Et Tromsø å vokse i

Barn og unge skal ha en trygg, stimulerende og inkluderende oppvekst i sitt nærmiljø. Dette sikrer vi best gjennom et godt faglig tilbud i den offentlige barnehagen og grunnskolen. Lykkes vi med dette, lykkes vi også med sosial utjevning. Tromsø SV vil gi barn og unge en hverdag hvor de i skole og barnehage møter høyt utdannet personell, er fysisk aktive og får sunn mat. For å utvikle hele mennesker er det viktig at også praktiske og estetiske fag blir like verdsatt i undervisningen som de teoretiske.

Foto: Gaute Bruvik
Foto: Gaute Bruvik

Alle barn og unge har rett til å ta del i den viktige leken og opplæringen som utvikler barn og unges intelligens, empati og styrke. Tromsø SV vil derfor jobbe for at barn og unge – uansett forutsetninger – inkluderes i alle fellesarenaer i skolen og SFO. Nærskolen er en viktig arena for nærmiljøet og Tromsø SV vil beholde skolestrukturen i kommunen.

Det er viktig for Tromsø SV å sikre barns rettssikkerhet, barns rett til å bli hørt og å styrke tilsynet med det tilbudet barna får.

Trygg oppvekst er viktig for barns utvikling. Derfor må skolene og barnehagene samarbeider tett med barnevernet og andre instanser ved behov. I Tromsø må vi derfor ha et kompetent og tilgjengelig barnevern for både barn, foreldre, og andre voksenpersoner i barnets nærhet.
SV vil

 • Ha løpende opptak i barnehagene
 • Barn bør få tilbud om barnehageplass i sitt nærmiljø, «kortreiste barn»
 • Øke lærertettheten og sikre retten til etter- og videreutdanning.
 • Gratis leksehjelp med pedagogisk utdannet personale
 • Kartlegge utearealene på alle grunnskoler for status for tilgjengelighet for alle barn. Her må aktuelle brukerorganisasjoner involveres.
 • Trappe opp skolehelsetjenesten til en hel helsesøsterstilling pr. 300 elever, tilsvarende 12 stillinger i Tromsø, og tilstrekkelig psykologtjeneste.
 • Jobbe for å få feministisk selvforsvar inn i ungdomsskolen.
 • At SFO må integreres bedre med skoletilbudet og prisene reduseres kraftig.
 • At elever som har krav på assistent i skolehverdagen må sikres ekstra voksenressurser i SFO-tiden
 • Samisk språk og kultur skal være en naturlig del av skoletilbudet i kommunen. SV vil at det samiskspråklige tilbudet ved Prestvannet skole skal videreutvikles til et fullverdig samisk skoletilbud.
 • Styrke Tvibit med et spesielt fokus på det lavterskel helsetilbudet der.
 • Styrke utekontaktarbeidet blant ungdom.

Hele programmet

Hovedprinsipp

Tromsø som miljøkommune

Boligpolitikk

Helse- og omsorgtjenester

Et Tromsø å vokse i

Tromsø i verden

Et variert næringsliv tufta på kunnskap og lokale forutsetninger

Demokrati og åpenhet

Et Tromsø å bevege seg i – samferdselspolitikk

Ved å fortsette å bruke denne sida så aksepterer du bruken av informasjonskapslar. Mer informasjon

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close