Boligpolitikk

Boligpolitikk er den viktigste velferdspolitiske saken. Tromsø er en by i vekst og har derfor både på kort og lang sikt problemer med å dekke det voksende behovet for boliger. SV mener Tromsø skal være en kommune hvor alle skal kunne bo. Vi ser at markedet ikke klarer å løse denne oppgaven på egen hånd. Vi ønsker oss fornuftige reguleringer av boligmarkedet slik at det blir mulig for alle å finne seg et sted å bo – til en pris å leve med.

Foto Stefan Schweihofer
Foto Stefan Schweihofer

Mangel på utleieboliger i Tromsø begrenser også tilgangen på arbeidskraft i alle deler av arbeidslivet. Samhandlingsreformen og den demografiske utviklingen med flere eldre og funksjonshemmede stiller også krav om flere tilgjengelige boliger.

SV vil ha en mye raskere oppføring av boliger. Tromsø har mange ferdigregulerte tomteområder for boligbygging som ikke blir utbygd. Utbyggere venter til markedet gir en enda høyere pris. Boligbygging må også ses i sammenheng med infrastruktur. Der det etableres eller videreutvikles boligfelt må det også tilrettelegges for myke trafikanter fra første dag. Det skal etableres sykkel- og gangveier i tilknytning til alle boligområder samt kollektivtrafikk.

Kommunen må spille en aktiv rolle i sosial boligbygging. I dag kjøper kommunen et begrenset antall boliger til kommunal utleie i det vanlige markedet. Dette skaper ikke flere boliger totalt og er med på å drive opp prisene for andre kjøpere. SV vil at kommunen i stedet skal bidra til at det bygges flere og rimeligere boliger.

Kommunen må bli en pådriver for utbygging av student- og elevboliger. Det er det enkelttiltaket som raskest kan bedre tilgangen på boliger for ungdom i Tromsø, uavhengig av foreldrenes økonomi eller store låneopptak for den enkelte ungdom. Det vil også frigjøre flere utleieboliger.

For å oppnå dette vil SV:

  • Innføre krav til utbyggere at tomteområder som blir regulert til bolig skal være ferdig utbygd senest tre år etter ferdig regulering. Dette vil føre til at tomter ikke vil bli stående ubebygd i påvente av høyere markedspris.
  • At det skal være enkelt for privatpersoner å få nødvendige kommunale godkjenninger til å bygge sin egen bolig.
  • Stille krav om at flere boliger og boområder får universiell utforming slik at stadig flere eldre kan bo hjemme lengst mulig og at funksjonshemmede får egnet bolig
  • Ha samarbeid med bydelsråd og utviklingslag for å utvikle kommunen med nye boligområder med god levekvalitet.
  • Det kommunale eiendomsselskapet Arnestedet AS skal omdannes til et kommunalt foretak, hvor formålet endres til å drive med sosial boligbygging for både leie og salg. I tillegg skal kommunen samarbeide med Stiftelsen Kommunale Boliger og Bo Nord om bygging av utleieboliger for ungdom og vanskeligstilte. Utleieinntektene fra kommunale boliger skal i sin helhet gå til å vedlikehold av og nybygg innen denne boligmassen

Hele programmet

Hovedprinsipp

Tromsø som miljøkommune

Boligpolitikk

Helse- og omsorgtjenester

Et Tromsø å vokse i

Tromsø i verden

Et variert næringsliv tufta på kunnskap og lokale forutsetninger

Demokrati og åpenhet

Et Tromsø å bevege seg i – samferdselspolitikk

Ved å fortsette å bruke denne sida så aksepterer du bruken av informasjonskapslar. Mer informasjon

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close