Et variert næringsliv tufta på kunnskap og lokale forutsetninger

For SV er det et viktig prinsipp at vi er bedre tjent med et næringsliv tufta på kvalitet, kompetanse, kunnskap og nytenking framfor et næringsliv som bare konkurrerer på pris. SV ønsker seg en næringsstruktur som er bærekraftig – både økonomisk men òg miljømessig. På lang sikt har vi ikke råd til et miljøfiendtlig næringsliv, så omstillingene må starte i dag siden vi ikke gjorde det i går.

Faksimile fra Nordlys
Faksimile fra Nordlys

Det mangfoldige nærings- og arbeidslivet i Tromsø burde tilsi at vegen er kort mellom forskeren og fiskeren. For å legge til rette for at de ulike nærings- og arbeidslivsaktørene møtes og utvikler gode prosjekt og samarbeid er det avgjørende med en kommune som tar initiativ.

Kultur og reiseliv er en viktig næring i Tromsø. Tromsø SV vil legge til rette for kulturbegivenheter gjennom kommunalt eie av kino, kulturhus mm. Tromsø er en festivalby, og Tromsø kommune skal være en aktiv støttespiller til seriøse kulturaktører.

Tromsø SV ønsker fortsatt vekst, men på innbyggernes premisser. Dette betyr at vi gjerne legger til rette for næringsliv og institusjoner som bidrar konstruktivt til å utvikle byens miljø og egenart, feks. på kultur og miljøområdet

Det er viktig at kommunen stiller krav til ansettelsesforhold og arbeidsvilkår i de bedriftene som tar på seg oppdrag for kommunen. Dette gjelder både innen bygg- og anleggsvirksomhet, renhold, kantinedrift, og så videre. Ved å sette en øvre grense for antall underentreprenører hos oppdragstaker, kan man lettere kontrollere lønns-, ansettelses-, og arbeidsforhold.

EØS-avtalen krever at offentlige virksomheter gjør innkjøp etter EØS-regler. Dette fører til et stort byråkrati både for bestillere og leverandører. Pris vil dessuten ofte gå på bekostning av kvalitet. Gode lokale leverandører taper derfor ofte i konkurransen. Tromsø kommune kan til en viss grad motvirke dette problemet ved å legge vekt på kvalitet i utforming av anbud.

Satsingen på olje- og mineralnæringene har vist seg å være lite bærekraftig både økologisk men og økonomisk. Vi må skape andre ben å stå på.Et viktig grunnlag for et sunt næringsliv er bo og levevilkår som gjør at byen kan trekke til seg og holde på ressurspersoner.

For å sikre et sunt og blomstrende næringsliv i Tromsø så ønsker SV:

 • Å opprette et næringsfond som satser på grønn innovasjon og næringsutvikling.
 • Å bygge opp og utvikle fora der særlig lokale næringslivsaktører kommer i kontakt med kunnskapsmiljøa i kommunen.
 • At Tromsø kommune skal legge vekt på kvalitet i utforming av anbud for å legge til rette for at lokale aktører kan bli valgt
 • At Tromsø kommune skal stille krav til bedrifter som tar oppdrag for kommunen:
  • ansettelsesforhold og arbeidsvilkår
  • minimumsnivå av fast ansatte
  • øvre grense for antall underleverandører/-entreprenører
  • antall lærlinger
 • Å pålegge Tromsø havn å drive i overensstemmelse med Havnearbeidskonvensjonen (ILO-konvensjon 137).
 • Tromsø SV sier nei til privatisering og salg av kommunale virksomheter
 • Tromsø SV vil ikke åpne for søndagsåpne butikker i Tromsø
 • Selfangsten har lang tradisjon i Ishavsbyen og har kompetanse som kan bli viktig i framtidig bestandsforvaltning. Tromsø SV vil derfor jobbe for å få gjeninnført statlig støtte til selfangsten
 • Å forbedre båndene mellom næringslivet og universitetet slik at veien fra forskning til bruk blir mindre.
 • Jobbe for å styrke de yrkesfaglige utdanningene i byen

Hele programmet

Hovedprinsipp

Tromsø som miljøkommune

Boligpolitikk

Helse- og omsorgtjenester

Et Tromsø å vokse i

Tromsø i verden

Et variert næringsliv tufta på kunnskap og lokale forutsetninger

Demokrati og åpenhet

Et Tromsø å bevege seg i – samferdselspolitikk

Ved å fortsette å bruke denne sida så aksepterer du bruken av informasjonskapslar. Mer informasjon

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close