Apell på LO-arrangementet på Torget lørdag 3. september

Kjære fagforeningskamerater, kjære alle sammen

22. juli ble vi smertelig klar over at ikke alle i dette samfunnet støtter opp om de verdiene som det norske samfunnet er bygd opp om: Demokrati, åpenhet, likeverd, inkludering, religionsfrihet og likestilling.
Lærdommen vi må ta av den forferdelige terroraksjonen, er at vi må hegne om våre verdier enda mer enn før. Vi må si ifra når disse verdiene angripes og vi må arbeide for å fjerne grobunnen for intoleranse og fremmedfrykt.
I SV har vi et slagord: Ulike mennesker – like muligheter. Det passer godt her i Tromsø hvor vi er et samfunn med tromsøværinger fra 140 forskjellige nasjoner. Vi er ulike. Sammen skaper vi et flerkulturelt og spennende samfunn. I dette samfunnet skal alle ha samme muligheter til å skape seg et godt liv, til å delta i samfunnsutviklinga og til å bidra. Jeg har de siste fire årene vært leder av Internasjonalt utvalg, og jeg er stolt av det internasjonale Tromsø. Vi har en fantastisk flerkulturell ressurs og den preger byen vår på en fantastisk flott måte. Dette må vi hegne om!
Svaret på hvordan vi skaper mer demokrati og mer åpenhet er ikke å innføre parlamentarisme i Tromsø! Demokrati er å dele makt, ikke innskrenke den på færre hender. Mer åpenhet er ikke forenlig med å flytte beslutningstakingen inn bak lukkede dører. SV går i mot å innføre parlamentarisme i Tromsø. Vi vil videreutvikle den modellen vi har i dag og heller gjøre den enda mer demokratisk.
En av de viktigste arenaene for integrering er arbeidslivet. SV går i år til valg på en Arbeidsgivergaranti. Vi er bevisst vår oppgave som ansvarlige for kommunens overordna arbeidsgiverpolitikk. Derfor har vi utforma noen viktige områder som vi vil prioritere høyt. Først og fremst vil vi skape et enda mer inkluderende arbeidsliv – i nært samarbeid med fagbevegelsen.
I Tromsø står kampen i årets valg mellom oss rødgrønne som ser fagbevegelsen som en ressurs og samarbeidspartner, og på den andre sida den borgerlige alliansen som ser fagbevegelsen som et problem som man skal gå til krig mot for å svekke:
– Dere har valget mellom et fortsatt rødgrønt styre som vil ha en sterk offentlig sektor der kommunale tjenester skal drives i kommunal regi – eller en borgerlig alliansen som vil selge ut, privatisere og konkurranseutsette.
– På den ene siden oss som vil ha hele faste stillinger og fjerne kommunens bruk av vikarbyråer, og på den annen side de som vil endre Arbeidsmiljøloven for å gjøre uverdige og ulovlige arbeidsforhold lovlige.
SV garanterer at vi skal slåss mot alle forsøk på sosial dumping. Vi skal ikke ha konkurranseutsetting som innebærer en skvising av de ansattes lønns- og pensjonsforhold.
– Vi vil ikke at ansatte skal tvinges til å jobbe 84 timer i uka. Verken med eller uten overtidsbetaling.
– Vi vil ikke ha det slik at folk trues med oppsigelse dersom de sier fra om uverdige og ulovlige forhold på arbeidsplassen.
Tromsø kommune er en stor arbeidsplass og dersom kommunen skal vinne kampen om arbeidskrafta i konkurranse med et næringsliv som sier de trenger 2500 nye arbeidstakere innen 5-10 år, må kommunen kunne konkurrere både på kvalitet og på lønn. SV vil lovfeste retten til heltidsstilling og vi vil satse på etter- og videreutdanning for de ansatte.
– SV vil øke bemanningen på sykehjemmene. En verdig eldreomsorg handler også om å kunne ha tid til å snakke med beboerne, ikke bare sørge for at de har mat og stell.
– Ikke mer enn 15 elever pr lærer. Vi mener også det er riktig å redusere antall elever pr lærer – altså øke lærertettheten, spesielt i de første trinnene på skolen. Vi går også imot fritt skolevalg som vil føre til et A og et B-lag av skoler.

De færreste politikere sier at de går inn i politikken for å bli arbeidsgivere. Jeg gjorde det for 4 år siden og jeg gjør det igjen i år: Å legge til rette for en god arbeidsgiverpolitikk for kommunens ansatte er en av de viktigte oppgavene for en politiker. Fordi fornøyde ansatte gjør en bedre jobb for innbyggerne!
Hvis du vil at SVs arbeidsgivergaranti skal bli vedtatt i Tromsø kommune, må du stemme på SV!

Takk for oppmerksomheten!

Gunhild Glosemeyer Johansen

i GUNHILDs BLOGG FOR ET VARMT OG INKLUDERENDE TROMSØ

Fs_13_fc_0262e5_t_3650254

Ved å fortsette å bruke denne sida så aksepterer du bruken av informasjonskapslar. Mer informasjon

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close