Politikken 2015-2019

Ingrid Marie Kielland er Tromsø SVs ordførerkandidat
Ingrid Marie Kielland er Tromsø SVs ordførerkandidat

Tromsø SV jobber for at Tromsø skal være en solidarisk kommune som fordeler godene rettferdig, tar vare på miljøet og prioriterer barn og eldre. Vi vil flytte makta tilbake til åpne, folkevalgte organer, og reversere konkurranseutsetting og privatisering av offentlige tjenester. Vi mener at Tromsø skal styres og eies av folk flest.

I løpet av sin ene periode i rådhuset har byrådene fra Høyre, Frp og Venstre overført mye av styringa i kommunen til markedet.

Tromsø SV går til valg på å kaste byrådet og hele den parlamentariske modellen på historiens skraphaug. Vi vil føre en anstendig arbeidsgiverpolitikk der de ansatte blir verdsatt – ikke konkurranseutsatt.

Byrådet har overført store verdier fra fellesskapet til Arnestedet AS, som igjen selger eiendommene videre til private eiendomsutviklere slik at de kan tjene seg søkkrike på bolignøden i Tromsø. Dette er en privatisering av politikken som kun tjener privatkapitalens interesser, ikke folkets.

SV går til valg på å stoppe all privatisering og selskapsdannelse, og gjøre Arnestedet AS om til et kommunalt eiendomsselskap som skal ivareta innbyggernes boliginteresser, ikke utbyggernes.

Tromsø er en varm og inkluderende by. En internasjonal by. En solidaritetsby. En flerkulturell by. Tromsø er en smeltedigel av entreprenørskap, forskning, utvikling og kultur. Den er spennende og til tider eksplosiv i sin iver etter å finne nye uttrykksformer for alt det positive som utfolder seg i vår midte.

SV støtter opp om vennskapsbyen Gaza og de lengeværende asylbarna. Vi vil at kommunen skal være en drivkraft i dette arbeidet. Vi vil bevare Holt og Skansen og vil kjempe mot alle som bare ser profittmuligheter der de burde se allmenne verdier.

Tromsø er også en distriktskommune som viderefører stolte tradisjoner fra det kyst- og landbrukssamfunnet vi stammer og er en del av, kombinert med nye produkter og nye opplevelser. SV vil ta vare på de verdiene som har skapt det samfunnet vi har i dag.

Vi mener dette programmet peiker ut ei god retning for Tromsø og ber om din stemme for å sette det i verk.

God lesing!
underskrift

 

 

 

Pål Julius Skogholt
Leder i Tromsø SV

PS. Ta gjerne kontakt med oss på tromso@sv.no eller på facebook.

 

Programmet til Tromsø SV

Hovedprinsipp

Tromsø som miljøkommune

Boligpolitikk

Helse- og omsorgtjenester

Et Tromsø å vokse i

Tromsø i verden

Et variert næringsliv tufta på kunnskap og lokale forutsetninger

Demokrati og åpenhet

Et Tromsø å bevege seg i – samferdselspolitikk

Mer politikk

Vår rapport om konsekvensene av høyrestyret i Tromsø

Vårt alternative kommunebudsjett for 2015

Ranet av Nord-Norge

Ved å fortsette å bruke denne sida så aksepterer du bruken av informasjonskapslar. Mer informasjon

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close