Byrådets blancofullmakt til å konkurranseutsette – kan det være lovlig?

APPELL PÅ RÅDHUSTRAPPA 19. JUNI 2012

Dagen i dag er en skjebnedag for innbyggerne og alle ansatte i Tromsø kommune.

I dag avgjøres det om byrådet skal få blancofullmakt til å konkurranseutsette alle deler av kommunen. Dette er dramatisk. Høyresida vil gjøre hele kommunen om til et kvasimarked for private kapitalinteresser. De selskapene som opererer på det norske velferdsmarkedet i dag, er i økende grad eid av finansielle investorer og er oftest registrert i skatteparadis. I Oslo der de har fått holde på i noen år, har de skviset alle lokale og ideelle organisasjoner ut av markedet. Det er denne typen kapitalinteressene som nå blir invitert til å inngå kontrakt på at de kan foreta ran av skattepengene våre her i Tromsø.

SV tror ikke det høyresida kommer til å vedta inne i kommunestyresalen er lovlig. Vi nekter å tro at det er lov i demokratiet Norge å vedta at kommunestyret ikke skal få behandle planer om konkurranseutsetting. Vi nekter å tro at det er lov å gi byrådet så store fullmakter at vi som folkevalgte blir parkert på utsida når de største omleggingene av kommunens drift noensinne skal avgjøres. Vi nekter å tro at det er lov å hindre kommunestyret innsyn og kontroll med hvordan kommunens ressurser blir brukt.

Konkurranseutsetting og privatisering ble kraftig underkommunisert av høyresida i valgkampen. Det er nemlig ingen vinnersak å undergrave velferdsstaten. Derfor skal vi ikke undres over at de helst vil gjennomføre politikken sin uten at noen skal blande seg forstyrrende inn. Men det må ikke skje! Vi skal sørge for at alt de gjør bli highlighted hele tida!

Byrådet liker å sammenligne seg med ei regjeringa, og der kommunestyret er stortinget. I går hadde vi besøk av flere stortingsrepresentanter på det store folkemøtet på Rica. Både Ap og SV ga klar beskjed: om den norske regjeringa hadde bedt om tilsvarende fullmakter til å sette komiteene og stortinget ut av spill som det byrådet innstiller på her i Tromsø, hadde det vært det samme som å be om å få avløsning! Jeg vil derfor appellere også til H, V og Frp om å vise demokratisk sinnelag og ikke stemme for forslaget fra byrådet!

Når anbudsdokumentene skal utformes, må dere i fagbevegelsen sørge for at krav om like lønns-, pensjons- og arbeidsvilkår blir tatt inn. Da kan omfanget og skadevirkningene av kommersielle tjenesteleverandører begrenses. Fagbevegelsens styrke er med andre ord helt avgjørende for det som videre skal skje. Dere må stå på hele veien!

Alliansen vi nå har etablert mellom partiene på venstresida og fagbevegelsen kommer til å bli den viktigste alliansen i Tromsø i tida som kommer!

Gunhild Glosemeyer Johansen

i GUNHILDs BLOGG FOR ET VARMT OG INKLUDERENDE TROMSØ

Fs_13_fc_0262e5_t_4934417

Ved å fortsette å bruke denne sida så aksepterer du bruken av informasjonskapslar. Mer informasjon

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close