Profittfri velferd

Omsorg skal ikke være butikk. SV sier nei til privatisering og konkurranseutsetting og ja til skikkelige arbeidsforhold for de ansatte. De siste fire årene har SV, sammen med Ap og Rødt, jobba for å overføre drift av offentlige velferdstjenester fra det private til det offentlige, til fordel for fellesskapet og ikke formuene til noen få. Vi skal fortsette kampen for at alle våre velferdstjenester skal være i offentlig regi. 

Gunhild Glosemeyer Johansen, Tromsø SV, 2.kandidat til kommunevalget 2019. Hun har deltatt kraftfullt i debatten om profittfri velferd. Fotografert utenfor Tromsø Kulturhus 26.06.2019.

Det er i fellesskapets interesse at tjenester innen helse, omsorg, barnehage, renhold og renovasjon utføres faglig og forsvarlig. Privatisering gjør at folkevalgte lar avgjørende samfunnsområder overlates til det private, utenfor demokratisk styring og kontroll. Det kan være vanskelig for kommunene å følge pengestrømmene fordi profitt ofte tas ut gjennom internfakturering og intrikate selskapsmodeller. Da blir det mindre igjen til de velferden er til for. Derfor må tjenester utføres av det offentlige eller ideelle aktører, ikke kommersielle.

Tromsø SV vil at kommunen skal ta tilbake tjenester som i dag kjøpes av private profittbaserte, kommersielle firmaer i hjemmetjeneste, miljøtjeneste, psykiatri, rusomsorg og barnevern. Mange av de store selskapene som har oppdrag for norske kommuner har hovedkontor i skatteparadis og unndrar skatt for mangfoldige milliarder kroner hvert år som kunne gått til tjenester til innbyggerne. 

Rettssaken som tidligere ansatte fører mot Aleris Ungplan og BOI har avslørt hvordan arbeidstakere blir grovt utnyttet på bekostning av sikkerheten til både brukere og ansatte. Det er ikke innovasjon å finne nye måter å utnytte arbeidstakerne på. Privat Omsorg Nord (PON) er blitt en del av Helsepartner Nord-Norge som eies av oppkjøpsfondet Nord Kapitalforvaltning AS som igjen eies av Stavangerbaserte eiendomsselskapet Camar AS. De skiller seg ikke lenger fra andre store selskap som kun har som formål å oppnå høyest mulig avkastning på investeringene sine.

Tromsø SV sier nei til all privatisering og konkurranseutsetting av velferdstjenester. Vi vil ta tilbake alle velferdstjenester som i dag er satt ut til private. Vi vil sikre velferd uten profitt gjennom offentlige tilbud og ideelle aktører – ikke kommersielle. Vi vil si opp avtalen med ISS og ta tilbake kjøkkendriften i kommunal regi. Vi vil på sikt bygge kjøkken i kommunal regi ved alle sykehjemmene


Les hele programmet til Tromsø SV her.

Høstens valg blir viktig for å få gjennomslag for en politikk for de mange – ikke for de få. Vi trenger din hjelp for å få sterke SV-stemmer inn i kommunestyret. Slik kan du hjelpe oss i arbeidet med å gjøre Tromsø til en bedre by å leve i for alle:

Meld deg inn i SV

Send «innmelding [navn] [din e-post] [din adresse]» til 2090. Medlemskontigenten på 100kr trekkes da av telefonregningen. (Det første året som medlem betaler alle 100 kroner. Ordinær kontingent er 350 kr. Pensjonister, studenter og lavtlønnede betaler 100 kr. Vi oppfordrer høytlønnede til å betale 550 kr. ) Du kan også melde deg inn via dette skjemaet.

Bli med i Valgkampen!

Gjennom å jobbe for et størst mulig Tromsø SV kan du bokstavelig talt bidra til at Tromsø blir en by med bedre miljø og lavere klimautslipp. Vi trenger din hjelp for å få sterke SV-stemmer inn i kommunestyrer og fylkesting over hele Norge! Meld din interesse via dette skjemaet!

Meld deg opp på vårt nyhetsbrev

En til to ganger i måneden sender Tromsø SV ut nyhetsbrev. Her skriver vi om kommunepolitikken, om SV, invitasjon til ulike arrangementer og nytt fra vår stortingsrepresentant, Torgeir Knag Fylkesnes.  Meld deg opp på nyhetsbrevet nå!

Del denne siden med de du kjenner!

Vi er avhengige av å få ut vårt budskap til flest mulig dersom vi skal nå målet om å gjøre Tromsø til en by med lavere klimautslipp og bedre miljø. Del denne siden på din egen facebook-side og lik Tromsø SV sin side på facebookslik at du kan holde deg oppdatert på det vi jobber med fram mot valget!

Husk at Tromsø SV også har mange andre gode saker vi kommer til å jobbe for i neste periode! Les gjerne om dem i programmet vårt.

Ved å fortsette å bruke denne sida så aksepterer du bruken av informasjonskapslar. Mer informasjon

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close