Dette vil Tromsø SV gjøre for å forbedre miljøet i byen

Tromsø SV er en garantist for at Tromsø kommune når sitt klimamål om 85% reduksjon i klimagassutslipp innen 2030. De neste årene blir sentrale dersom vi skal klare å nå dette klimamålet.

Det finnes ingen alternativer til å redusere klimagassutslippene. FNs klimapanels spesialrapport fra oktober 2018 er krystallklar på at vi må gjøre drastiske endringer i hele samfunnet dersom vi skal unngå en klimakatastrofe som gjør store deler av kloden ubeboelig. Alle må bidra til at den globale oppvarmingen ikke stiger med mer enn 1,5 grader sammenlignet med førindustriell tid. Det krever en halvering av klimagassutslippene innen 2030 og at vi når lavutslippssamfunnet innen 2050. Jordas overflate er allerede rundt én grad varmere enn før vi begynte å slippe ut klimagasser i stor skala. Vi har bare ti til tolv år på oss til å snu utviklingen.

Vi i Norge kan ikke lenger betale oss ut av klimakrisen. Vi må bidra selv. I verden foregår en pekelek, der ingen tar ansvar for sine utslipp. Kina og India viser til at de har lave utslipp per person, og vil ikke kutte sine utslipp. USA viser til at Kina og India er mange flere mennesker enn dem, og vil ikke kutte sine utslipp. I Norge sier vi at vi bare er 5,1 millioner mennesker, og det spiller ingen rolle hva vi gjør. Men per person er utslippene i Norge blant de høyeste i verden. Hvis alle skulle leve som i Norge, ville vi trengt nesten fire jordkloder. Vi trenger en ny forbrukskultur som er økologisk bærekraftig.

I neste periode vil derfor Tromsø SV jobbe for disse sakene:

Bil, buss og sykkel:
 • Utvide og ruste opp strandveien
 • Bygge ny bussterminal i sentrum
 • Bygge ny sykkelvei med fortau fra mellomvegen til bjørnøygata, langs kvaløyvegen
 • Ruste opp bussholdeplassene i sentrum
 • Etablere metrobusslinje mellom Langnes, Sentrum og Breivika
 • Øke veibredden i Klokkargårdsbakken med minst åtte meter, bygge fortau og rette ut vegen for å gjøre det enklere for bussen å komme fram
 • Bygge kollektivfelt og kryss i sykehusvegen
 • Bygge nytt kollektivfelt fra workinntunet til Tverrforbindelsen
 • Bygge ny bussterminal i Gjæverbukta
 • Bygge sykkelvei med fortau fra Jekta til Langnesbakken
 • Bygge ny sykkelvei fra Stakkevollvegen til Nordøyavegen, langs Stakkevollvegen og Ringvegen
 • Bygge ny sykkelvei med fortau langs Dramsveien
Tromsø havn:
 • Pålegge alle små og store båthavner i Tromsø å etablere avfallsplaner for å redusere miljøbelastningen fra disse virksomhetene.
 • Arbeide for at Tromsø ikke skal ta imot atomubåter eller andre reaktordrevne fartøy
 • Pålegge bruk av landsstrøm på større skip/cruisebåter
Andre miljøtiltak:
 • Verne om de bynære jordbruksområdene
 • Stimulere til fornybar energiproduksjon lokalt i Tromsø, f.eks med solcellepaneler på bolighus og hytter.
 • Styrke naturmangfoldet i byen og bidra til å motvirke tap av arter. Vil vil legge til rette for flere bier, humler, flere fugler og et mer mangfoldig planteliv i parker, veirabatter og grønne tak og parseller.
 • Innføre regler for bruk av vannscooter for å ivareta hensynet til sårbart fugleliv og fritidsliv
 • Etablere en ressursbank for materialer og gjenstander, og vi vil utvide gjenbruksstasjonene i kommunen.
 • Innføre gratis adgang på bybussen på dager med høy luftforurensing.
 • Bygge flere ladepunkter for elbil
 • Etablere bilfritt sentrum
 • Lage en forpliktende høyhusplan
 • Utrede muligheten for bybane, hyperloop mellom Breivika og Kroken
 • Forby privat oppskyting av fyrverkeri på nyttårsaften og heller støtte Fjellfyrverkeriet

Her snakker vår ordførerkandidat om miljø og byvekstavtale. Og noen andre ting.

Innholdet er ikke tilgjengelig.
Du må tillate bruk av informasjonskapsler for å se dette innholdet.

Les hele programmet til Tromsø SV her.

Høstens valg blir viktig for å få gjennomslag for en politikk for de mange – ikke for de få. Vi trenger din hjelp for å få sterke SV-stemmer inn i kommunestyret. Slik kan du hjelpe oss i arbeidet med å gjøre Tromsø til en bedre by å leve i for alle:

Meld deg inn i SV

Send «innmelding [navn] [din e-post] [din adresse]» til 2090. Medlemskontigenten på 100kr trekkes da av telefonregningen. (Det første året som medlem betaler alle 100 kroner. Ordinær kontingent er 350 kr. Pensjonister, studenter og lavtlønnede betaler 100 kr. Vi oppfordrer høytlønnede til å betale 550 kr. ) Du kan også melde deg inn via dette skjemaet.

Bli med i Valgkampen!

Gjennom å jobbe for et størst mulig Tromsø SV kan du bokstavelig talt bidra til at Tromsø blir en by med bedre miljø og lavere klimautslipp. Vi trenger din hjelp for å få sterke SV-stemmer inn i kommunestyrer og fylkesting over hele Norge! Meld din interesse via dette skjemaet!

Meld deg opp på vårt nyhetsbrev

En til to ganger i måneden sender Tromsø SV ut nyhetsbrev. Her skriver vi om kommunepolitikken, om SV, invitasjon til ulike arrangementer og nytt fra vår stortingsrepresentant, Torgeir Knag Fylkesnes.  Meld deg opp på nyhetsbrevet nå!

Del denne siden med de du kjenner!

Vi er avhengige av å få ut vårt budskap til flest mulig dersom vi skal nå målet om å gjøre Tromsø til en by med lavere klimautslipp og bedre miljø. Del denne siden på din egen facebook-side og lik Tromsø SV sin side på facebook slik at du kan holde deg oppdatert på det vi jobber med fram mot valget!

Husk at Tromsø SV også har mange andre gode saker vi kommer til å jobbe for i neste periode! Les gjerne om dem i programmet vårt.

PS! Tromsø SV er også med på Zetkin. Meld deg opp på Zetkin via denne lenken!

Ved å fortsette å bruke denne sida så aksepterer du bruken av informasjonskapslar. Mer informasjon

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close