Alle har rett til bolig – også folk med psykiske helseplager

Dette innlegget er publisert i iTromsø 27.8.11:

Mange mennesker med psykiske lidelser sliter tungt på boligmarkedet i Tromsø. Kommunens boligsosiale handlingsplan beskriver et stort behov og nevner spesielt behov for et skjermet botilbud for unge kvinner med psykisk lidelse samt unge med både psykisk lidelse og rusproblematikk. Som gatejurist Anja Støback Bjørsvik skriver i Nordlys torsdag, er det sannsynligvis store mørketall her. Det haster med å få tilbudet opp. Fontenehuset i Tromsø er har startet en spennende prosess som kan bidra til å avhjelpe situasjonen noe.
Fontenehuset i Tromsø er en del av en verdensomspennende organisering som startet i New York for over 60 år siden. Hjemløse med psykiske problemer fikk en stor eiendom av kommunen. I bakgården ruver en flott fontene – derav navnet. Det medlemsdrevne huset fikk raskt anerkjennelse for sine usedvanlig gode resultater, og det er nå etablert 334 fontenehusstiftelser spredt over hele verden, hvorav 8 i Norge. Å hjelpe medlemmene som trenger det med et egnet sted å bo er en del av konseptet for fontenehusene. Personer med psykiske lidelser topper listene over bostedsløse og personer med lite egnet bolig.
Fontenehuset i Tromsø har i løpet av de vel 3 årene det har vært drevet, fått mer enn 50 medlemmer og potensialet på kort sikt er det dobbelte. Huset er organisert som en arbeidsplass som er åpent fra 0800 til 1530 i tillegg til at man har mange og varierte fritidstilbud for de som ønsker å benytte seg av det. I samarbeid med de øvrige fontenehusene i landet er vi i startfasen med et arbeid som skal gi de medlemmene som trenger det, et bedre botilbud. Vi ønsker å etablere selvstendige boliger med fellesareal og tjenester.
En fin dag på jobben – og hva så?
Både arbeidstilbudet og fritidstilbudet på Fontenehuset er viktig for at den enkelte skal lykkes med å komme dit de vil, enten det dreier seg om skole eller arbeid. Et skikkelig sted å bo er helt avgjørende for hvor vellykket rehabiliteringen og dagliglivets rutiner kan bli.
I Tromsø har vi i første omgang beregnet behovet til 6 leiligheter.
Konseptet kan fort bli en vinn-vinn-situasjon. Det handler om å støtte opp om mennesker som gjennom arbeidsfellesskapet i Fontenehuset selv tar ansvar for å komme seg videre i livet. Et godt sted å bo er viktig for at denne rehabiliteringsprosessen skal bli vellykket.

Gunhild Glosemeyer Johansen

i GUNHILDs BLOGG FOR ET VARMT OG INKLUDERENDE TROMSØ

Fs_13_fc_0262e5_t_3617985

Ved å fortsette å bruke denne sida så aksepterer du bruken av informasjonskapslar. Mer informasjon

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close