DET INTERNASJONALE TROMSØ

Tromsø skal være en internasjonal solidaritetskommune

Gjennom arbeidet i Internasjonalt utvalg har SV vært en er en pådriver for de sakene som freds-, miljø- og solidaritetsbevegelsene arbeider med, og vi vil fortsatt jobbe for å bringe slike saker opp på den kommunalpolitiske dagsorden.

Vi blir i økende grad preget av det som skjer utenfor både landets og kommunens grenser. Oljeutvinning i nord vil gi store sikkerhetsmessige utfordringer både med hensyn til selve borevirksomheten og tanktrafikk langs kysten. Vi har et utviklet et tett samarbeid med Nordvest-Russland både på næringssida, gjennom elev- og studentutveksling samt kultursamarbeid. EU og EØS påvirker oss i det daglige arbeidet i kommunen.

Tromsø SV vil satse på en videreutvikling av de to store vennskapsbyprosjektene vi har med Gaza og Quetzaltenango. Vennskapsgruppene med Gaza og Quetzaltenango har gjennom disse prosjektene blitt revitalisert og utfører et viktig grasrotarbeid i forhold til vennskapsbyene. Tvibit, Kulta, Universitetet i Tromsø og Troms fylkeskommune er involvert i vennskapbyprosjektet. Samarbeidet kan videreutvikles til etablering av vennskapsavtaler mellom barnehager, skoler, kulturlivet, frivillige organisasjoner og fagforeninger.

Tromsø har innbyggere fra mer enn 130 forskjellige nasjoner. Disse tilfører kommunen viktig kompetanse og gjør byen til multikulturelt og eksotisk sted. Tromsø International School er et viktig tiltak for å styrke Tromsø som vertskapskommune for utenlandsk arbeidskraft. Internasjonal uke arrangeres hvert år med stadig flere deltakere. TIFF setter Tromsø på det internasjonale filmkartet. Det samme gjør NUFF. Om tre år skal Tromsø arrangere Sjakk OL. Tromsø kommune samarbeider med andre aktører med å bli mer profesjonelt i vertskapsrollen overfor internasjonale aktører som kommer til Tromsø. Dette er et arbeid Tromsø SV støtter fullt ut.

SV vil:

Arbeide for at kommunen støtter aktivt opp om det internasjonale solidaritetsarbeidet og det flerkulturelle arbeidet som blir drevet i Tromsø

Videreutvikle vennskapsbyprosjektene med Murmansk, Gaza og Quetzaltenango

Bekjempe fremmedfiendtlige og rasistiske holdninger.

Arbeide for at Internasjonal uke blir etablert som egen organisasjon

Arbeide for å opprette et internasjonalt kontor i Tromsø

Tilbake til innholdsfortegnelsen

Til kapitlet om velferd for alle

Skriv en kommentar

Innholdet er ikke tilgjengelig.
Du må tillate bruk av informasjonskapsler for å se dette innholdet.

Denne nettstaden brukar Akismet for å redusere søppelpost. Lær korleis kommentarane dine vert handsama.

Ved å fortsette å bruke denne sida så aksepterer du bruken av informasjonskapslar. Mer informasjon

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close