Oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja

Appell 18.2.2011 på Stortorget i Tromsø

I dag demonstrerer vi sammen med tusenvis av andre i byer og tettsteder – fra Kirkenes i nordøst og hele kysten rundt til Svinesund i Sverige!

Budskapet er enkelt og det er klart – vi vil ha et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja!

Mottakerne av dette klare budskapet er politikerne som snart skal avgjøre den viktigste saken for hele Nord-Norge i dette tiåret. Og her er det Arbeiderpartiet som sitter med nøkkelen. Det er derfor oppløftende at de siste meningsmålingene viser at det er flertall mot oljeboring utenfor kysten av Lofoten, Vesterålen og Senja blant de som stemmer på de tre regjeringspartiene. Arbeiderpartiet må høre på sine velgere og stemme mot konsekvensutredning!

Politikerne skal ikke være i tvil om hva flertallet av befolkningen i Nord-Norge mener. Til tross for hva oljelobbyen sier, – et klart flertall av de som har bestemt seg – og det er mange – er for et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja.

Da SV-leder Kristin Halvorsen var i Tromsø forrige lørdag på årsmøtet til Troms SV, hadde hun med seg flere kilo med dokumenter. Bunken besto av forskningsrapportene som er laget som faglig grunnlag for forvaltningsplanen for Lofoten, Vesterålen og Senja. Rapportene inneholder alt vi trenger å vite for å bestemme oss. De som sier at de trenger mer kunnskap, har enten ikke lest rapportene, eller de har lest dem og liker ikke det de har fått. De klamrer seg til håpet om at det kan komme en rapport som støtter deres syn om at oljeaktivitet i disse havområdene ikke er til skade for fisken, at den ikke er til fortrengning av fiskeriene, at det finnes store oljereserver der ute og at oljeboring ikke innebærer noen risiko for miljøet.

Vi i SV er ikke i mot å framskaffe mer ny kunnskap! Alt som hittil har kommet fram har støttet opp om vårt syn! Enda flere rapporter vil bare styrke oss i vår argumentasjon! Men vi mener ærlig talt at det er unødvendig. Vi har allerede brukt en halv milliard kroner på å framskaffe den bunken Kristin bar på. Kristin skal alltids klare å bære på mer papir. For den børen er ikke tung å bære i det hele tatt!

Den nyeste rapporten MD la fram like før jul viser at oljevirksomhet vil fortrenge kystfiskeflåten til fordel for den havgående trålflåten. En slik omstrukturering av fiskeflåten vil få store konsekvenser i form av omfordeling av kvoter mellom regioner. I all omstrukturering som har skjedd hittil, har nordnorske interesser blitt skviset ut. En ytterligere nedlegging av kystfiskeflåten vil bety slutten for mange flere lokalsamfunn i Nord-Norge.

Dette må vi slåss mot! Vi kan ikke ødelegge den viktigste ressursen vi har levd av i tusenvis av år bare for et kortvarig oljeeventyr som tilsvarer ett års oljevirksomhet i Nordsjøen før det er definitivt slutt. Det kan vi bare ikke tillate skal skje!

Lofoten, Vesterålen og Senja er antakelig det vakreste kystlandskapet som finnes. I en verden der naturen ødelegges dag for dag for å tilfredsstille kortsiktige profitthensyn, er våre fjord-, fjell og kystlandskap gull verd.

Her finnes verdier på mange plan – naturen er en fantastisk verdi i seg selv. Den betyr utrolig mye for friluftslivet. For folkehelsa. For turistnæringa. Og ikke minst – ny forskning gir nye muligheter. Det biologiske mangfoldet til havs er lite utforsket. Vi har en nasjonal strategi for marin bioprospektering. Strategien legger til rette for bedre utnyttelse av våre havressurser som en kilde til ny og bærekraftig verdiskapning.

Det er den veien vi må gå! Det er her mulighetene for framtidas verdiskapning finnes!

For det er her fokus må være – fornybare verdier og bærekraft!
Fossile energikilder er ikke fornybare.
De er ikke bærekraftige.
Oljeutvinning er fortidas løsninger.
Det er klimaødeleggende.
Det er å utsette vår viktigste ressurs gjennom tidene for stor risiko.
Det er å forsere en uønsket utvikling av fiskeriene og det er å risikere at verdifulle landskap legges øde.

Her må vi bruke føre-varprinsippet.
Det er for sent å angre når fisken er borte og man lurer på hvor folkan ble av.
Så fra bygd til bygd – fra by til by – fra varde til varde lyder i dag budskapet –
!
!
!

Gunhild Glosemeyer Johansen

i GUNHILDs BLOGG FOR ET VARMT OG INKLUDERENDE TROMSØ

Fs_13_fc_0262e5_t_3006990

Ved å fortsette å bruke denne sida så aksepterer du bruken av informasjonskapslar. Mer informasjon

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close