OPPVEKST OG UTDANNING

En kommune som er god å vokse opp i for barn og unge, er en god kommune for alle.

Barn trenger trygge omgivelser. Det er derfor viktig for Tromsø SV at vi utformer nærmiljøet slik at barns behov blir ivaretatt. Parker, barnehage, skole, SFO samt løkker og lekeplasser skal være en selvsagt del av nærmiljøet. Barn skal ha tilhørighet til det samfunnet de vokser opp i.

Ikke alle barn har den trygge oppveksten de fortjener. Gjennom et åpent og sterkt samarbeid mellom barnehage, skole, SFO, kulturskolen, barnevernet og andre instanser, kan vi sørge for at ingen barn faller utenfor. Målet må være at alle offentlige tjenester er samordnet til beste for barnet. I Tromsø har vi satset mye på barnevernet, denne satsinga vil SV beskytte.

Gjennom Barnas og Ungdommens kommunestyremøter har vi fått mange gode innspill på hvordan våre unge prioriterer. Det aller viktigste vi kan gjøre for de kommende generasjoner, er å ta vare på miljøet og naturressursene slik at de får muligheter til å skape seg gode liv når de blir voksne.

Barnehager

Tromsø kommune har nådd barnehageløftets krav til full barnehagedekning. SV mener at også alle ettåringer må få barnehageplass. I løpet av perioden vil vi arbeide for at de som ikke får plass ved hovedopptaket om høsten skal kunne få barnehageplass senere på året.

Barnehagene er nå et ledd i det lange utdanningsløpet. Kommunen må derfor fortsette barnehageutbyggingen for å kunne gi alle et ikke-kommersielt barnehagetilbud med høy kvalitet.

Barnehagepersonalet er like viktig for barnehagen som lærerne er for skolen. SV vil derfor jobbe for å sikre at alle barnehagene har tilstrekkelig pedagogisk bemanning til å ivareta barnas utvikling og behov for stimulering på de enkelte årstrinnene i hele barnehagens åpningstid.

Barnehagepersonalet må også ha mulighet til kontinuerlig faglig oppdatering.

SV vil arbeide for:

 • At Tromsø skal tilby barnehageplass også til de som ikke har rett etter de sentrale reglene
 • Fortsatt satsing på grønne barnehager med god tilgang til friluftsområder
 • Å sikre drift av barnehager i distriktet gjennom samarbeid med SFO og skolen
 • Å sikre god kvalitet i barnehagen i form av pedagogisk personale og god voksentetthet

Tromsøskolen

En god skole må bygge på et helhetlig kunnskapssyn. Derfor vil vi satse på en skoledag, med mer praktisk læring, fysisk aktivitet, leksehjelp og kulturaktiviteter. En god skole er avhengig av kompetente lærere med tid til å følge opp hver enkelt elev. Tromsø SV vil støtte opp om prosjektet Ny GIV som bidrar til en mer praktisk ungdomsskole og hjelper ungdom som sliter i tradisjonell undervisning.

Skolen er den viktigste arenaen for sosial utjamning og inkludering. En variert heldagsskole vil gi et bedre tilbud til alle barn. I distriktene vil det bli enklere for barn som har lang reisevei til skole og fritidstilbud hvis deler av fritidstilbudet kan knyttes til skoledagen. Dersom fritidstilbud i større grad er knyttet til SFO og skoledagen vil dette også gi mer tid for samvær med foreldre på ettermiddagstid.

En variert heldagsskole vil også inkludere barn med minoritetsbakgrunn bedre fordi mange av dem i dag ikke benytter SFO. Tromsø har mange fine nye skoler, men også nedslitte skolebygninger som gir dårlig arbeidsmiljø for lærere og elever. Vedlikehold av skolebygg må være en prioritert oppgave.

SV vil:

 • Øke lærertettheten og sørge for at lærerene harmulighet til kontinuerlig faglig oppdatering og videreutvikling
 • at SFO må integreres bedre med skoletilbudet, og samarbeide tettere med kulturskolen, friluftsorganisasjoner og andre fritidstilbud for barn
 • Styrke vedlikeholdsbudsjettene slik at skolebyggene tas godt vare på
 • Bygge idrettshall med kulturscene på Storelva
 • Trappe opp skolehelsetjenesten til en helsesøster pr 300 elever og tilstrekkelig psykologtjeneste
 • Sikre tilgang til grønne områder tilknyttet skolegården og utvikle særegenheter i lokalmiljøet
 • Bruke Nordnorsk Vitensenter mer aktivt for å bedre realfagsundervisninga
 • Starte et skolematprosjekt i Tromsøskolen
 • At alle skolene skal arbeide aktivt og målrettet mot mobbing og seksuell trakassering
 • Få feministisk selvforsvar inn i ungdomsskolen
 • Opprettholde et desentralisert skole og barnehagetilbud

Tilbake til innholdsfortegnelsen

Skriv en kommentar

Innholdet er ikke tilgjengelig.
Du må tillate bruk av informasjonskapsler for å se dette innholdet.

Denne nettstaden brukar Akismet for å redusere søppelpost. Lær korleis kommentarane dine vert handsama.

Ved å fortsette å bruke denne sida så aksepterer du bruken av informasjonskapslar. Mer informasjon

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close