Tromsø i verden

SV vil ivareta et internasjonalt ansvar i Tromsø kommune.

Beslutninger i Tromsø påvirker mennesker i andre land, og utenrikspolitiske forhold påvirker Tromsøs innbyggere. Kommunen skal ikke drive utenrikspolitikk på nasjonalt nivå, men har likevel et internasjonalt ansvar på en rekke områder:

Syria 1 maiTromsø skal opprettholde og utvikle folk til folk-samarbeid på områdene kulturutveksling, handel, forskning og utdanning. Dette er også en fredsskapende faktor.

Internasjonalt samarbeid kan bidra til både kulturell nyskaping, økonomisk utvikling og økt mellommenneskelig forståelse.

SV vil arbeide for internasjonal solidaritet.

Vennskapsbyordningen kan gi gjensidig økt forståelse og kunnskap. For folkegrupper utsatt for krigsforbrytelser, overgrep og undertrykkelse, er det viktig å bli sett. Utveksling, kultursamarbeid og annen kontakt kan gi et glimt av medmenneskelighet i hverdagen, og forebygge desperate handlinger som ikke tjener deres grunnleggende interesser.

SV vil:

  • Tromsø skal opprettholde kontakten med sine 8 vennskapsbyer.
  • Videreføre vennskapsbyprosjektet med Gaza. Vi støtter at “Vennskap Tromsø-Gaza” blir vennskapsbyforening
  • At Tromsø skal opprettholde sine lange tradisjoner for samarbeid med nordvestlige deler av Russland.

Hele programmet

Hovedprinsipp

Tromsø som miljøkommune

Boligpolitikk

Helse- og omsorgtjenester

Et Tromsø å vokse i

Tromsø i verden

Et variert næringsliv tufta på kunnskap og lokale forutsetninger

Demokrati og åpenhet

Et Tromsø å bevege seg i – samferdselspolitikk

Ved å fortsette å bruke denne sida så aksepterer du bruken av informasjonskapslar. Mer informasjon

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close