Om parlamentarisme

Rødt i Tromsø vil ikke delta i en eventuell byregjering i Tromsø etter valget og spør i et leserinnlegg hva SV kommer til å gjøre hvis parlamentarisme blir vedtatt.

Tromsø SV har stoppet innføring av parlamentarisme to ganger tidligere og vi vil gjøre i det igjen. Parlamentarisme sentraliserer mye makt til få personer. Frikjøp av politikere og mange rådgivere vil koste folket dyrt. Avgjørelsene tas i lukkede rom og demokratiet svekkes. For oss veier disse sidene tyngre enn de positive sidene ved parlamentarisme. Dette er også våre erfaringer fra fylkeskommunen som allerede har innført systemet.

Vår kontrakt med velgerne går først og fremst ut på at vi vil bruke den styrken vi får ved valget til å realisere valgprogrammet vårt i størst mulig grad. Vi får utvilsomt mer SV-stempel på avgjørelsene ved å sitte ved makta enn å være i opposisjon. I motsetning til Rødt har vi ikke som prinsipp at vi ikke vil gå inn i en byregjering. I likhet med Rødt vil vi ikke ha en byregjering sammensatt av H, V og Frp. Da må vi se hva alternativene er.

Det mandat og den forhandlingsstyrke velgerne gir oss 12. september vil altså være utslagsgivende for hvordan SV vil forholde seg til å gå inn i en eventuell byregjering. Det handler om hvordan vi best kan jobbe for et varmt, inkluderende Tromsø med solidaritet for folk flest som vårt politiske prosjekt.

Gunhild Glosemeyer Johansen

i GUNHILDs BLOGG FOR ET VARMT OG INKLUDERENDE TROMSØ

Fs_13_fc_0262e5_t_3611552

Ved å fortsette å bruke denne sida så aksepterer du bruken av informasjonskapslar. Mer informasjon

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close