HELSE OG OMSORG

Tromsø kommune må ta høyde for at den eldre befolkningen vil øke sterkt i årene som kommer og være i forkant av utviklingen med å etablere kvalitativt gode tilbud og tjenester.I SV-kommunen drives ikke omsorgstjenestene av kommersielle selskaper, men av kommunen selv og i samarbeid med ideelle aktører.

Folk skal ha mulighet til å bo hjemme så lenge den enkelte ønsker det. Tromsø SV vil derfor gi hjemmetjenestene spesiell oppmerksomhet. Det handler både om å kunne bo hjemme i eget hus eller leilighet, og å legge til rette for andre boformer for eldre. Samtidig må utbyggingen av boliger, omsorgsboliger og sykehjem styrkes slik at alle som trenger plasser får det.

Samhandlingsreformen skal spesielt sikre at eldre og kronisk syke får et bedre helsetilbud der de bor. I gjennomføringen av denne reformen er det viktig å passe på at kommunehelsetjenesten blir bygget ut og etablerer nye tilbud før sykehusene reduserer sine tilbud til disse gruppene.

Folk blir stadig eldre, men også friskere. De fleste av oss er friske og aktive til høy alder. Det er derfor viktig å tilrettelegge for aktiviteter som gjør at den enkelte kan holde seg frisk lengst mulig. Gode boliger, møteplasser, transportordninger, kulturtilbud der folk bor, tilgang til naturen, oppsøkende forebyggende virksomhet og ikke minst satsing på fysisk aktivitet for alle er viktig.

Alle innbyggere skal være trygge på at de får god omsorg den dagen de trenger det. Den gode omsorgen skapes av kompetente ansatte med gode arbeidsvilkår. SV mener omsorg ikke skal drives ut fra krav om profitt.

Tromsø er et kompetansesenter for spesialisthelsetjenester. Dette fører til at familier med medlemmer som har behov for avansert behandling og pleie/omsorgstilbud søker seg til Tromsø. Denne storbyproblematikken tar Tromsø høyde for. Tromsø SV vil stå på for å sikre at kommunen skal makte å gi alle innbyggerne det tilbudet de trenger for å leve et godt og verdig liv.

Alkohol er en glede for mange og et stort problem for andre. En ansvarlig alkoholpolitikk er en viktig del av forebyggende helse- og omsorgsarbeid. Et rikt uteliv er en styrke for byen, men en politikk der det er lett å få skjenkebevilling må også bety at det er lett å miste bevillinga om reglene blir overtrådt. Tromsø SV vil ha en restriktiv skjenkepolitikk. Kommunen må reagere hardt med inndraging av skjenkebevilling ved overskjenking, skjenking av mindreårige eller rasisme på utestedene.

Slik vil SV bidra til god omsorg:

  • Slå tilbake alle forsøk på privatisering av omsorgstjenester, og sørge for at de ansatte i omsorgstjenestene har skikkelige lønns- og arbeidsforhold
  • Opprette tilstrekkelige hele stillinger og fjerne behovet for bruk av vikarbyråer
  • Legge til rette for større medbestemmelse for de eldre i og utenfor institusjon
  • Sikre tilbud som girmuligheten til å ha et langt liv hjemme
  • Prioritere utbygging av et tilstrekkelig antall omsorgsplasser
  • Bygge nye Otium – med intermediæravdeling, omsorgsboliger, døgntjenester, dagsenter, mv.
  • Utvide tilbudet til unge demente.
  • Utvide kulturtilbudene til eldre
  • Styrke kompetansen og bemanningen i dagens sykehjem
  • Opprettholde et desentralisert lege og skolehelsetilbud

Tilbake til innholdsfortegnelsen

Til kapitlet om Tromsø som miljøkommune

Skriv en kommentar

Innholdet er ikke tilgjengelig.
Du må tillate bruk av informasjonskapsler for å se dette innholdet.

Denne nettstaden brukar Akismet for å redusere søppelpost. Lær korleis kommentarane dine vert handsama.

Ved å fortsette å bruke denne sida så aksepterer du bruken av informasjonskapslar. Mer informasjon

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close