2. Gunhild Johansen

Jeg er født og oppvokst i Tromsø, er gift og har to voksne barn. Etter 30 år i ulike posisjoner i fagbevegelsen på nasjonalt og internasjonalt nivå, er jeg nå pensjonist. Det var tillitsvervene i Fagforbundet som fikk meg interessert i kommunepolitikken. Jeg har blant annet vært varaordfører, byråd for helse og omsorg, komiteleder for helse og velferd samt medlem av formannskapet. Jeg er leder av Integreringsrådet, sitter i styret for Fontenehuset, Marborg, Stiftelsen kommunale boliger, Tromsø Parkering, Ullsfjordforbindelsen AS og Krafttak for Gaza.  

Ungdommer som streiker mot klimatrusselen foran rådhuset, inspirerer meg til å stille til valg for en ny periode. SVs mål er et utslippsnøytralt samfunn innen 2030. Det fordrer at vi alle må bidra til å redusere klimaavtrykket. . Vi kan ikke lengre opptre som om vi er den siste generasjonen som skal leve på kloden. Vi har et stort ansvar for de som kommer etter oss. 

SV har i posisjon satt i gang den store snuoperasjonen med å få en bærekraftig økonomisk styring av kommunen. For meg er det viktig at vi har fått gode avtaler som gir oss flere heltidsstillinger i helse og omsorg, vi har skaffet mange nye omsorgsboliger, har bygd nytt Helsehus, ny barnebolig, Otium bo og velferdssenter og nytt krisesenter. Den store satsingen på helsebygg må fortsette i neste periode slik at vi kan gir enda bedre tjenester til folk. Jeg er også opptatt av at vi må stimulere folk til bygging av seniorboliger etter mønster av Seniorhuset som nå blir realisert på Bymyra.  

Ved å fortsette å bruke denne sida så aksepterer du bruken av informasjonskapslar. Mer informasjon

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close