Programmet 2015-19

Hovedprinsipp: Mennesker og miljø kommer først

Foto: Ingo Wölber/Wikimedia Commons
Foto: Ingo Wölber/Wikimedia Commons

Øvrige prinsipper:

  • Folks behov skal ivaretas via demokratiske beslutninger.
  • Miljø og verdiskaping skal gå hånd i hånd.
  • Barn og unge skal ha gode oppvekstvilkår.
  • Eldre skal kunne bo hjemme lengst mulig.
  • Funksjonshemmede skal ha gode levekår.
  • Kommunen skal tilby et godt helsetilbud og god omsorg.
  • Tromsø skal være solidarisk med de som trenger vår støtte.

Markedet klarer ikke å «rydde opp» på egen hånd. Dette ser vi spesielt i boligsektoren her i byen. Priser som løper løpsk og som gjør at det blir stadig vanskeligere å finne seg et sted å bo – enten vi vil leie eller eie. Vi ønsker oss fornuftige reguleringer av boligmarkedet slik at det blir mulig for alle å finne seg et sted å bo – til en pris å leve med.

Vi ønsker en reell frihet til å påvirke innholdet i kommunens velferdstjenester, til beste for innbyggernes behov. Det er dette som gir god kvalitet på velferdstjenestene. Dette løses best gjennom at vi, Tromsøs befolkning, driver tjenestene selv med våre egne kommunalt ansatte. Det er dette som er en kommune. Befolkningen som går sammen om å løse utfordringene vi står overfor. Det er noe anna enn høyresida som tror frihet først og fremst er å velge komersielle tilbyder av velferdstjenester.

Hele programmet

Hovedprinsipp

Tromsø som miljøkommune

Boligpolitikk

Helse- og omsorgtjenester

Et Tromsø å vokse i

Tromsø i verden

Et variert næringsliv tufta på kunnskap og lokale forutsetninger

Demokrati og åpenhet

Et Tromsø å bevege seg i – samferdselspolitikk

Ved å fortsette å bruke denne sida så aksepterer du bruken av informasjonskapslar. Mer informasjon

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close