens største skattebedrageri!

Kirkens Nødhjelp sier i sin kampanje mot skatteparadis at utviklingsland årlig taper ca. 900 mrd kroner i skatteinntekter fordi store mengder penger ulovlig føres til skatteparadis. Verdien av arbeidskrafta til arbeidstakere i fattige land, kommer ikke innbyggerne til gode i form av skattepenger som kunne gått til samfunnsbygging som skole, helsetjenester og infrastruktur. Systemet avler korrupsjon blant politikere og svake demokratiske institusjoner fører til at en dårlig samfunnsstruktur ikke bare blir opprettholdt, men også forverret. På den måten bidrar skatteparadisene til å hindre den fattige del av verden i å komme seg ut av fattigdommen.

En familiehemmelighet!
I et intervju i Utveier nr. 2/12 sier Eva Joly at det er grusomt å høre hvorfor kampen mot skatteparadis er så vanskelig å få til. “Det er en familiehemmelighet. Systemet er laget for å berike de få. Ettersom de få sitter i ledende stillinger, så er det veldig mye dobbelttunge og hykleri ute og går. Du ser hva en forhenværende politiker gjør når han ikke lenger er politiker. Da blir han bestyrer av hedgefonds, og går inn i finansverdenen. Den listen er veldig lang og innbefatter både Tony Blair og Koffi Annan…” Verdens mektigste menn har altså egeninteresse av at strukturene opprettholdes. Hemmeligholdet gjør det vanskelig å få informasjon. Mange gir derfor opp og hevder det er umulig å få bukt med denne kriminaliteten. Men det er mulig!

Vi kan bidra
Bedrifter som samfunnsbevisst betaler sin skatt og av den grunn får problemer med å konkurrere med de som ikke gjør det, kan bidra. Kommuner og offentlige virksomheter som ikke vil handle med selskaper som ikke er åpne på om de betaler skatt, kan erklære seg som skatteparadisfrie soner. I Norge er Ulstein kommune først ute. Helsingfors er skatteparadisfri sone og i Sverige og Frankrike har flere kommuner gjort vedtak. Også enkeltpersoner kan påvirke. I Frankrike skriver kundene til bankene sine og ber om informasjon om tilknytning til skatteparadis. Krav og spørsmål blir samkjørt av organisasjoner som slåss mot skatteparadis og dette har skapt en offentlig nysgjerrighet som bankene ikke lenger kan overse. I Paris-regionen inngår regionale myndigheter ikke kontrakter med noen bank som har filialer i skatteparadis. Stopp Skatteparadis-kampanjen i Frankrike har pågått siden 2009 og kan vise til gode resultater.

Tromsø kommune behøver ikke å være dårligere enn kommunene i Frankrike og Sverige. Vi kan være med å gjøre en forskjell. Vi kan erklære oss som skatteparadisfri sone og ta et aktivt standpunkt mot denne omfattende kriminelle virksomheten som plyndrer fattige land og hindrer dem i å utvikle velferd for sine innbyggere, og som undergraver vår egen skattebaserte velferdsstat. Det handler om bevisstgjøring om et system som tillater at noen gjør seg ufattelig rike på bekostning av alle oss andre.

Gunhild Glosemeyer Johansen

i GUNHILDs BLOGG FOR ET VARMT OG INKLUDERENDE TROMSØ

Fs_13_fc_0262e5_t_5333452

Ved å fortsette å bruke denne sida så aksepterer du bruken av informasjonskapslar. Mer informasjon

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close